22-02-2023

Nieuwe samenwerking met het Waterschap Zuiderzeeland

We zijn blij om onze nieuwe samenwerking met het Waterschap Zuiderzeeland aan te kondigen. In deze samenwerking staat de planuitwerking voor project Versterking IJsselmeerdijk centraal.
Lees hier het volledige persberichtLees hier het volledige persbericht
Nature-based solution dijkversterking bij de IJsselmeerdijk
Door de ligging is de IJsselmeerdijk de zwaarst aangevallen dijk van de Flevopolder. De dijk wordt op een duurzame wijze versterkt door de aanleg van een vooroever en klassieke dijkversterkingsmaatregelen. Dit alles met het doel een waterveilige en duurzame IJsselmeerdijk te realiseren voor de huidige en toekomstige generaties. Het doel van het waterschap is om het gehele project klimaatneutraal uit te voeren. Een ambitieuze doelstelling waar wij samen met het Waterschap Zuiderzeeland graag aan meewerken. 

De realisatiefase van het project staat gepland vanaf 2025. Dit project is onderdeel van een groter geheel om Nederland in 2050 waterveiliger te maken. 
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...