14-03-2016

Royal HaskoningDHV ziet orderportefeuille en winst groeien in 2015

Royal HaskoningDHV heeft haar orderportefeuille en winstgevendheid zien toenemen met respectievelijk 27% en 87% in 2015. Deze resultaten weerspiegelen het succes van de gevolgde strategie. Meer focus op leading services, een select aantal landen en key clients zorgt voor deze groei en toegenomen winstgevendheid.

De klanttevredenheidsscore blijft onverminderd hoog in 2015 en de introductie van een nieuwe geïntegreerde benadering van projectmanagement zorgt voor een nog groter aantal succesvol afgeronde projecten. De organisatiestructuur is in 2015 gewijzigd; de acht Business Lines zijn samengevoegd tot vier. Het bij elkaar brengen van gerelateerde disciplines bevordert onderlinge afstemming en snellere besluitvorming. De nieuwe structuur maakt het ook mogelijk om nog beter te kunnen inspelen op de wereldwijd toenemende vraag naar geïntegreerde oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van verstedelijking, water, transport en industrie.

Kengetallen (€ miljoen (tenzij anders aangegeven) 2015 2014
 Bedrijfsopbrengsten

654.5

649.2 
 Toegevoegde waarde 492.4

493.5 

 Operationeel resultaat (EBITA recurring) *   26.1   14.7
 Operationele marge ( EBITA recurring)   4.0%  2.3%
 Nettoresultaat  11.8   6.3
 Vrije kasstroom **  57.1  29.5
* EBITA exclusief niet-operationele posten | ** inclusief €31.5 miljoen van sale-leaseback transacties voor kantoorpanden in Nederland.
Persvragen  - Neem contact op met ons Media team

Persvragen

Neem contact op met ons Media team

Language is changing...