07-06-2024

Aurea technologie winnaar De Vernufteling 2024!

De door Royal HaskoningDHV en Wageningen University ontwikkelde Aurea technologie voor verwijdering van medicijnresten uit water is winnaar van de Vernufteling 2024 – de jaarlijkse prijs voor het meest vernuftige ingenieursproject met maatschappelijke waarde, uitgereikt door Koninklijke NLingenieurs.
Winnaar De Vernufteling 2024
Foto: © Gerhard Nel
V.l.n.r.: Anton van der Sanden en Sigrid Scherrenberg (Royal HaskoningDHV), Pancras Dijk (jury - Tijdschrift De Ingenieur), Arnoud de Wilt (Royal HaskoningDHV), William van Niekerk (jury - TKI Bouw en Techniek), Machteld de Kroon (jury - TNO), Willemien Bosch (jury - Koninklijke NLingenieurs), Carla Moonen (Koninklijke NLingenieurs) en Franc van der Wielen (Royal HaskoningDHV). 

Jaarlijks komt minstens 190 ton aan medicijnresten via het riool in het milieu terecht. De huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze niet goed verwijderen. De giftige cocktail van medicijnresten heeft een negatief effect op het aquatisch leven en bedreigt onze drinkwaterbronnen.

De opgave voor veilig oppervlakte- en drinkwater is actueel en internationaal. De Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater, die spoedig van kracht wordt, vereist onder andere dat rioolwaterzuiveringsinstallaties microverontreinigingen zoals medicijnresten verregaand moeten verwijderen. Dit in combinatie met andere doelen als energieneutraliteit en circulariteit. 

Onderzoekers van Wageningen University en Royal HaskoningDHV ontwikkelden daarvoor de Aurea technologie. Deze kan naast medicijnresten ook andere microverontreinigingen aan, zoals hormonen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit soort watervervuiling veroorzaakt gedrags- en geslachtsverandering bij vissen en watervlooien en kan uiteindelijk ook de volksgezondheid schaden. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden realiseert in Zeist de eerste full-scale installatie. 

De Vernufteling vakjury waardeert onze Aurea inzending als hoogst vanwege het vernuftige karakter en het maatschappelijke belang. “Het team komt met een geavanceerde oplossing voor microverontreiniging in het afvalwater. Door onder meer medicijnresten vormt dit een toenemend probleem voor de maatschappij. Veranderende wet- en regelgeving dwingt de beheerders om maatregelen te treffen, maar in de praktijk blijkt het lastig om te voorkomen dat medicijnresten, maar ook bestrijdingsmiddelen en hormonen in het oppervlaktewater belanden. Royal HaskoningDHV heeft in een interessant samenwerkingsverband een spannende en zeer vruchtbare combinatie van technologische maatregelen getroffen en daarmee een echte ingenieursoplossing gevonden voor een groeiend probleem met grote maatschappelijke relevantie.”

Bekijk de volledige video van de prijsuitreiking op de website van Koninklijke NLingenieurs.

Watertechnoloog Arnoud de Wilt van Royal HaskoningDHV: “De Vernufteling juryprijs is de kroon op ons gezamenlijke werk van de afgelopen tien jaren waarin we samen een slimme, effectieve en bovenal duurzame oplossing ontwikkelden. Een fantastische reis waarin we vanuit academische basis, via lab- en pilottesten tot een volwassen praktijktoepassing zijn gekomen. Onze Aurea technologie verwijdert een breder pallet aan stoffen tegen een lagere CO2-footprint dan overige technologieën.”

Met Aurea leveren we een concrete bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee indirect ook aan onze volksgezondheid. Een win-win voor mens en natuur.

Arnoud de WiltWatertechnoloog
Language is changing...