Met logistieke hubs op weg naar duurzame mobiliteit

Het wordt steeds drukker in steden. Ook het verkeer neemt toe, waaronder het bedrijfsmatige logistiek vervoer. Tegelijkertijd willen steden aantrekkelijke, leefbare en duurzame plekken zijn, waar er weinig overlast van vrachtverkeer is. Logistieke hubs kunnen hierop een antwoord zijn.
Duurzame mobiliteit

In verschillende steden in Nederland wordt gewerkt aan logistieke hubs. Met deze hubs worden vervoersbewegingen in de stad verduurzaamd en verminderd. Op een logistieke hub – meestal gelegen aan de rand van de stad – worden goederen gebundeld. Met zero emissie-voertuigen worden de goederen vervolgens ‘last-mile’ via zo efficiënt mogelijke routes naar de ontvangende bedrijven en organisaties in de stad gebracht.

Pilot logistieke hub Leeuwarden

Royal HaskoningDHV is gevraagd om de pilot logistieke hub in Leeuwarden te begeleiden. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of een logistieke hub in Leeuwarden haalbaar is. Het achterliggende doel is om in de toekomst te zorgen voor minder vervoersbewegingen in de stad en een emissievrije logistiek te faciliteren. Achmea, Rabobank, ROC Friese Poort, Provincie Fryslân en Gemeente Leeuwarden doen als zogenaamde ‘ontvangende bedrijven en organisaties’ mee aan dit initiatief. 

De hub helpt ons om de CO2-footprint van onze eigen organisatie omlaag te brengen en om de voertuigbewegingen te verminderen. Dit past bij de transitie naar duurzame mobiliteit en naar een aantrekkelijke binnenstad.

Abel ReitsmaWethouder gemeente Leeuwarden

De organisatie van een logistieke hub

Op een logistieke hub kunnen verschillende soorten goederen worden gebundeld. In Leeuwarden is ervoor gekozen te richten op drie type leveringen: koffie, houdbare papier- en kantoorartikelen en schoonmaakartikelen. Royal HaskoningDHV zorgde ervoor dat volumes van goederen per organisatie inzichtelijk werden gemaakt, een hubexploitant werd aangehaakt, als ook verschillende ontvangende bedrijven en organisaties. In gezamenlijkheid werden de nodige acties uitgevoerd. PostNL exploiteert de hub. Vanuit hun huidige distributielocatie brengen zij de goederen met een zero-emissie voertuig naar de eindbestemming. Vrijdag 20 mei 2022 vond de kick-off van de pilot hub Leeuwarden plaats. De pilot zal tot eind 2022 duren. Lees hier meer.  

Logistieke hub Groningen

In de stad Groningen hebben de Gemeente Groningen, Provincie Groningen, de Belastingdienst en DUO de handen ineen geslagen. Bijzonder aan dit project is dat Royal HaskoningDHV niet alleen het proces begeleidt, maar ook vanuit het motto ‘practice what you preach’ als ontvangend bedrijf is aangesloten. Royal HaskoningDHV is in de verduurzaming van de stadslogistiek Groningen dus niet alleen inhoudelijk expert en procesmanager, maar ook launching customer.

Ook in Amersfoort wordt gestart met een pilot logistieke hub. Bij een positief resultaat zullen ook andere locaties in grote steden volgen.

Wilt u zien wat een logistieke hub voor uw stad kan betekenen en hoe u hierdoor de leefbaarheid kunt verbeteren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
Aan de slag  voor duurzame mobiliteit? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag voor duurzame mobiliteit?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...