08-03-2024

BREEAM Outstanding ontwerp certificaat voor het nieuwe hoofdkantoor van Fugro

De eerste paal van het nieuwe 11.000m2 tellende Fugro hoofdkantoor is geslagen; het startsein voor de bouw van een compleet nieuw en duurzaam hoofdkantoor voor de beursgenoteerde Geo-data Specialist naast het bestaande Fugro TechCenter in Nootdorp. 
Fugro New HQ
Na 1,5 jaar met een integraal team aan de slag geweest te zijn voor een duurzaam, adaptief en flexibel gebouwontwerp dat toekomstbestendig is, is vandaag de eerste paal geslagen. Dit is een significante mijlpaal, niet alleen voor Fugro, maar ook voor duurzame gebouwontwikkeling in Nederland.

In de rol van duurzaamheidsmanager en BREEAM Expert hebben wij ervoor gezorgd dat het ontwerp van dit gebouw beloond is met een BREEAM Outstanding certificaat. Het hoogst haalbare niveau volgens de laatste BREEAM standaarden. BREEAM is een internationaal gehanteerde benchmark en certificering voor duurzame gebouwen.

Tot op heden mochten slechts enkele projecten een Outstanding ontwerpcertificaat onder de laatste BREEAM versie ontvangen, en nog geen enkel project heeft het meest recente Outstanding oplevercertificaat bemachtigd. Daarom is de vertaling van papier naar de praktijk een belangrijke stap: het waarmaken van de duurzaamheidsambities.

De zeer hoge BREEAM score van 93,4% is bereikt door breed te kijken naar hoe we duurzaamheid konden integreren in het ontwerp, geheel in lijn met de 'net zero 2035’-ambitie van Fugro.

Isolda StromBREEAM Expert
Fugro group 1
Credit - Courtesy of Fugro
Fugro group 3
Credit - Courtesy of Fugro

Een energieneutraal, klimaatadaptief, natuurinclusief, flexibel en losmaakbaar gebouwontwerp.

Innovatieve regenwateropslag zorgt ervoor dat regen wat op het dak en het terrein valt opgeslagen wordt, hergebruikt wordt in het gebouw en wat overblijft in diepe grondlagen geïnfiltreerd wordt, iets wat bij conventionele infiltratie niet mogelijk is. Hierdoor blijft de grondwaterstand op peil, ook met de recente extremen in neerslag door klimaatverandering.

Het doel van Fugro is om samen een veilige en leefbare wereld te creëren. In deze innovatie, zijn verschillende nieuwe en reeds bestaande technieken samengebracht door onze eigen ingenieurs. Met het oog op de klimaatverandering laten we op deze manier aan iedereen zien hoe op een duurzame manier kan worden omgegaan met regenwater op ons eigen terrein, zonder de omgeving te belasten.

Michiel DessensProject Director Fugro New HQ
Het energie-neutrale gebouw is aangesloten op een WKO systeem met warmtepompen. Gevels en daken zijn voorzien van PV panelen, waarmee het gebouw gebonden energieverbruik volledig op locatie wordt opgewekt.

Rondom het gebouw is landschap met waterpartijen gecreëerd, wat de biodiversiteit op de locatie verhoogt en aan laat sluiten op bestaande ecologische netwerken. Door de natuur ook in het gebouw te integreren middels een groene loper in het atrium, en natuurlijke elementen op elke verdieping, worden gebruikers voorzien van een aangename en diverse werkomgeving.

De slimme keuze van materialen en bouwsystemen zorgt ervoor dat de materialen footprint van het gebouw wordt verlaagd naar <50% van de wettelijk vereiste MPG referentiewaarde, welke de milieuimpact van materialen meet. Het gebouw is losmaakbaar ontworpen (LI index 58%) en wordt opgeleverd met een digitale materialenpaspoort en demontagehandleiding.

Er is uitgebreid aandacht besteed aan de behoeftes van (toekomstige) gebouwgebruikers, en het gebouw biedt plaats voor ongeveer 550 medewerkers. Door nu al rekening te houden met verschillende toekomstscenario’s kan het gebouw later eenvoudig worden uitgebreid of aangepast, zodat de m2 ook in de toekomst zo optimaal mogelijk worden benut.

Naar verwachting wordt het gebouw in de tweede helft van 2025 opgeleverd.
Fugro group 2
Credit - Courtesy of Fugro
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...