13-01-2023

Infratech insights | Emissieloos bouwen

In aanloop naar Infratech 2023 spreken we – in lijn met het thema Move forward - met koplopers die op innovatieve wijze omgaan met de transities die onze leefomgeving onder druk zetten. Degenen die grenzen verleggen en de toekomst van onze leefomgeving en infrastructuur vormgeven. Welke kansen zien ze en wat kunnen we van hun inzichten leren?
Carlita Vis (innovatiemanager Royal HaskoningDHV - links in foto) in gesprek met Sil Polman (senior projectleider Gemeente Arnhem - rechts in foto) en Wouter Palm (projectmanager Heijmans - midden in foto) over emissieloos bouwen.

Deze keer gaat Carlita Vis (innovatiemanager Royal HaskoningDHV - links in foto) in gesprek met Sil Polman (senior projectleider Gemeente Arnhem - rechts in foto) en Wouter Palm (projectmanager Heijmans - midden in foto) over emissieloos bouwen.

Carlita: Waarom is emissieloos bouwen voor gemeente Arnhem zo belangrijk?

Sil: Als gemeente Arnhem hebben wij in 2019 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Daarnaast vinden wij klimaat bij de gemeente Arnhem belangrijk, denk aan de reductie van fijnstof, stikstof en CO2. Vanuit dit perspectief zijn wij een emissieloos pilotproject gestart aan de Hugo de Grootstraat. Voor ons was het de vraag: hoe ga je zo’n project aanpakken? We wilden alle bestaande machines die we nu kennen op fossiele brandstof zoveel mogelijk vervangen door emissieloze machines. We hebben Heijmans benaderd om samen te kijken hoe je zo’n uitdaging aangaat. Vandaaruit zijn wij samen gestart om het project te gaan uitvoeren.

We wilden alle bestaande machines die we nu kennen op fossiele brandstof zoveel mogelijk vervangen door emissieloze machines.

Sil PolmanGemeente Arnhem

Carlita: Wat is in dit project daadwerkelijk bespaard?

Sil: Het project is een fietsstraat van ongeveer 500 meter lang waarvoor de meest voorkomende werkzaamheden bestaan uit grondwerk, asfalt, riolering en straatwerk. Aan Royal HaskoningDHV hebben wij gevraagd: “Hoeveel uitstoot kunnen we besparen als we dit project emissieloos realiseren?” Als je kijkt naar de eindresultaten, dan zie je dat we er 80% hebben kunnen besparen aan fijnstof, stikstof en CO2. Hiermee voldoen we aan onze doelstelling van 2030.

Carlita: De markt is in transitie: wat heeft Heijmans geleerd over emissieloos bouwen?

Wouter: Onze belangrijkste les is dat de laadinfrastructuur van groot belang is om een werk als dit emissieloos te kunnen uitvoeren. Je hebt stabiele en krachtige laadinfrastructuur nodig die dicht bij het werk is. We hebben ontdekt dat het transport van een elektrische mobiele kraan, het rijden, veruit de meeste accucapaciteit kost. Dus hoe dichterbij bij het werk je de laadinfrastructuur hebt hoe beter en efficiënter je kan werken. We zijn all the way gegaan en hebben daardoor veel nieuwe inzichten verkregen. Als de accu op is rond een uur of twee, dan dus stoppen. We wilden niet terugvallen op conventionele machines. Op die manier werden wij heel erg getriggerd om te kijken naar oplossingen en zijn we met gemeente Arnhem gedurende het proces veel verder gekomen. Mooie bijvangst is dat je ziet dat het vanuit de omgeving gewaardeerd wordt dat we met emissieloos materieel werken. Er is veel minder hinder en geluidsoverlast.
Elektrische knijperauto

Je ziet dat het een vliegwiel is. We zijn hier een koploper in het project, omdat we alles emissieloos doen.

Wouter PalmHeijmans

Carlita: Wat heeft dit project bij Heijmans teweeggebracht?

Wouter: Je ziet dat het een vliegwiel is. We zijn hier een koploper in het project, omdat we alles emissieloos doen, dat trekt ook de aandacht intern. Je ziet na dit project dat er extra investeringen zijn gedaan, denk aan een mobiele kraan, elektrische knijperauto en machinestukken. Dat zelfs bij grotere projecten, waar emissieloos bouwen nog een vraagstuk is, zie je dat collega’s bij ons informeren om te kijken welke lessen en inzichten wij hebben opgedaan, zodat ze deze kunnen inzetten.

Carlita: Het kabinet heeft recent honderden miljoenen toegezegd voor emissieloos bouwen, wat adviseer jij opdrachtgevers die hiermee aan de slag willen?

Sil: Begin met emissieloos bouwen, durf het gewoon te doen, die opgave hebben we met elkaar. Belangrijkste tip die ik kan meegeven vanuit de gemeente is: denk na over het faciliteren van laden. Dit is het grootste vraagstuk dat je straks hebt.

Carlita: Hoe is dat voor Heijmans? Welke adviezen heeft Heijmans om emissieloos bouwen verder van de grond te krijgen?

Wouter: Wij denken dat het van groot belang is dat opdrachtgevers durf tonen; zoals gemeente Arnhem dat heeft gedaan. Als opdrachtnemers hebben wij behoorlijke investeringen voor aanschaf van dit soort materieel. We werken daarbij ook met partnerships. Continuïteit daarin is heel erg van belang. Wij kunnen zo’n machine niet aanschaffen voor één project. Als je vanuit de branche meer projecten ziet, dan kunnen wij als aannemer ook echt gaan investeren.

Onze slogan is dan ook: ‘Een echte professional bouwt emissieloos!’

Ard Verweij - Directeur Business Unit Regionale ontwikkeling & infrastructuur

ArdVerweij

Directeur Business Unit Regionale ontwikkeling & infrastructuur

Language is changing...