Aurea® verwijdert microverontreinigingen tegen minimale CO2-footprint

Royal HaskoningDHV en Wageningen Universiteit ontwikkelden met Aurea® een duurzame oplossing om microverontreinigingen uit water te verwijderen.
Neem contact opNeem contact op
Aurea® removes micro-pollutants
Medicijnresten, hormonen, antibiotica, gewasbeschermingsmiddelen: microverontreinigingen duiken overal op in onze leefomgeving. Ze bedreigen het aquatisch milieu en ook onze drinkwaterbronnen. Onderzoek van RIVM wijst uit dat er jaarlijks zo’n 190 ton medicijnresten via onze rioolzuiveringsinstallaties (rwzi's) in het milieu geloosd worden. 

Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn dus een belangrijke route voor microverontreinigingen naar het milieu. “Mede daarom is de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater aan herziening toe”, zegt Arnoud de Wilt, Consultant Micropollutants & Wastewater Technology bij Royal HaskoningDHV. “Die richtlijn gaat van rwzi’s een microverontreinigingenverwijdering van 80% vereisen. Diezelfde Richtlijn schrijft ook energieneutraliteit en circulariteit voor op de rwzi’s.” 

Om beheerders van rwzi’s te helpen met deze doelstelling ontwikkelden Royal HaskoningDHV en Wageningen Universiteit de Aurea-technologie, tot voor kort bekend als de BO3-technologie. Aurea toont aan verwijderingsrendementen van boven de 90% te halen”, zegt De Wilt. “Dit doet Aurea met een lager energieverbruik en met een kleinere CO2-footprint ten opzichte van conventionele technologieën.”
Aurea combineert twee bestaande, effectieve technologieën: een biologische adsorptiefiltratie (bijvoorbeeld biologische actiefkoolfiltratie) met een chemische oxidatieve behandelingsfase (bijvoorbeeld ozonisatie of geavanceerde oxidatieprocessen). Een van de belangrijkste energiebesparingen van Aurea zit in de synergie tussen de innovatieve biologische actiefkoolfiltratie (BAKF) en ozonisatie, zegt De Wilt.
“Bij conventionele actiefkoolbehandeling dient de actiefkool frequent gereactiveerd te worden, een zeer energie-intensief en kostbaar proces, met een actiefkoolverlies van 15 tot 20% per reactivatie. Het unieke van Aurea is dat de actiefkool nóóit gereactiveerd wordt. Door de juiste omstandigheden te creëren, faciliteert het BAKF de groei van gespecialiseerde micro-organismen die een aanzienlijk deel van de microverontreinigingen afbreken.”

Dit komt de tweede processtap, de ozonisatie voor de verwijdering van de overgebleven microverontreinigingen, zeer ten goede. Door voorbehandeling met BAKF wordt de ozonisatie uitgelegd op een zeer lage ozondosering. Het energieverbruik van deze ozonisatiestap is daardoor 50 tot 75% lager dan van een conventionele ozoninstallatie. Deze energiebesparing is milieuvriendelijker en resulteert ook in lagere operationele uitgaven.

De technologie helpt niet alleen waterschappen de kwaliteit van het aquatische milieu te verbeteren. Aurea is ook toepasbaar op drinkwaterproductielocaties en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Naast toekomstige implementaties op zuiveringsinstallaties in Zeist en Weert, is er al veel belangstelling onder de Nederlandse waterschappen. “Met de herziening van de Europese Richtlijn in het verschiet staat er veel te gebeuren, een mooie stimulans voor toekomstige implementaties van duurzame technologieën voor medicijnrestenverwijdering”, zegt De Wilt.  
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Aurea®

Ontdek meer over de nieuwste, duurzame oplossing voor het verwijderen van microverontreinigingen uit water, waarbij twee bestaande effectieve technologieën worden gecombineerd.
Lees meer hier
Aurea® removes micro-pollutants
Language is changing...