Nieuwe fietsenstallingen station Tilburg versterken duurzame mobiliteit

Aan de noord- en zuidzijde van het NS-station van Tilburg neemt de vraag naar fietsparkeerplekken toe, in samenhang met de verwachte toenemende reizigersstromen in de komende jaren. Royal HaskoningDHV voerde in opdracht van ProRail een haalbaarheidsstudie uit en stelde het programma van eisen op, inclusief functioneel en technisch ontwerp. Op basis hiervan zorgde cepezed voor de architectonische referentieontwerpen; Dura Vermeer was de bouwer. De stalling aan de noordzijde werd in de zomer van 2020 geopend, de stalling aan de zuidzijde volgde in november 2021.
Nieuwe fietsenstallingen station Tilburg versterken duurzame mobiliteit l Royal HaskoningDHV

Een van de grootste van Nederland

De twee duurzame fietsenstallingsgebouwen bieden in totaal plaats aan 7.300 fietsen, waarmee de stallingscapaciteit voor fietsen bij station Tilburg één van de grootste in Nederland is. Het zijn bovendien de eerste fietsenstallingen in Noord-Brabant met een geautomatiseerde in- en uitcheckzone. De komst van de twee stallingen vergde een investering van ongeveer 15 miljoen euro.

Groeiende reizigersstromen, niet genoeg plek voor fietsen

De groei van het aantal treinreizigers van en naar Tilburg gaat gepaard met een toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen bij het station van Tilburg. Daarom ontstond het plan om te komen tot twee gelijkwaardige gebouwen en aan de noord- en zuidzijde, als onderdeel van de integrale modernisering van het OV-knooppunt Tilburg.

Gedragen oplossing door gedegen onderzoek

Royal HaskoningDHV voerde een haalbaarheidsstudie uit en stelde het programma van eisen op, inclusief functioneel en technisch ontwerp. Ook verzorgden onze experts het vergunningentraject en werd het contract opgesteld voor de aanbesteding van de uitvoering door ProRail.

In de loop van het proces schoof Royal HaskoningDHV als adviseur aan bij de afstemmings- en ontwerpoverleggen om tot een goede projectdefinitie te komen, afgestemd met alle stakeholders.

Ons team onderzocht ook hoe het monumentale postperron een nieuwe functie kon krijgen binnen de nieuwe fietsenstalling aan de zuidzijde en voerde een nadere verkenning uit om de duurzaamheid van het plan te optimaliseren. Dankzij een loopstroomanalyse werden knelpunten vroegtijdig gesignaleerd en opgelost.

Nieuwe fietsenstallingen station Tilburg versterken duurzame mobiliteit l Royal HaskoningDHV

Anton Korlaar, projectleider ProRail: ''Intensieve samenwerking heeft geleid tot een mooi eindresultaat; de stallingen zijn blikvangers in de transformatie van de spoorzone."

Het resultaat: duurzame mobiliteit

Royal HaskoningDHV en cepezed hebben samen gezorgd voor twee duurzame stallingsgebouwen die samen plaats bieden aan 7.300 fietsen. De stallingen zijn bemand zolang er treinen rijden en worden 24/7 bewaakt. Stallen is de eerste 24 uur gratis en elektronische borden geven precies aan waar de vrije plekken zijn. Dankzij een QR-code kunnen gebruikers bij terugkomst makkelijk hun fiets terugvinden. Er is een serviceruimte voor kleine reparaties en er zijn zo’n 200 OV-fietsen te huur.

Het glazen ontwerp van beide stallingen zorgt voor veel natuurlijke lichtinval en de gepotdekselde gevel garandeert een natuurlijke ventilatie. De energiezuinige LED-verlichting brandt alleen volop als er gebruikers aanwezig zijn. ’s Avonds lichten de stallingen gedeeltelijk op, wat bijdraagt aan een veilige omgeving. De daken van de stallingen zijn bedekt met sedum. Dat zorgt voor koelte in de zomer en houdt warmte vast in de winter. Bovendien functioneren de daken bij hevige regenval als waterbuffer en dragen ze bij aan de biodiversiteit in het gebied. Hiermee dragen we samen bij aan de veiligheid met oog voor mens en natuur.

Het is prachtig hoe we voor Tilburg een nieuw en modern gebouw hebben ontworpen, dat toch helemaal in de geest van de oorspronkelijke architect Koen van der Gaast is. Een mooi resultaat van de samenwerking met cepezed als ontwerper, Royal HaskoningDHV als adviseur voor planontwikkeling, constructies en installaties en Dura Vermeer als aannemer.

Dimitri KruikRegiodirecteur ProRail
Jasper Homrighausen - Consultant Sustainable mobility

JasperHomrighausen

Consultant Sustainable mobility

Language is changing...