Plasticfabriek Almere – van huishoudelijk afval naar circulaire producten

Het recyclen van (laagwaardige) plastics is een uitdaging. De gemeente Almere wil hieraan positief bijdragen door te voorzien in een kwalitatief hoogwaardig aanbod en te zorgen voor vraag naar producten gemaakt van laagwaardige plastics. Almere gaat in de Plasticfabriek Almere haar eigen producten maken voor de openbare ruimte, gemaakt van de moeilijk verwerkbare mix en folie plastics. Het gebrek aan voldoende vraag is vaak het belangrijkste obstakel om een circulair initiatief (op commerciële schaal) van de grond te krijgen.
Plasticfabriek-almere-van-huishoudelijk-afval-naar-circulaire-producten-H

Innovatiepartnerschap

Royal HaskoningDHV helpt de gemeente vanaf de start op verschillende manieren om het concept Plasticfabriek Almere te realiseren, waaronder de aanbesteding en financiering. De nieuwe aanbestedingsprocedure "Innovatiepartnerschap" maakt het mogelijk om als overheid een innovatie te ontwikkelen en daarna op commerciële basis in te kopen.

Daarnaast ondersteunen we de gemeente bij het zoeken naar financiering en het creëren van experimenteerruimte. De Plasticfabriek is onderdeel van een EU Interreg project, om samen met partners uit vier landen hoogwaardige toepassingen van gerecyclede plastics te ondersteunen. Voor de exploitatie van de Plasticfabriek werkt Almere samen met het bedrijf Save Plastics.

Circulair inkopen 3.0

Om voldoende vraag te kunnen creëren, heeft Almere de krachten gebundeld met de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam: die zijn “mede-aanbesteder”. Het innovatiepartnerschap is ingestoken als “circulair inkopen 3.0”: MRA-partners leveren plastics, faciliteren de realisatie van de Plasticfabriek zelf en nemen een deel van de productie af.

Regionale circulaire economie

Vanaf 2021 gaan de gemeente Almere en andere MRA-partners profiteren van de dan geplande operationeel zijnde Plasticfabriek. In de plasticfabriek kunnen regionaal ingezamelde laagwaardige plastics worden verwerkt naar regionaal toe te passen producten voor onder andere de openbare ruimte. Deze producten gaan zo’n 50 jaar mee en kunnen nog 10 keer worden gerecycled. Op jaarbasis worden zo duizenden tonnen plastics van de verbrandingsoven gered. Zo ontstaat een regionale circulaire economie van waaruit op termijn tientallen banen gecreëerd worden.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...