Nieuwe opzet omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland sorteert voor op de Omgevingswet en wil meer integraal, opgavegericht en gebiedsgericht gaan werken. Met de ‘Aanpak Omgevingsbeleid’ kiest de provincie voor een vernieuwende aanpak waarbij zoveel mogelijk in de dagelijkse beleidsopgaven al wordt toegewerkt naar integraal omgevingsbeleid.
Nieuwe opzet omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland l Royal HaskoningDHV
De provincie werkt naar het integraal omgevingsbeleid toe door het bestaande en nieuwe beleid opgavegericht te ontwikkelen aan de hand van een aantal uitgangspunten en een nieuwe werkwijze. De opgaven worden uiteindelijk vertaald naar de instrumenten van de Omgevingswet: Omgevingsvisie, Verordening en Programma’s.

De nieuwe manier van werken

In de nieuwe aanpak werken alle doelgroepen mee, zowel ambtelijke dossiertrekkers, gedeputeerden als Statenleden. Een klein, maar krachtig veranderteam onder leiding van Olga Arandjelovic van de provincie Zuid-Holland, kiest daarbij bewust voor een faciliterende rol; het brengt bestaande en nieuwe beleidsinitiatieven in beeld, ontwikkelt ondersteunende (digitale) tools en stimuleert onderlinge uitwisseling van leerervaringen. Ook zorgt het voor de monitoring van de voortgang. De verschillende organisatieonderdelen van de provincie blijven zelf verantwoordelijk voor de nieuwe manier van werken. De eerste resultaten van de nieuwe aanpak zijn al zichtbaar. Pascal Lamberigts adviseert het veranderteam van de provincie Zuid-Holland over strategie, proces en implementatie.

De komst van de Omgevingswet biedt ook de provincie Zuid-Holland de kans om integraler te werken aan opgaven en slagvaardiger beleid uit te voeren. We kiezen in ons veranderproces voor een organische aanpak; stap voor stap en met respect voor ieders rol versterken we de samenwerking tussen partijen. Die samenwerking moet uiteindelijk echt het verschil gaan maken.

Olga ArandjelovicProgrammamanager Ontwikkeling Omgevingsbeleid - Provincie Zuid-Holland
Pascal Lamberigts - Directeur Strategie & Management Consultants

PascalLamberigts

Directeur Strategie & Management Consultants

Language is changing...