Toekomstbestendig bouwen in de praktijk: Fugro's nieuwe hoofdkantoor

In een tijd waarin duurzaamheid steeds prominenter op de agenda staat, is het essentieel voor organisaties om toekomstbestendig te bouwen. Een inspirerend voorbeeld van hoe dit in de praktijk kan worden gebracht, komt van Fugro, een wereldwijd opererende Geo-data specialist.
Impressie hoofdkantoor Fugro

Project facts

 • Klant
  Fugro
 • Locatie
  Nootdorp, Nederland
 • Datum
  2022 - 2025
 • Uitdaging
  Het vertalen van een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling naar concrete uitwerking in het ontwerp van Fugro’s nieuwe hoofdkantoor.
 • Oplossing
  Als duurzaamheidsadviseur hebben we het project begeleid in het behalen van het BREEAM Outstanding ontwerpcertificaat.

Tegenover het reeds bestaande Fugro TechCenter in Nootdorp wordt hard gewerkt aan het nieuwe hoofdkantoor van Fugro. Het ontwerp heeft de nieuwste versie van het BREEAM Outstanding duurzaamheidscertificaat behaald, een prestigieuze erkenning die in Nederland onder de meest recente richtlijn slechts zeven keer is uitgereikt. Dit benadrukt Fugro’s focus op duurzame vastgoedontwikkeling. Het tegenoverliggende TechCenter is na ingebruikname in 2014 bekroond met de hoogste LEED duurzaamheidscertificering, Platinum.

Hoe bereik je een duurzaam en toekomstbestendig kantoor? In gesprek met Michiel Dessens, Project Director Fugro New Headquarters, en Isolda Strom, Duurzaamheidsadviseur werkzaam bij Royal HaskoningDHV, gaan we dieper in op het doorlopen traject en hoe Fugro een toonbeeld is voor toekomstbestendig bouwen.

Duurzame bedrijfscultuur

Duurzaamheid is het fundament van Fugro’s bedrijfscultuur, diep verankerd in de missie om “samen een veilige en leefbare wereld te creëren”. Deze missie, samen met doelstellingen als “ons voorbereiden op morgen” en “het juiste doen”, inspireert medewerkers om continu te zoeken naar verbeteringen en innovaties voor een veiligere en duurzamere toekomst.

In het oplossen van wereldwijde uitdagingen zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en urbanisatie, is Geo-data onmisbaar. Fugro zet zich in voor duurzaamheid in haar eigen bedrijfsvoering door bijvoorbeeld conventionele onderzoeksschepen te vervangen door autonoom opererende en op afstand bestuurbare onbemande schepen, zogenaamde USV’s. Hiermee worden onder andere reis en operationele CO2 emissies sterk verminderd.

Michiel benadrukt dat bij Fugro duurzaamheid een collectieve verantwoordelijkheid is. “Fugro innoveert en investeert actief om de emissies van haar operaties in 2035 tot ‘net-zero- te reduceren. Ook voor ons personeel zorgen we bijvoorbeeld voor electrische lease-autos en promoten een lease fiets programma. Bij de bouw van ons nieuwe hoofdkantoor was duurzaamheid een vanzelfsprekende prioriteit,” zegt hij.

Certificering

Het TechCenter van Fugro, dat in 2016, anderhalf jaar na oplevering van het gebouw, de LEED Platinum certificering haalde, ligt pal tegenover het nieuwe hoofdkantoor. “Naar deze certificering refereren we nog regelmatig, dus het was duidelijk dat we nu ook een uitdagende duurzaamheidsambitie zouden hebben”, aldus Michiel.

Als de LEED Accredited Professional waren wij, Royal HaskoningDHV, nauw betrokken bij het verkrijgen van de LEED Platinum certificering voor het TechCenter. Deze samenwerking werd voortgezet toen Fugro ons benaderde voor advies over de duurzaamheidscertificering van hun nieuwe hoofdkantoor. In een workshop hebben we de afwegingen tussen BREEAM en LEED uitvoerig toegelicht en besproken.

De samenwerking met Fugro, die al in 2010 begon, inspireert ons door het gelijkgestemde streven naar duurzaamheid, een visie die Royal HaskoningDHV deelt. Het is een eer om deel uit te maken van zowel de LEED-certificering van het Fugro TechCenter als de BREEAM-certificering van het nieuwe Fugro hoofdkantoor, wat de kracht van onze langdurige samenwerking onderstreept.” - Isolda Strom

De keuze voor BREEAM voor het nieuwe hoofdkantoor van Fugro werd ingegeven door de bekendheid van de Nederlandse bouwindustrie met BREEAM en de dominantie ervan in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Duurzaamheid in het nieuwe hoofdkantoor

Als duurzaamheidsadviseur hebben wij gedurende het hele proces nauw samengewerkt om duurzaamheid tot in de kleinste details te integreren in het ontwerp. Een opvallend aspect van Fugro's duurzaamheidsinitiatieven is de integratie van innovatieve oplossingen in het ontwerp en de constructie van hun nieuwe kantoor. Zo is er een geavanceerd waterhuishoudingssysteem ontworpen door Fugro's eigen specialisten, waarmee regenwater opgevangen, hergebruikt of geïnfiltreerd wordt. Dit draagt bij aan het ontlasten van het rioleringssysteem en het handhaven van de grondwaterstand.

Hoofdkantoor Fugro
Copyright: Courtesy of Fugro

Het energie-neutrale gebouw is verbonden met een Warmte Koude Opslag systeem met warmtepompen en voorzien van zonnepanelen op gevels en daken, waardoor het volledige energieverbruik ter plaatse wordt opgewekt.

Een ander opvallend kenmerk van het nieuwe kantoor van Fugro is de aandacht voor groen en biodiversiteit. Door uitgestrekte tuinen en groene ruimtes, zowel binnen als buiten het gebouw, ontstaat een verbinding tussen de werkomgeving en de natuur. De aanwezigheid van waterpartijen en landschapselementen verhoogt de biodiversiteit op de locatie en sluit aan op ecologische netwerken. Door de natuur ook in het gebouw te integreren middels een groene loper in het atrium, en natuurlijke elementen op elke verdieping, worden gebruikers voorzien van een aangename en diverse werkomgeving. De slimme keuze van materialen en bouwsystemen zorgt ervoor dat de materialen footprint van het gebouw wordt verlaagd naar <50% van de wettelijk vereiste MPG referentiewaarde, welke de milieuimpact van materialen meet. Het gebouw is losmaakbaar ontworpen (LI index 58%) en wordt opgeleverd met een digitaal materialenpaspoort en demontagehandleiding.

Een nieuwe visie op werkruimte

De transitie naar het nieuwe hoofdkantoor van Fugro is meer dan een fysieke verhuizing; het is een sprong voorwaarts naar een dynamische en duurzame manier van werken. De veranderingen in ruimtegebruik weerspiegelen een moderne visie op werk, waarbij flexibiliteit en samenwerking centraal staan.

In plaats van de traditionele, vaste kantoren, omarmt Fugro het concept van gedeelde werkplekken. Dit stimuleert niet alleen een efficiëntere en duurzame manier van ruimte gebruiken, maar bevordert ook de uitwisseling van ideeën en kennis. De benadering moedigt medewerkers aan om actief deel te nemen aan de levendige bedrijfscultuur.

Het nieuwe hoofdkantoor is ontworpen als een plek voor creativiteit en interactie. Met faciliteiten zoals sportgelegenheden, diverse ontmoetingsplaatsen, een gezellige coffee corner en weelderige daktuinen, wordt het een plek waar werknemers niet alleen komen om te werken, maar ook om te groeien, te leren en te ontspannen.

Het gebouw zal ook worden ingericht als experience center. Hiermee speelt Fugro in op de verbinding tussen werknemers, klanten, leveranciers en de identiteit en werkzaamheden van de organisatie.

Lessen voor de toekomst

Het succesverhaal van Fugro biedt waardevolle lessen voor organisaties die streven naar toekomstbestendigheid. Door een combinatie van innovatie, toewijding en een sterke bedrijfscultuur heeft Fugro laten zien hoe duurzaamheid niet alleen een randvoorwaarde kan zijn, maar ook een motor voor groei en succes. Door te investeren in duurzame oplossingen en het integreren van duurzaamheid in alle aspecten van de organisatie, kunnen bedrijven bouwen aan een betere toekomst voor henzelf en de samenleving als geheel.

Wil je meer lezen over hoe we slim en toekomstbestendig bouwen voor de behoeftes van morgen of wil jij weten hoe duurzaamheid vorm kan krijgen binnen jouw vastgoed? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...