Duurzame aanleg fietsstraat Arnhem: elektrisch, emissievrij en met minder asfalt

Elektrische auto’s, trolleys en bussen zijn inmiddels steeds normaler in Nederland. Langzaam maar zeker komt er nu ook (zwaar) elektrisch materieel voor de wegenbouw beschikbaar. Dat dit op één project wordt ingezet, gebeurt nu bij de aanleg van de fietsstraat in de Hugo de Grootstraat in Arnhem en dat is uniek. Een pilot van gemeente Arnhem voor integraal werken aan de fysieke leefomgeving van de toekomst.
Duurzame aanleg fietsstraat Arnhem: elektrisch, emissievrij en met minder asfalt l Royal HaskoningDHV

Project resultaten

Besparing in brandstof, CO2, stikstof en fijnstof onderbouwd en inzichtelijk gemaakt
Als bouwteam partner meegedacht en geadviseerd in gehele proces
Hinderbeleving omwonenden gemonitord en in kaart gebracht

Zero-emissie bouwplaats

Heel veel groot en klein materieel is elektrisch en emissievrij, bij de aanleg van de fietsstraat in de Hugo de Grootstraat in Arnhem. Een mobiele kraan, knijperauto, een midigraver, een veegzuigauto, een knikmops en zelfs een trekker-opleggercombinatie. Maar ook trilplaten, trilstampers en ander klein materieel. Op de bouwlocatie wordt zoveel mogelijk elektrisch materieel ingezet. Alleen als dat niet kan, is biodiesel het alternatief. Daarnaast wordt zoveel mogelijk emissievrij gewerkt.
Duurzame-aanleg-fietsstraat-Arnhem
Wethouder Roeland van der Zee van de gemeente Arnhem ervaart zelf de elektrische knikmops.

Traditioneel versus duurzaam werken

De uitdaging voor Royal HaskoningDHV in dit project was om de resultaten te onderzoeken op het gebied van emissieloos werken, zoals de reductie van stikstof, fijnstof en CO2-uitstoot om vervolgens een goed vergelijk te maken tussen de uitstoot bij traditioneel werken met fossiele brandstoffen en materialen enerzijds en de uitstoot bij het realiseren van de fietsstraat met elektrisch materieel en duurzame materialen anderzijds. Door een goede samenwerking met het bouwteam, bestaande uit opdrachtgever en aannemer, heeft het team een goede basisberekening weten te maken van de uitstoot bij gebruik van traditionele materialen en materieel, hebben zij tussentijds een schatting kunnen maken van de te verwachten besparingen en zullen zij nog een definitieve berekening maken om de uiteindelijke resultaten in beeld te brengen. Daarnaast heeft het team van Royal HaskoningDHV in het gehele proces meegedacht en geadviseerd.

Zeker in woonwijken willen we zoveel mogelijk emissievrij werken. Dat levert niet alleen schonere lucht op, maar ook minder lawaaioverlast voor de omwonenden.

Roeland van der ZeeWethouder Mobiliteit, gemeente Arnhem

De eerste resultaten

Bij dit project wordt er op de bouwplaats circa 8.000 liter diesel minder verbrand, zo’n 180 liter per dag. Daarnaast wordt er ongeveer 80 procent minder fijnstof en stikstof en 30 procent minder CO2 uitgestoten.

Het belangrijkste resultaat voor de klant is, dat er naast een aanzienlijke besparing van fossiele brandstoffen en de vermindering van de uitstoot, dit nu ook onderbouwd en helder in kaart is gebracht. Hiermee kan het project goed geëvalueerd worden. Is emissievrij werken haalbaar? Technisch, maar ook financieel? Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van het zo duurzaam uitvoeren van toekomstige wegwerkzaamheden en reconstructies? En welke impact heeft de inzet van elektrisch materieel op de hinderbeleving in binnenstedelijk gebied? Om op deze laatste vraag antwoord te kunnen geven, zal het team van Royal HaskoningDHV de omwonenden gaan interviewen.

Win-win

Door bij het gehele proces betrokken te zijn geweest, heeft het team van Royal HaskoningDHV een goed beeld gekregen van de uitdagingen in een dergelijk project. Hierdoor zijn wij nu in staat om te signaleren welke randvoorwaarden er nodig zijn om emissieloos te werken. En welke voordelen dit met zich meebrengt.

Wilt u ook weten hoe beheer en onderhoud zo duurzaam mogelijk in uw gemeente uitgevoerd kan worden? Neem dan contact met ons op.
Dennis Oude Wesselink - Projectmanager / Technisch adviseur Duurzame infrastructuur

DennisOude Wesselink

Projectmanager / Technisch adviseur Duurzame infrastructuur

Adaptieve infrastructuur: op weg naar waardegedreven beheer van de openbare ruimte

Investeren in openbare ruimte doe je voor decennia. Nieuwe en bestaande bruggen, wegen, pleinen en parken moeten ook aan de eisen van morgen voldoen. In deze tijd van transities, zoals de klimaat- en mobiliteitstransitie, maar ook met de huidige vervangings- en renovatieopgave, zijn toekomstbestendige keuzes voor inrichting van de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Maar hoe geeft u antwoord op de vragen van morgen met de kennis en de middelen van vandaag?

Waardegedreven beheer van de openbare ruimte Apeldoorn l Royal HaskoningDHV
Language is changing...