Deventer pakt de regie in verkeersmanagement voor betere doorstroming en bereikbaarheid

De gemeente Deventer en Royal HaskoningDHV werken samen aan betere doorstroming, betere bereikbaarheid en minder milieubelasting in een leefbare stad. Met Flowtack, de innovatieve verkeersregelapplicatie die vraag en aanbod van verkeer continu en real-time op elkaar afstemt, neemt Deventer de regie in handen en is het klaar voor de toekomst.
Ontdek Flowtack
Deventer pakt de regie in verkeersmanagement voor betere doorstroming en bereikbaarheid l Royal HaskoningDHV

Flowtack: in het kort

De gemeente Deventer wil op het gebied van verkeersmanagement zelf het heft in handen nemen en is ervan overtuigd dat extra asfalt slechts een deel van de oplossing is voor verbetering van de doorstroming en de bereikbaarheid van de stad. De gemeente wil vooral inzetten op slimme technologie en heeft gekozen voor Flowtack op een groot deel van zijn geregelde kruispunten.

Flowtack is een innovatieve verkeersregelapplicatie die vraag en aanbod van verkeer continu en real-time op elkaar afstemt. Dat zorgt voor betere verkeersdoorstroming, minder milieubelasting en een leefbaardere stad. In de gemeente Deventer heeft Royal HaskoningDHV 39 kruispunten voorzien van Flowtack, op de belangrijkste routes naar en vanuit het centrum van de stad.

Nico van Beugen, Sr. Verkeersregelkundige en Verkeersmanagement Team Inrichting Beheer en Leefomgeving, Regiocoordinator C-ITS Stedendriehoekgemeente Deventer:
"We moeten vooral inzetten op slimme technologie. Werken met zo’n nieuw systeem is best spannend, maar wij geloven dat dit de toekomst is. Ik zie steeds meer dat Flowtack een goede keuze is; het verkeer verloopt soepel en wordt efficient afgehandeld. In samenwerking met Royal HaskoningDHV laten wij hier zien dat het werkt."

Bart Humblet, Director Advisory Group, Royal HaskoningDHV:
"Flowtack is een mooi voorbeeld van de nieuwe generatie oplossingen voor verkeersmanagement waar Royal HaskoningDHV aan werkt, met intelligente digitalisering als basis. Zo kan Deventer zelf weer de regie nemen als het gaat om doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid."

Minder stops, minder vervuiling

Flowtack vermindert onnodig afremmen en optrekken en wachten voor een rood verkeerslicht terwijl er geen andere weggebruikers in de buurt zijn.

Door de innovatieve regelmethodiek zorgt Flowtack ervoor dat voertuigen tot 40% minder stoppen. Met Flowtack blijft het verkeer rijden. In een simulatie, beperkt Flowtack, dankzij 40% minder stops en 10% minder vervoersuren, volgens de officiële SRM2-berekeningen van het RIVM de CO2-uitstoot met 7-18% en de uitstoot van fijnstof (NOX) met 11-26%, in vergelijking met de verkeersregelapplicatie CCOL.

Leren en groeien in nauwe samenwerking

Deventer wil met Flowtack, en dus met Royal HaskoningDHV als partner, vooral ook ervaring opdoen en kennis opbouwen. Dat is vanaf het begin het uitgangspunt geweest voor een nauwe samenwerking, gericht op een naadloze inpassing van Flowtack in het integrale verkeersnetwerk van Deventer.

Dankzij Flowtack is Deventer als eerste gemeente in staat de verkeersdoorstroming door de hele gemeente onder alle omstandigheden optimaal te houden en de mogelijkheden van de iVRI optimaal te benutten.

Programma Deventer knap intelligent

Royal HaskoningDHV is partner in het initiatief ‘Deventer knap intelligent’, een showcase waarbij alle functionaliteiten vanuit Talking Traffic op een gemeentelijke schaal worden toegepast. Het gaat dan bijvoorbeeld om het prioriteren van OV, nood- en hulpdiensten en vrachtwagens, om het informeren weggebruikers en om het optimaliseren van de doorstroming op netwerkschaal.

We geven graag een demonstratie!  - Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

We geven graag een demonstratie!

Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

Language is changing...