Optimale keuzes dankzij digitale simulaties in OK's LUMC

Hoe zorg je dat de technische keuzes voor luchtsystemen aansluiten op de werkelijke behoeften van de vakgroep? Welke scenario’s zijn er mogelijk? Wij hebben geholpen, middels simulatiesoftware, om verschillende scenario’s uit te werken en zo een snellere en gevalideerde keuze te kunnen maken voor een nieuw OK-complex.
Header Image Project Reference LUMC
Grensverleggend beter worden’ staat in de visie van het LUMC. Zij wil innovaties en nieuwe toepassingen inzetten voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van de mensen. Dit vormde ook het uitgangspunt bij het ontwerpen van nieuwe operatiekamers (OK’s). Luchtsystemen spelen een belangrijke rol in beperking van postoperatieve wondinfecties. 

Project facts

 • Klant
  Leids Universitair Medisch Centrum
 • Locatie
  Nederland - Leiden
 • Datum
  2020 - 2021
 • Uitdaging
  Hoe zorg je dat technische keuzes voor luchtsystemen aansluiten op de werkelijke behoeften van de vakgroep? Welke scenario's zijn er mogelijk?
 • Oplossing
  Wij hebben geholpen een snellere en gevalideerde keuze te kunnen maken voor een nieuw OK-complex

De uitdaging

Het ontwerpen van OK’s is normaliter een lang en kostbaar proces waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Daarnaast is het belangrijk dat technische keuzes voor luchtsystemen gecombineerd worden met het werkelijke gebruik en de behoeften van de vakgroep. Er is dus zowel technische expertise nodig als kennis van het primaire proces. Het doorrekenen en ontwikkelen van verschillende scenario’s is niet alleen tijdrovend, maar kost ook veel geld en resources.

Door visuele interactie kan je echt ervaren hoe het is om in de nieuwe OK aan de slag te gaan. Juist het samenspel van zorgpersoneel, artsen en de simulatie gaf nieuwe inzichten.

Annemieke WarmerdamProjectleider Herinrichting OK, LUMC

De oplossing

Door gebruik te maken van interactieve 3D simulatiesoftware kan er geheel digitaal bepaald worden wat de beste oplossing is. Er wordt een digitaal model gemaakt van de toekomstige operatiekamer, een zogenaamde ‘digital twin’. In dit model worden de belangrijkste uitgangspunten en technische mogelijkheden voor luchtsystemen opgenomen. Samen met het medisch personeel zijn de uitgangspunten voor de toekomstige OK’s vastgesteld.

Op basis van deze uitgangspunten zijn verschillende scenario’s uitgewerkt met diverse opstellingen, inrichtingen en operatietypes. Inclusief patiënt, personeel, apparatuur en processen.

In interactieve co-creatie sessies zijn de scenario’s besproken met het zorgpersoneel. Aan de hand van de OK digital twin is inzicht gegeven in de verschillende luchtsystemen met de mogelijke consequenties en bottlenecks. Samen met de artsen is besproken hoe het proces in zijn werk gaat: waar staat de apparatuur en het zorgpersoneel, en hoe verandert dit gedurende een operatie? Zo is vanuit het ideale zorgproces de impact van specifieke luchtsystemen achterhaald en sluit het ontwerp optimaal aan op het gebruik van de OK.

Het resultaat

Sneller en efficiënter

Het toepassen van 3D simulatie met de digitale OK twin zorgt voor een interactiever proces dan het traditionele ontwerpproces. Door visuele interactie kunnen de verschillende stakeholders meteen zien wat de impact is van een verandering of keuze. Je weet pas wat je wilt als je ziet wat je krijgt en hoe je het kan gebruiken. Mede hierdoor is het proces een stuk sneller. Op basis van daadwerkelijk gebruik (bijvoorbeeld waar zorgpersoneel en apparatuur staat gedurende het proces) kan je terugwerken naar het luchttechnisch ontwerp. Mogelijke kostbare problemen in latere fases kunnen zo voorkomen worden. Tevens heeft deze aanpak geleid tot snellere en gevalideerde keuzes voor het nieuwe OK-complex waarbij stakeholders op de juiste manier betrokken zijn.

Verbinden van techniek en data

Royal HaskoningDHV ziet dat digitalisering en het gebruik van data en simulaties een verbetering in efficiëntie en kwaliteit kan brengen in de gezondheidszorg. Bij het LUMC is datagebruik en simulatiekracht ingezet om te zien hoe de gebouwde omgeving beter kan werken. We verbinden onze technische kennis aan de data inzichten en simulatiemogelijkheden, om zo de klanten nog beter te kunnen helpen en beter resultaat te leveren. Enhancing Society Together.

Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...