Gemeente Delft gaat slim om met data

Datagedreven werken verankeren in de werkwijze. Met ruim 100.000 inwoners beschikt Gemeente Delft over ontzettend veel waardevolle data. Maar hoe gaat u hiermee om? En hoe zorgt u ervoor dat u deze data slim in kunt zetten en de werkwijze daarop aan kunt passen? Dat was de uitdaging waarbij de Gemeente Delft de hulp van Royal HaskoningDHV heeft ingeschakeld.
Case-study-Leonie-Gemeente-Delft-gaat-aan-de-slag-met-datagedreven-werken-H

Project facts

 • Klant
  Gemeente Delft
 • Locatie
  Nederland
 • Uitdaging
  Slimmer omgaan met de beschikbare waardevolle data vanuit het veiligheidsdomein
 • Oplossing
  Concrete oplossingen om datagedreven werken te ondersteunen, op gang te brengen en te verankeren in de werkwijze

Slim omgaan met data

Gemeente Delft bezit – net als veel organisaties – over heel veel data en informatie. De uitdaging is om daar op een slimme manier mee om te gaan. Met de invulling van de rol Adviseur Informatiegestuurd Handhaven levert Royal HaskoningDHV een actieve bijdrage aan de cluster Veiligheid om ze verder te helpen op het gebied van datagedreven werken.

Binnen de afdelingen Bouw en Bijzonder Onderzoek (BBO) en Toezicht en Handhaven (TenH) is de toegevoegde waarde van datagedreven werken nog niet voor iedereen even concreet en zichtbaar. Dit was een extra uitdaging om rekening mee te houden in de aanpak.

Stapsgewijze aanpak

Met de invulling van deze rol is er samengewerkt aan de ontwikkeling van enkele dashboards. Hierin wordt de innovatiefunnel gebruikt om tot een geïmplementeerde oplossing te komen die aansluit bij de behoefte van de eindgebruikers. Het waardevolle van deze aanpak is de focus op het stap voor stap ontwikkelen en meenemen van betrokken stakeholders met de focus op (deel)resultaten. De innovatiefunnel helpt om met een multidisciplinair team gefaseerd tot een gedragen oplossing te komen, binnen de kaders van bijvoorbeeld privacy protocollen door het principe van ‘privacy by design’ toe te passen. Zo blijven de oplossingen altijd ondersteunend en de menselijke beslissingen leidend.

Om deze aanpak verder binnen de afdeling – en uiteindelijk binnen de gehele organisatie – toe te passen, wordt een Business Analist opgeleid om de vaardigheden te verkrijgen die nodig zijn om de behoefte van de business te kunnen vertalen naar datagedreven oplossingen. Deze Business Analist kan ook zelf een (PowerBI) dashboard ontwikkelen.

De impact

Met de realisatie van een aantal concrete dashboards voor de betreffende afdelingen en advies over het gebruik daarvan, is er inzicht gecreëerd in de mogelijkheden van datagedreven werken. Dit is mede tot stand gebracht door de samenwerking met de afdeling Gegevensmanagement (Business Intelligence). Twee voorbeelden:

 1. Sherlock Homes: Als gemeente wil u grip op woonfraude, onveilig pandgebruik en overlast om escalatie te voorkomen. Sherlock Homes biedt u, door slim gebruik van data, een eenduidig beeld van de stad.
 2. Het is een ondersteunend dashboard voor domeinexperts op het gebied van woonfraude en woonoverlast.
  City Control Dashboard: een dashboard dat het mogelijk maakt om gerichter aan de slag te gaan met de registraties vanuit de wijk die de Boa’s vastleggen in het systeem. Zoals bijvoorbeeld vuil op straat of verkeerd geparkeerde fietsen bij de Universiteit. De inzet wordt op deze manier toegespitst en meer wijkgericht.

Hiermee hebben we een vliegwiel op gang gebracht. Ontwikkelingen gaan steeds sneller, meer mensen willen aanhaken en deze mensen zien ook steeds meer kansen. Door organisatiebreed samen te werken verandert de visie over datagedreven werken. De Adviseur Informatiegestuurd Handhaven is daarbij de verbindende factor.

Vragen of  opmerkingen? - Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Vragen of opmerkingen?

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Language is changing...