13-06-2023

Flowtack versnelt mobiliteitstransitie Apeldoorn

Een betere doorstroming in de spits, een verbeterde verkeersveiligheid, lagere emissies en het beter faciliteren van fietsers, hulpdiensten, logistieke dienstverleners en openbaar vervoer. Dat bereikt de gemeente Apeldoorn door Flowtack te koppelen aan twintig intelligente verkeerslichten (iVRI’s) op de centrumring.
Flowtack kruispunt Apeldoorn
Flowtack is de door Royal HaskoningDHV ontwikkelde innovatieve service die vraag en aanbod van verkeer continu analyseert en in real-time op elkaar afstemt op basis van het beleid van de wegbeheerder. Het stelt Apeldoorn in staat om de transitie naar duurzame en veilige mobiliteit te versnellen.

De uitdaging

De gemeente Apeldoorn staat voor een enorme bouwopgave voor woningen en bedrijventerreinen. Dat kost ruimte, maar zorgt ook voor meer vervoersbewegingen, terwijl de infrastructuur in de stad niet zomaar uitgebreid kan worden. De mobiliteitsdruk neemt dus toe en dat vraagt om een nieuwe balans. Aan de ene kant de verdichting van de stad, aan de andere kant de ambitie om een milieuvriendelijke, autoluwe, leefbare en veilige stad te zijn, met voldoende ruimte voor fietsers en openbaar vervoer. Plus de noodzaak om daarbij ook de aanrijdtijden te garanderen voor hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance.

Apeldoorn zet in op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het verkeerssysteem en gebruikt daarvoor onder meer intelligente verkeerslichten. Daarvan worden er nu twintig, op de Centrumring, uitgerust met Flowtack. Deze innovatieve service van Royal HaskoningDHV combineert alle beschikbare data, analyseert de verkeerssituatie continu en in real-time, voorspelt en optimaliseert verkeersstromen en stemt de intelligente verkeerslichten van de Apeldoornse Centrumring op elkaar af. Zo kan de gemeente de doorstroming bevorderen en het centrum aantrekkelijker maken.

Flowtack registreert en/of bewaart geen gegevens van voertuigen, kentekens en/of hun bestuurder. De gegevens zijn niet te herleiden tot personen en/of specifieke voertuigen.

Apeldoorn is koploper op het gebied van smart mobility. Doordat we slimme verkeerslichten uitrusten met Flowtack, combineren we een goede doorstroming met verkeersveiligheid en een schonere stad.

Marco Andela Vakgroepsenior verkeerssystemen bij afdeling Beheer en Onderhoud, gemeente Apeldoorn

Om steden bereikbaar, vitaal én leefbaar te houden, moet verkeer veilig blijven rijden én uitstoot worden beperkt. Daarvoor zorgt Flowtack. We zijn trots dat we in Apeldoorn hieraan mogen bijdragen.

Amber van TatenhoveDirecteur Duurzame Mobiliteit, Royal HaskoningDHV
Steven Bakker - Sustainable mobility Consultant

StevenBakker

Sustainable mobility Consultant

Language is changing...