26-04-2022

Royal HaskoningDHV en Anglian Water brengen Net Zero vergistingstechnologie naar waterbedrijven in het VK en daarbuiten

Royal HaskoningDHV en Anglian Water zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de HpH-vergistingstechnologie, ontwikkeld door Anglian Water, op de markt te brengen in onder meer het Verenigd Koninkrijk. Onderdeel van de overeenkomst is de overdracht van het bestaande HpH-patent aan Royal HaskoningDHV. De technologie komt op de markt onder de naam Helea en ondersteunt waterbedrijven om hun Net Zero-doelstellingen te halen met een meer betaalbare en duurzame methode voor geavanceerde slibvergisting.

Bewezen succesvol

Elke afvalwaterzuiveringsinstallatie produceert slib als onderdeel van het zuiveringsproces. De behandeling en verwijdering van dit slib is duur, oplopend tot 70% van de operationele kosten. Anglian Water verwerkt ongeveer 150.000 ton slib per jaar. Het bedrijf zag kans om een nieuwe hydrolysetechnologie te ontwikkelen die de biogasproductie uit slib van een installatie maximaliseert. Dit verlaagt ook de operationele kosten en de CO2-voetafdruk. De technologie is op dit moment succesvol geïmplementeerd in vier slibbehandelingsinstallaties van Anglian Water.

Helea zorgt ervoor dat de biogasopbrengst van afvalwaterbedrijven aanzienlijk hoger is dan bij conventionele vergisting. Tegelijkertijd wordt het resterende slib omgezet in een hoogwaardige grondstof die in de landbouw kan worden gebruikt als voedingsstof en bodemverbeteraar. Met deze kenmerken ondersteunt Helea de afvalwatersector bij het behalen van haar Net Zero-doelstellingen.

We zijn enthousiast over de kansen voor deze technologie in de watersector, zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten. Met de alom aanwezige milieu- en klimaatveranderingen neemt de focus op het terugwinnen van hulpbronnen en energie-efficiëntie toe.

Erik OostwegelCEO Royal HaskoningDHV
“Helea is een strategische aanvulling op onze toch al sterke watertechnologieportfolio dat gericht is op het uitdagen en ondersteunen van de watersector in haar duurzaamheidsambitie. In synergie met onze bestaande watertechnologieën, zoals Nereda, Kaumera en Ephyra, levert Helea meer toegevoegde waarde voor onze waterklanten en versterkt onze wereldwijde, leidende positie in watertechnologie”, vervolgt Erik Oostwegel.

Peter Simpson, CEO van Anglian Water: "We zijn er trots op dat we deze innovatieve, groene technologie bij Anglian Water hebben ontwikkeld. De ontwikkeling belichaamt waar we als bedrijf voor staan: vooruitstrevendheid, milieubewustzijn en altijd op zoek naar betere manieren om dingen te doen. We hebben de afgelopen zes jaar in vier van onze recyclingcentra geprofiteerd van HpH-technologie. We zijn verheugd om nu samen met Royal HaskoningDHV, een toonaangevend internationaal ingenieursbureau, de toegang tot deze geavanceerde technologie in het VK en daarbuiten te vergroten. De voordelen van Helea in combinatie met andere behandelingstechnologieën zullen naar onze ervaring aanzienlijke voordelen opleveren op het gebied van procesefficiëntie, kostenbesparingen en het milieu.”

Er zijn geen financiële details over de investering bekendgemaakt.
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...