Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht

Vóór kinderen, tégen kanker. Hét uitgangspunt van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het nieuw te bouwen ziekenhuis zal na oplevering zorg en onderzoek van kinderen met kanker leveren. Deze specifieke doelgroep vroeg om een innovatieve benadering en extra aandacht voor een healing environment voor de jonge patiënten. Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor het ontwerp van de gebouwinstallaties en de advisering over de brandveiligheid, bouwfysica en milieuvergunningen van het gebouw.
Prinses Maxima Centrum - header image

Healing environment

De wens van het Prinses Máxima Centrum was een gebouw dat niet als ziekenhuis oogt maar wel alle faciliteiten en een duurzaam karakter heeft. Royal HaskoningDHV realiseerde een ziekenhuisomgeving waarin de wensen van patiënten, hun ouders en medische specialisten samen kwamen in één ontwerp. Zo was het voor de jonge doelgroep belangrijk dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. Licht, klimaat en (medische) aansluitvoorzieningen zijn volledig en gemakkelijk controleerbaar. Bijzonder zijn ook de Ouder-Kind kamers, waarin kinderen en ouders dicht bij elkaar kunnen verblijven in een huiselijke omgeving. De optimale omstandigheden zullen bijdragen aan herstel en welbevinden van de patiëntjes.

Duurzaam en toekomstbestendig

Behandelingen tegen kanker ontwikkelen zich razendsnel. Het gebouw en de installaties zijn ontworpen met een maximum aan flexibiliteit, zodat toekomstige medische ontwikkelingen en uitbreiding van het gebouw eenvoudig te realiseren zijn, zonder onderbreking van de dagelijkse processen en binnen beperkt budget. Ondanks de hoge eisen voor de installaties en het comfortniveau, ontwikkelde Royal HaskoningDHV een installatie met een laag energieverbruik en geluidsniveau. Slim hergebruik van energie en vooruitstrevende technologieën zorgden voor een duurzaam ontwerp. De warmte van radiologie-apparatuur wordt bijvoorbeeld gebruikt om slaapkamers te verwarmen. Het project is ontworpen met behulp van een geïntegreerd BIM-model, wat zorgt voor een kortere doorlooptijd en het uiteindelijke gebouw precies voldoet aan de verwachtingen van alle gebruikers.

Prinses Maxima Centrum - image 1
Prinses Maxima Centrum - image 2
Prinses Maxima Centrum - image 3

Zoeken naar passende oplossingen

Door de ligging van het ziekenhuis, was een gesloten gevel nodig om geluidsoverlast door het verkeer te beperken. Omdat dit ten koste zou gaan van het uitzicht voor de patiënten en de mogelijkheid om op het balkon te zitten, is er uitgebreid gekeken naar alternatieven. Tekeningen, zorgvuldige berekeningen en dialoog met de gemeente en alle betrokkenen leidde tot slim geplaatste schermen, waardoor ouders en kinderen kunnen ontspannen dankzij het uitzicht en buitenlucht. Brandveiligheidseisen delen een gebouw al gauw op in brandcompartimenten, terwijl juist een open gebouw met veel lucht en daglicht gewenst was. De oplossing is gevonden in het toepassen van een watermistsysteem: compartimenteren is niet meer nodig en de patiënten zijn daarbij maximaal beveiligd.

Concentratie van zorg en onderzoek

Per jaar krijgen in Nederland 500 tot 550 kinderen kanker. Nu vinden onderzoek en behandeling plaats door specialisten in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie voorkomt deze versnippering en biedt financiële voordelen.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...