Aanzienlijke verbetering treintraject Utrecht-Amersfoort door sanering vast kruis bij Blauwkapel

Ten noordoosten van Utrecht kruisen de spoorlijnen Utrecht - Amersfoort en Hilversum – Utrecht Maliebaan elkaar zowel gelijkvloers als ongelijkvloers ter hoogte van knooppunt Blauwkapel. Deze specifieke constructie is relatief onderhoudsintensief doordat de slijtage hoog is.
Aanzienlijke verbetering treintraject Utrecht-Amersfoort door sanering vast kruis bij Blauwkapel l Royal HaskoningDHV
De vaste, gelijkvloerse kruising in Blauwkapel is een unicaat, de bovenleiding is beweegbaar waarbij wisselstellers de bovenleiding in de richting Hilversum – Utrecht Maliebaan op en neer kunnen bewegen. Als er een rijrichting wordt ingesteld gaan de wisselstellers om en door het stangenstelsel zakt de beschermschoen in de rijdraad over de doorgaande rijdraad (Utrecht – Amersfoort) en kan de trein (de pantograaf) kruisen.

Een integraal project

Vanwege het intensieve onderhoud is besloten om het kruispunt te saneren, inclusief de beweegbare bovenleiding boven dit kruis en dit te vervangen door doorgaand spoor. Ook zijn aan het project enkele bovenbouw vernieuwingselementen (BBV) toegevoegd: overloopwissels worden gesaneerd en wissels worden vernieuwd. Het betreft hier een integraal project waarbij alle disciplines die met het spoor te maken hebben, geraakt worden.

Met een gefaseerde aanpak concrete stappen

In opdracht van ProRail heeft Royal HaskoningDHV allereerst een FIS-studie uitgevoerd. Deze is uitgewerkt in het RVTO van de eindsituatie en opgedeeld in deel-RVTO’s per faseringsstap. Het project is in vier verschillende fases (TVP’s) opgedeeld en uitgevoerd in 2 separate realisatiecontracten. Van alle disciplines is het RVTO uitgewerkt in detailontwerpen tot op niveau van werktekeningen. Royal HaskoningDHV heeft ProRail begeleid in de aanbesteding van de uitvoeringscontracten. Tevens was RoyalHaskoningDHV verantwoordelijk voor het testen en de indienststelling van de verschillende faseringsstappen.

Minder onderhoud en aanzienlijke verbetering op dit traject

De laatste fase van vernieuwing van de spoorkruising is vanaf Hemelvaartsdag 26 mei 2022 tot en met maandagochtend 30 mei 2022 succesvol uitgevoerd. Na weken van voorbereiding en 3 volle dagen testen, konden op maandagochtend de treinen weer veilig rijden! Vanaf nu zal het spoor bij Blauwkapel en Utrecht Overvecht een structureel minder onderhoud vergen en zal de punctualiteit op het traject Utrecht - Amersfoort aanzienlijk verbeterd kunnen worden.
Meer weten over  mobiliteit & rail infrastructuur? - Neem contact op met onze rail- & mobiliteits experts

Meer weten over mobiliteit & rail infrastructuur?

Neem contact op met onze rail- & mobiliteits experts

Language is changing...