19-03-2019

Royal HaskoningDHV: stabiele resultaten over 2018 & aanzienlijke investeringen in digitaal

Royal HaskoningDHV rapporteert 3,1% organische groei van de bedrijfsopbrengsten, een operationeel resultaat van €25,9 miljoen en een stabiel nettoresultaat van €12,7 miljoen over 2018. Deze resultaten werden geboekt terwijl het bedrijf bleef investeren in strategische transformaties ter versterking van haar domein- en datagedreven kennis.

Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV: “Ik ben zeer tevreden over de voortgang die we in 2018 hebben gemaakt met de implementatie van onze strategie. We hebben geïnvesteerd in onze medewerkers en innovaties om digitale manieren van werken te versnellen en zo betere en snellere oplossingen te leveren met en voor onze klanten.”

“Om onze strategie tot leven te brengen, werken we samen met partners en klanten aan innovaties die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. We kunnen dit doen omdat onze klanten ons zien als betrouwbare partner en tevreden zijn met de diensten die we leveren. Diensten die uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, verstedelijking, grondstoffenschaarste en technologische disruptie het hoofd bieden. We zijn dan ook heel blij met onze klanttevredenheidsscore van 8,3 en de stijging van onze Net Promotor Score tot +39. Dit is opnieuw een sterk resultaat dankzij het goede werk van onze medewerkers en de goede relatie die we in de loop van de jaren met onze klanten hebben opgebouwd”, aldus Erik Oostwegel.

Financiële prestaties

Nynke Dalstra, CFO van Royal HaskoningDHV: “We zijn tevreden met de financiële resultaten over 2018: een bescheiden organische groei van de bedrijfsopbrengsten van 3,1% (2017: 1,4%) en een operationele marge van 4,2% (2017: 4,9%). Ondanks de aanzienlijke investeringen in de toekomst van ons bedrijf en de daarmee gepaard gaande innovatiekosten en -uren, kwam het nettoresultaat slechts fractioneel lager uit op €12,7 miljoen (2017: €12,8 miljoen). Dit is na aftrek van een winstdeling met de medewerkers van €8,5 miljoen (2017: €8,5 miljoen).”

De reorganisatiekosten en eenmalige kosten bedroegen €3,3 miljoen euro en waren daarmee lager dan in 2017 (€4,7 miljoen). Het betrof hier hoofdzakelijk reorganisatiekosten in Zuid-Afrika en pensioenkosten in het Verenigd Koninkrijk.

De orderportefeuille kwam uit op €306 miljoen (2017: €341 miljoen) als gevolg van tegenvallende verkopen, met name in de Business Line Industry & Buildings en in Zuid-Afrika.

Het rendement op door medewerkers gehouden certificaten bedroeg afgelopen jaar 11,0% (2017: 10,6%).

Het bedrijf bevond zich eind 2018 in een gezonde financiële positie met een vrije kasstroom van €17,4 miljoen na investeringen en acquisities (2017: €33,8 miljoen) terwijl de solvabiliteit steeg naar 48% (2017: 46%).

€ miljoen (tenzij anders aangegeven) 2018 2017
 Bedrijfsopbrengsten
 614,8   608,6
 Toegevoegde waarde  477,7   479,0
 Operationeel resultaat (EBITA recurring) *   25,9   29,6
 Operationele marge ( EBITA recurring)   4.2%  4.9%
 Nettoresultaat  12,7   12,8
 Vrije kasstroom   17,4   33,8
 Medewerkers (per 31/12)    5,864  5,771
* Het operationeel resultaat is exclusief €3,3 miljoen niet-operationele kosten in 2018

Baanbrekende projecten

Om de domeinkennis op een zo hoog mogelijk niveau te houden, stimuleert Royal HaskoningDHV haar medewerkers deel te nemen aan interne en externe kennisnetwerken en voortdurend hun kennis te verrijken en te verbinden.

Mede hierdoor was het bedrijf in staat om baanbrekende projecten binnen te halen en te realiseren. Een voorbeeld hiervan is 's werelds langste brug-tunnelcombinatie die Hongkong verbindt met Macau. In China is Royal HaskoningDHV een partnership aangegaan voor het leveren van de innovatieve en duurzame afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda®. In het Verenigd Koninkrijk bleef Royal HaskoningDHV betrokken bij de ontwikkeling van offshore windmolenparken op de Doggersbank: eerst als adviseur voor de milieueffectrapportage en vergunningen en nu in een vergelijkbare rol voor de ontwikkeling van het bouwplan. Bij alle drie de projecten worden tot wel 200 windmolens geplaatst die jaarlijks zo'n 850.000 huishoudens zullen voorzien van duurzame energie.

Andere successen in 2018 zijn het ontwerp van het kunstmatige Lotuseiland in Vietnam, de upgrade van de Milaha scheepswerf in Doha, Qatar, de aanstelling als Engineering Advisor voor de uitbreiding van Schiphol en de nieuwe samenwerking voor het assetmanagement van chemiecomplex Chemelot in Limburg.

Digitaal

Om digitaal werken verder te stimuleren is in 2018 de Digital Academy gelanceerd: een leeromgeving voor alle medewerkers met een sterke focus op BIM, digitale engineering, data science en -analyse, softwareontwikkeling, generative design, programmeren, interoperabiliteit en scrum.

Een mooi voorbeeld is de digitale engineering voor het nieuwe Feyenoord-stadion. Door het parametrische ontwerpproces kunnen wijzigingen in het ontwerp meteen inzichtelijk worden gemaakt, inclusief de impact op de toeschouwer, de constructie van het stadion en de projectkosten. Samen met de klant en de architect wordt er op deze manier een nieuw stadion ontworpen met perfecte zichtlijnen voor alle toeschouwers.

Acquisities en investeringen

In 2018 deed Royal HaskoningDHV verschillende strategische acquisities en investeringen.

  • In mei nam Royal HaskoningDHV een minderheidsbelang in data-intelligence-scale-up HAL24K. Royal HaskoningDHV gebruikt hun platform Dimension nu voor het bouwen en inzetten van geavanceerde data science-oplossingen. Gezamenlijk wordt voor een waterschap onderzocht hoe data science nieuwe inzichten en verbeteringen kan opleveren in de bedrijfsvoering.
  • In juli nam Royal HaskoningDHV het data science-bedrijf Ynformed over. Door de domeinkennis van Royal HaskoningDHV te combineren met de data science expertise van Ynformed konden bijvoorbeeld schaalbare ‘crowd monitoring services’ worden ontwikkeld om nauwkeurige voorspellingen te doen over aantallen mensen op stations en luchthavens. Ook de ontwikkeling van HydroTwin, een op kunstmatige intelligentie gebaseerde oplossing voor het monitoren en voorspellen van risico's in het watersysteem, vordert goed.
  • In augustus nam Royal HaskoningDHV de railactiviteiten van Verebus over. Daarmee completeerde het bedrijf haar railexpertise en beschikt het over alle vier de ProRail erkenningen. Na de acquisitie won Royal HaskoningDHV het contract voor het ontwerp en de engineering van de treinbeveiliging en 3kV voeding voor een van de grootste spooruitbreidingsprojecten van Nederland in Zwolle, uitgevoerd door ProRail en NoorderSpoort.

Vooruitblik

Erik Oostwegel: “Voor onze vier belangrijkste markten, verwachten we groei in Nederland en Indonesië, maar er is onzekerheid over de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk vanwege deBrexit en in Zuid-Afrika vanwege de aanstaande verkiezingen. Wij verwachten dat de markten daarna weer tot rust komen en investeringen toenemen.”

“We hebben een fantastisch team, goede langdurige klantrelaties en onze processen zijn op orde. Onze focus op data en digitaal gaat door in 2019, zowel autonoom, met onze klanten en partners als via strategische overnames. We kijken ernaar uit om van 2019 een succes te maken en onze missie ‘Enhancing Society Together’ verder uit te dragen.”

“Nu de zorgen over klimaatverandering en de noodzaak van energietransitie toenemen, is onze missie relevanter dan ooit. In combinatie met onze multidisciplinaire expertise op het gebied van water, energie, industrie en transport, bevindt ons bedrijf zich in een uitstekende positie om onderscheidende nieuwe diensten en oplossingen te bieden om deze uitdagingen het hoofd te bieden en bij te dragen aan een betere wereld”, zegt Erik tot besluit.

Persvragen  - Neem contact op met ons Media team

Persvragen

Neem contact op met ons Media team

Language is changing...