Actualisatie routekaart energietransitie regio Arnhem Nijmegen

De versnellingsopgave om energieneutraal te worden in 2050 is groot in de regio Arnhem-Nijmegen. Het vergt een goede regionale samenwerking, duidelijke afspraken en een gezamenlijke marktbenadering. De regio stelde daar in 2013 al een strategie en Routekaart voor vast.
arnhem-nijmegen-H
De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan echter snel en de 11 samenwerkende gemeenten willen weten of ze op koers liggen: leidt de ontwikkelde strategie tot de beoogde resultaten en welke aanpassingen van de strategie en Routekaart zijn mogelijk of noodzakelijk?
Royal HaskoningDHV onderzocht de verschillende bouwstenen van de Routekaart. Wat is de stand van zaken in 2017: welke projecten zijn er tot nu toe gerealiseerd, tot welke CO2-reductie heeft dat geleid, en hoe staat het met de stap van grijze naar groene energie? De doelen voor 2050 zijn in beeld gebracht en in het verlengde is de omvang van de opgave tussen de situatie in 2017 en het vergezicht van 2050 bepaald. Er is vervolgens een gezamenlijk beeld bepaald van de mogelijke tussentijdse ontwikkeling tot 2023 met een doorkijk naar 2030. Tegen deze achtergrond is een projectenportefeuille voor de komende jaren geformuleerd.
Arnhem-Nijmegen-1
Dit onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met een groep van ambtelijke deskundigen en regelmatige met een bestuurlijke afvaardiging afgestemd. Voor de gezamenlijke bestuurders van de 11 gemeenten is door ons een bestuurlijke samenvatting van de aangescherpte strategie, routekaart en projectenportefeuille opgesteld en gepresenteerd.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...