20-03-2014

Royal HaskoningDHV vol vertrouwen in 2014

Royal HaskoningDHV presenteert de jaarcijfers over 2013
  • Operationeel resultaat gestegen met 67% tot €16 miljoen
  • Gezonde balans en verbeterde bezettingsgraad
  • Succesvol in internationale groeimarkten
  • Opbrengsten, exclusief koerseffecten, namen af met 1,1%
  • Nettoverlies van €3,4 miljoen, maar significante verbetering vergeleken met 2012
  • Gezonde basis voor 2014 en vertrouwen in stijgende winstgevendheid
  • Innovatie, samenwerking en betrokkenheid essentieel voor enhancing society together

Royal HaskoningDHV heeft in 2013 een opbrengst gerealiseerd van €667 miljoen (2012: €702 miljoen), een daling van 4,9%. Koersschommelingen veroorzaakten een negatief effect van 3,8%. Operationeel resultaat (EBITA) nam toe met 67% tot €16 miljoen (2012: €10 miljoen). Hoewel een verlies van €3,4 miljoen wordt gerapporteerd, begint het bedrijf 2014 met een gezonde balans, minder overheadkosten en een toegenomen bezettingsgraad. Met dit als basis zijn de vooruitzichten voor 2014 en daarna positief.

Het resultaat over 2013 stond vooral onder druk doordat de Europese markt nog steeds niet aantrok. In Europa was meer dan ooit de prijs bepalend bij de toekenning van nieuwe projecten. Deze situatie heeft geleid tot verdere herstructureringen vooral in Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast stond 2013 ook in het teken van de integratie van kantoren en systemen hetgeen zal leiden tot substantiële besparingen.

Internationale groei

Royal HaskoningDHV won in 2013 vervolgopdrachten bij bestaande klanten en ook een aantal mooie grote projecten in onder meer Qatar, Mozambique, Brazilië, Colombia en Indonesië. De gepatenteerde afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda laat ook in 2013 goede voortgang zien met licenties in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Brazilië.

Nieuwe kantoren en acquisities

Nieuwe kantoren werden geopend in Brazilië (São Paulo) en Myanmar (Yangon). Begin 2013 werd de Britse luchthavenprojectmanagementspecialist IPM ingelijfd. Hiermee verstevigt het bedrijf verder haar positie in die markt. In Indonesië werd PT DBI (Dwira Bangun Indonesia) overgenomen. Met deze gebouwinstallatieadviseurs kan nu volledige dienstverlening op dit gebied in de regio worden aangeboden.

Duurzaam ondernemen

Innovatiekracht, samenwerking en betrokkenheid aan duurzaamheid zijn ook in 2013 weer belangrijk in de bijdrage die Royal HaskoningDHV levert aan een duurzame samenleving. Voorbeelden zijn deelname in circulaire economie-initiatieven voor de textiel-, IT- en de chemische industrie. Het bedrijf werd ook partner in Circle Economy, een Nederlands bedrijvenplatform voor versnelling van de transitie naar de circulaire economie.

Royal HaskoningDHV zet stevig in op de transitie naar duurzame energie. Het bedrijf is er trots op partner te zijn in het Energiefonds Overijssel, dat transitie naar het gebruik van duurzame energiebronnen in de provincie Overijssel een stevige boost geeft.

In Zuid-Afrika ontving het bedrijf het Broad-Based Black Economic Empowerment Level 2 Certificaat als erkenning van haar succesvolle personeelsopbouw en maatschappelijke betrokkenheid. Dit versterkt de concurrentiepositie in Zuid-Afrika.

Vooruitzichten

Met de fusie en integratie van systemen en processen achter de rug, blijft een betere marge het doel van het bedrijf.

Om de internationale focus van het bedrijf te ondersteunen wordt in 2014 een wereldwijd functiehuis geïntroduceerd voor de verdere transitie naar een transnationaal bedrijf.

De langetermijnstrategie is gericht op geïntegreerde dienstverlening voor luchtvaart, havens, gebouwen, industrie, energie en mijnbouw, planning en strategie, infrastructuur, rivieren, delta’s en kustgebieden en watertechnologie.

Er zijn kansen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en delen van Europa. De markt laat over het algemeen weer een positiever beeld zien. Royal HaskoningDHV staat er nu goed voor en voorziet een stijgende lijn in winstgevendheid en groei.

Kengetallen (in € miljoen, tenzij anders aangegeven) 2013 2012
 Bedrijfsopbrengsten

667

702 
 Toegevoegde waarde 508

531 

 Operationeel resultaat (EBITA recurring) *   16,2   9,7 
 Operationele marge ( EBITA recurring)   2,4%  1,4%
 Nettoresultaat  -3,4   -19,9
*Uit normale bedrijfsvoering
Persvragen  - Neem contact op met ons Media team

Persvragen

Neem contact op met ons Media team

Language is changing...