27-03-2013

Jaarcijfers 2012 Royal HaskoningDHV

Fusie in recordtempo een feit | Negatief resultaat vanwege marktsituatie Europa, fusie- en herstructureringskosten | Goede vooruitzichten voor Afrika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika

Royal HaskoningDHV heeft in de eerste helft van 2013 wereldwijd een omzet behaald van 308 miljoen euro. De economische situatie in de Europese markt maakte aanpassingen in de personeelscapaciteit noodzakelijk. Aan de andere kant profiteert het bedrijf van de kansen in groeimarkten.

De omzet van 308 miljoen euro is een vermindering van 10% vergeleken met het vorig jaar. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het economische klimaat in Europa en het negatieve effect van wisselkoersen. De operationele marge zakte naar 1,9% voornamelijk door overcapaciteit in de Europese onderdelen van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2013.

Hoewel het nettoresultaat lager is dan in de eerste helft van 2012, laat het eerste halfjaar 2013 een forse verbetering zien ten opzichte van het laatste halfjaar van 2012. Het tweede kwartaal van 2013 laat een vergelijkbare verbetering zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De positieve trend zet zich voort in 2013. Daarin laten de resultaten van het tweede kwartaal betere cijfers zien dan die van het eerste kwartaal.

Marktontwikkelingen

De marktsectoren infrastructuur, industrie, energie en mijnbouw laten goede resultaten zien. De publieke sector blijft onder druk staan. Organisatorische aanpassingen, voornamelijk in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Polen waren noodzakelijk in het eerste halfjaar, en de capaciteit wordt voortdurend aangepast aan de orderportefeuille.

Wereldwijd zijn er kansen voor de diensten en producten van het bedrijf, zoals de uitrol van de innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda® in Brazilië. Daarnaast werden belangrijke projecten gewonnen, zoals de Trans Adriatic Pipeline (TAP). Ook in het Midden-Oosten was het bureau succesvol. De tweede helft van het jaar begon goed met het project voor het herstel en de versterking van het Canal del Dique in Colombia. Het bedrijf ziet nog volop kansen in het Midden-Oosten, het Verre Oosten, Zuid Amerika en Afrika.

Kengetallen (in € miljoen, tenzij anders aangegeven) 2012 2011
 Omzet

704

748 
 Toegevoegde waarde 531

567 

 Operationeel resultaat (EBITA recurring) *   9.7   21.0 
 Operationele marge ( EBITA recurring)   1,4%  2,9%
 Nettoresultaat  -19.9   4.3
 Vrije kasstroom -2,2  57,1 
*Uit normale bedrijfsvoering

Het resultaat is inclusief eenmalige baten en lasten van min 22 miljoen euro (voor belasting); dit betreft hoofdzakelijk fusiekosten en reserveringen ten behoeve van herstructurering. Capaciteit en huisvesting worden aangepast aan de marktomstandigheden.

Acquisities en desinvesteringen

In 2012 is Royal HaskoningDHV 90% eigenaar geworden van de Turkse ELC Group; deze acquisitie biedt nieuwe mogelijkheden voor het bedrijf in Turkije. ELC levert adviesdiensten op het gebied van geotechniek en milieu voor de sectoren olie en gas, havens, energie, vastgoed, gezondheidszorg en bouw. Begin 2013 nam Royal HaskoningDHV Integrated Project Management (IPM) over, een toonaangevend luchtvaartspecialist in het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf heeft besloten haar lokale aanwezigheid in Portugal af te bouwen vanwege de moeilijke marktomstandigheden en slechte vooruitzichten. In Frankrijk werd de Franse dochteronderneming overgedaan aan een nieuwe eigenaar.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen was een van de speerpunten van de organisatie in 2012. Dit omvat stakeholderdialoog, integriteit en een duurzaamheidsprogramma gericht op duurzaamheid in projecten, eigen bedrijfsvoering en maatschappelijke betrokkenheid (zgn. 'giving back'). Naast de directe verantwoordelijkheid van het management, is een directeur Duurzaamheid benoemd om een volgende stap in duurzaam ondernemen te formuleren, zodat Royal HaskoningDHV haar leidende positie kan blijven waarmaken.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de Europese markt, vooral de publieke sector blijven zorgelijk. Daartegenover staan de kansen voor het bedrijf in Afrika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Het bedrijf zal de capaciteit blijven aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Royal HaskoningDHV kijkt met vertrouwen naar de toekomst om samen met klanten en stakeholders 'enhancing society together' verder vorm te geven.

Persvragen  - Neem contact op met ons Media team

Persvragen

Neem contact op met ons Media team

Language is changing...