Indrukwekkend nieuw station Ede-Wageningen multifunctioneel en toekomstbestendig

Duurzaamheid staat centraal in ontwerp en de functionaliteit van het indrukwekkende nieuwe station Ede-Wageningen. Het creëert een groene hub voor duurzaam vervoer en vormt de poort naar een belangrijk natuurgebied, maar ook naar de universiteit, het World Food Center (voormalige Mauritskazerne), en winkels en woonwijken.
indrukwekkend-nieuw-station-ede-wageningen-multifunctioneel-en-toekomstbestendig
Het integrale team van experts van Royal HaskoningDHV heeft de ambities van de opdrachtgevers, ProRail, NS en de gemeente Ede, vertaald naar een ruimtelijk ontwerp met als doel om het station te upgraden en de vervoersverbindingen te verbeteren. Daarvoor hebben we expertise vanuit uiteenlopende disciplines ingezet: van architectuur tot ontwerp en technologie, van duurzaamheid tot ecologie en energie.

Met elkaar hebben onze experts het concept omgezet in een praktisch en haalbaar ontwerp dat respectvol in de ruimtelijke omgeving is geïntegreerd. Waar mogelijk heeft het team de uitstraling versterkt van de complexe overkapping en de vloeiende overgang van de perrons naar de omgeving. Esthetiek, duurzaamheid, bereikbaarheid en een veilig gevoel zijn belangrijke pijlers van het ontwerp.

Parametrisch ontwerp zorgt voor flinke materiaalbesparingen

Het station wordt een echte bezienswaardigheid met een indrukwekkende uitstraling, vooral door de gigantische, 166 meter lange houten overkapping die de perrons overspant. De overkapping bestaat uit 24 driehoeken, elk met zijdes van 27 meter lang. De driehoeken, met beglazing die het licht binnenlaat, hangen op verschillende hoogtes en zijn onderling visueel gescheiden van de steunpilaren en van elkaar.

De inzet van 3D-ontwerptools en de expertise van ons integrale team waren essentieel voor de constructie en het onderhoud van het dak en het realiseren binnen budget. Dankzij parametrische methoden konden we meerdere opties onderzoeken en zo het ontwerp optimaliseren, wat resulteerde in aanzienlijke besparingen in de benodigde hoeveelheid hout.

Ook klimaatadaptatie was een belangrijke factor. De driehoeken van de overkapping zijn schuin geplaatst zodat regenwater via regenpijpen in de pilaren wordt afgevoerd en vervolgens wordt opgevangen en in de bodem geïnfiltreerd. De dakconstructie is deels beglaasd zodat de hoeveelheid direct zonlicht op de perrons beperkt blijft. Dit creëert een licht- en schaduweffect dat doet denken aan de bossen van het nabijgelegen nationaal park de Hoge Veluwe.

Dit was een uitdagend en complex project. De rode draad is de focus op duurzaamheid; we wilden het grondstofgebruik en de milieu-impact minimaliseren, en tegelijk een aantrekkelijke omgeving creëren die mensen stimuleert om gebruik te maken van duurzaam vervoer. Ede-Wageningen wordt het eerste station van dit formaat dat aardgasvrij is. Tegelijk vormt het een spectaculaire en indrukwekkende poort naar de Veluwe

Kirsten ColenbranderArchitect bij Royal HaskoningDHV

Eerste station met aardgasvrije winkelunits

Met bijna driehonderd zonnepanelen op het dak genereert het station per jaar 64MWh groene energie. Anticiperend op nieuwe CO2-wetgeving wordt Ede-Wageningen het eerste station met winkelunits zonder gasaansluiting. De infrastructuur en faciliteiten zijn zo ontworpen dat voetgangers en fietsers voorrang hebben op auto’s. Het busstation is voorbereid op elektrische bussen en er zijn ook laadpalen voor elektrische auto’s.

Om de lokale flora en fauna te behouden zijn een deel van het oorspronkelijke spoor en het oude seinhuis ongemoeid gelaten. Hierdoor wordt de habitat beschermd van de zeldzame spoorkrekel die in het gebied leeft. Bij het verlichtingsplan en de hoogte van de stationsoverkapping is rekening gehouden met het foerageergedrag en de vliegroutes van een lokale vleermuispopulatie. Het oude seinhuis doet dienst als vleermuisgrot.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...