Actieve participatiestrategie voor zon- en windbeleid gemeente Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe heeft ons gevraagd om samen aan de slag te gaan met het opstellen van een duurzaamheidsvisie. Hierin hebben we de doelstellingen uiteengezet, hoeveel duurzame energie er op dat moment werd geproduceerd en wat er nodig is om CO-2 neutraal te worden. Hiervoor moest er ook beleid geschreven worden voor zon- en windenergie.
Actieve-participatiestrategie-voor-zon--en-windbeleid-gemeente-Midden-DrentheH

Project facts

  • Klant
    Gemeente Midden-Drenthe
  • Locatie
    Midden-Drenthe
Toen de opgave bekend was, zijn we een actief participatieproces gestart. We zijn eerst in gesprek te gaan met bewoners, nog vóórdat de zakelijke stakeholders werden betrokken. Hierdoor konden we de zorgen en wensen van bewoners al in vroegtijdige stadium meenemen, om zo te komen tot het beste resultaat voor zowel bewoners als zakelijke partijen.

We hebben drie bewonersavonden georganiseerd in verschillende dorpen. Er werd gediscussieerd in kleine groepjes aan de hand van kaarten. Hierop konden bewoners bijvoorbeeld aangeven waar ze mogelijkheden zagen voor zonneparken en waar absoluut niet. Zo werden de eerste do’s en don’ts opgehaald, zonder ons eigen idee eerst te presenteren.

Input duurzaamheidsvisie

Daarnaast hebben we interviews afgenomen in supermarkten over de duurzaamheidsvisie. Hier kwamen verrassende en leuke resultaten uit, zoals het lokaal verbouwen van voedsel of meer groen in plaats van tegels. Ook werden kinderen betrokken, door bijvoorbeeld een tekenwedstrijd waar een expositie van werd gemaakt in het gemeentehuis. Vervolgens konden we met deze opgehaalde informatie naar de zakelijke stakeholders om de mogelijkheden verder te bespreken en te onderzoeken.

Soepel proces

De duurzaamheidsvisie, inclusief het zon- en windbeleid, is opgesteld en heeft nog een tijd ter inzage gelegen. Hier kwamen geen verrassende of onoverkomelijke reacties op. Hieruit kan worden opgemaakt dat het intensieve participatietraject en het stap voor stap meenemen van de mensen heeft bijgedragen aan de vaststelling van de duurzaamheidsvisie. Hiermee kan Midden-Drenthe aan de slag met de uitvoering!
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...