Aqua Suite Flow pilot voor waterschapsbedrijf Limburg

Waterschappen maken gebruik van een complex systeem van leidingen, pompen en gemalen om afvalwater bij de zuivering te krijgen. Zicht op de prestaties en kwaliteit van dat systeem is dus essentieel. Waterschapsbedrijf Limburg beproefde in een pilot in Venray de kwaliteiten van Aqua Suite Flow om alle beschikbare data te laten omzetten in waardevolle informatie: big data in het riool.
Luchtfoto waterschapsbedrijf Limburg
De data waren er al; moderne rioolgemalen genereren een groot aantal meetsignalen. Aqua Suite Flow voegt daar datamining en big data analyse aan toe. Zo veranderen data in informatie die continu inzicht geeft in de feitelijke prestatie van het gehele afvalwatertransportsysteem en de werkelijke aanvoer-karakteristieken van het stelsel, met gemiddelden, pieken en trends. Dat is een stevige basis voor gefundeerde beslissingen over onderhoud (predictive maintenance), aanpassingen én investeringen. Flow geeft ook inzicht in het pomprendement, belangrijk om het energiegebruik te optimaliseren.

Minder vaak voor niets naar een gemaal

Onderhoudsdiensten en operators kunnen er meteen mee uit de voeten. Het is dan duidelijk waar een probleem precies optreedt: een leidingbreuk, een defecte maaier, een pomp die aanloopt. Dankzij Flow rijdt de onderhoudsdienst minder vaak voor niets naar een gemaal, omdat al duidelijk is dat het probleem elders is ontstaan. Flow kan de gebruikelijke preventieve controle- en onderhoudsrondes terugdringen, ten gunste van correctief onderhoud. Eenvoudig gezegd: als het niet stuk is, hoef je er niet naartoe.

Algoritmes

Dat is extra belangrijk omdat steeds meer waterschappen ook de gemalen van gemeenten gaan onderhouden, die zorgen dat het afvalwater uitkomt in de transportsystemen van de waterschappen. Het aantal te monitoren elementen neemt daardoor exponentieel toe. De algoritmes van Flow doen wat het menselijke brein niet kan, en zeker niet zo snel: data combineren, interpreteren én in een inzichtelijke grafische vorm presenteren. Flow kijkt niet alleen naar de prestaties van het transportsysteem op zichzelf, maar zet die prestaties ook af tegen de norm waarvoor het systeem en de erin opgenomen elementen ontworpen zijn. Deze norm wordt bepaald met het door Deltares ontwikkelde Wanda-model. Dit model is daarom volledig in Flow geïntegreerd.

Presentatie op slimme dashboards

Venray was door Waterschapsbedrijf Limburg geselecteerd voor de pilot vanwege de complexiteit van het lokale transportstelsel. De gedachte was: als het werkt in Venray, dan werkt het in heel Limburg. Het waterschap is zeer tevreden over de prestaties van Flow tijdens de pilot. Daarbij ging het niet alleen om de kwaliteit van de informatie, maar ook om de presentatie op de slimme dashboards. Het Aqua Suite-platform is daar zeer geschikt voor. Flow maakt met even simpele als krachtige visualisaties, met een duidelijke trendlijn, in één oogopslag duidelijk of het systeem voldoet aan de afnameverplichting.Tijdens de pilot ontstond een leidingbreuk, waardoor afvalwater per tankwagen moest worden vervoerd. Flow gaf razendsnel aan om hoeveel afvalwater het zou gaan en hoeveel transportcapaciteit over de weg daarvoor nodig was. Daar kon het regelen van die capaciteit vervolgens op worden afgestemd.

Twinn Aqua Suite

Software voor de gehele watercyclus
Meer informatie
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...