Bereikbare en leefbare stad

Rijswijk wil een groene, bereikbare, innovatieve stad zijn en opent de deuren voor innovaties die de leefbaarheid van de gemeente verbeteren. Op de Prinses Beatrixlaan, de belangrijkste verkeersader tussen de A4 en Den Haag, vlak langs het centrum van Rijswijk, is nauwelijks ruimte voor aanvullende infrastructurele maatregelen. Samen met Royal HaskoningDHV kan de gemeente, dankzij de innovatieve technologie van Flowtack, wél zorgen voor betere doorstroming en bereikbaarheid, en voor minder milieubelasting. De eerste drie van in totaal acht kruispunten op de Prinses Beatrixlaan zijn inmiddels op Flowtack aangesloten.

Rijswijk opent als smart city de deuren voor innovaties die de leefbaarheid van de gemeente verbeteren. Waar ruimte voor meer infrastructuur ontbreekt, kan innovatieve technologie ons verder brengen. Dat doen we nu met Flowtack, om de doorstroming op een van de belangrijkste verkeersaders door Rijswijk te verbeteren.

Marcel WattelVerkeerskundig Adviseur Verkeersmanagement & Smart Mobility, Gemeente Rijswijk

Smart City, slimme oplossingen

Rijswijk wil een groene, bereikbare, innovatieve stad zijn en heeft zich aangesloten bij het Nationale programma Smart City Living Lab. In een Smart City denken gemeente, ondernemers en inwoners vooruit over de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening, milieu en bereikbaarheid. Dat kan leiden tot een grotere sociale betrokkenheid, een beter gebruik van grondstoffen en een gezonder leefklimaat.

Met het ‘Smart City Living Lab’ opent Rijswijk de deuren voor innovaties die de leefbaarheid van de gemeente verbeteren.

Doorstroming als uitdaging

Goede doorstroming op de Prinses Beatrixlaan, een belangrijke verbindingsroute door Rijswijk, is een grote uitdaging. De kruispunten liggen dicht bij elkaar, er zijn in- en uitritten van parkeergarages, doorgaande fietsroutes, op een deel van de route zijn de rijbanen gescheiden door groenstroken en de tram loopt ook door delen van de route.

De bestaande traditionele installaties zaten al aan hun maximum, qua mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen.
Juist in zo’n situatie, met een zeer gecompliceerde verkeerssituatie, kan de dynamische adaptieve regeling van Flowtack zichzelf bewijzen, en daarom heeft de gemeente Rijswijk ervoor gekozen

De eerste drie kruispunten draaien inmiddels op Flowtack. De andere vijf volgen in de loop van het jaar.

Flowtack kan in complexe situaties zorgen voor een substantiële verbetering van de doorstroming, gecombineerd met belangrijke milieuwinst. Als Royal HaskoningDHV helpen we met onze technologie voor verkeersmanagement de gemeente Rijswijk om haar ambitie als smart city waar te maken.

Bart HumbletDirector Advisory Group, Royal HaskoningDHV

Betere doorstroming én milieuwinst

Flowtack is een innovatieve verkeersregelapplicatie die vraag en aanbod van verkeer continu en real-time op elkaar afstemt. Flowtack vermindert onnodige kilometers, onnodig afremmen en optrekken en wachten voor een rood verkeerslicht terwijl er geen andere weggebruikers in de buurt zijn.

Door de innovatieve regelmethodiek zorgt Flowtack ervoor dat voertuigen tot 40% minder stoppen. Met Flowtack blijft het verkeer rijden.In een simulatie op een met Deventer vergelijkbaar traject beperkt Flowtack, dankzij 40% minder stops en 10% minder vervoersuren, volgens de officiële SRM2-berekeningen van het RIVM de CO2-uitstoot met 7-18% en de uitstoot van fijnstof (NOX) met 11-26%, in vergelijking met de verkeersregelapplicatie CCOL.

Dit is een voorbeeldberekening. De feitelijke milieuwinst is afhankelijk van de strategische beleidskeuzes en prioriteiten van een gemeente.

We geven graag een demonstratie!  - Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

We geven graag een demonstratie!

Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

Language is changing...