08-02-2024

Mobiliteitshub Purmerend gaat reizigers verleiden

Makkelijk, aantrekkelijk, snel en comfortabel. Dat zijn sleutelbegrippen voor de toekomstige mobiliteitshub in het Waterlandkwartier, een wijk van Purmerend. Zo’n knooppunt van vervoersvormen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de mobiliteitstransitie.
mobiliteitshub

Purmerend groeit tot 2040 volgens planning met minstens 10.000 woningen, waarvan 1.800 woningen in het Waterlandkwartier, nabij het stationsgebied. De wijk wordt voor een belangrijk deel autovrij, de focus ligt op duurzame en actieve mobiliteit: lopen, fietsen en openbaar vervoer. Voor de mobiliteitstransitie is het cruciaal dat de reiziger verleid wordt om voor duurzame en schone alternatieven te kiezen en te kunnen wisselen tussen vervoersvormen. Dat moet daarom op alle manieren aantrekkelijk zijn.

Royal HaskoningDHV begeleidt de voorbereiding van het pilotproject, in opdracht van de provincie Noord-Holland en in nauwe samenwerking met de gemeente.

Elke locatie is anders

In het Waterlandkwartier wordt onderzocht wat voor een hub, met welke voorzieningen, op die locatie het beste past. De provincie onderscheidt in de Hubstrategie zes verschillende soorten hubs, want elke locatie is anders, niet alles kan of moet overal. De geplande hub ligt vlakbij (op 100 meter) het station en dichtbij komt een snelle busverbinding van en naar Amsterdam. Deelmobiliteit, zoals deelauto’s en deelfietsen, kan een belangrijk element van de hub worden. De locatie biedt wellicht ook mogelijkheden voor het inrichten van werkplekken en horeca, misschien zelfs een hotel. Ook het afgeven en ophalen van pakketten is een optie.

Vitaal en leefbaar

Met de ontwikkeling van mobiliteitshubs wil de provincie Noord-Holland haar dorpen en steden vitaal en leefbaar houden. De mobiliteit van de toekomst is bereikbaar, gezond en veilig. Via mobiliteitshubs krijgen reizigers toegang tot multimodale en duurzame keuzes binnen het mobiliteitsaanbod. De pilot moet laten zien hoe die ambitie vorm kan krijgen, als voorbeeld voor de rest van de provincie.

In Purmerend willen we in een leerzaam proces laten zien hoe een mobiliteitshub een essentiële schakel kan vormen in het mobiliteitssysteem van de toekomst: duurzaam en toegankelijk.

Paul ChorusBeleidsadviseur Mobiliteit en gebiedsontwikkeling, provincie Noord-Holland

Zorgen voor realistisch perspectief

Royal HaskoningDHV brengt in de pilot in kaart wat nodig is om de ambities voor de hub in de praktijk waar te maken. Door uit te gaan van de plek zelf, de doelgroep, de mogelijke services, de inpassing in de omgeving, de financiering en de exploitatie. Zo ontstaat een realistisch perspectief.

Rein Luijkx, Royal HaskoningDHV: ‘Het boeiende van deze opdracht is hoe we ambitie en praktijk kunnen samenbrengen: wat past er op deze plek en hoe zorgen we dat het ook in alle opzichten haalbaar wordt. Van de tekentafel naar de straat, we willen de vaart erin houden. Daarvoor zetten we graag onze gebundelde expertise in.’

Meer weten of een vraag over mobiliteitshubs? - Neem contact op met onze mobiliteits experts

Meer weten of een vraagover mobiliteitshubs?

Neem contact op met onze mobiliteits experts

Language is changing...