Route naar Capelle aan den Ijssel aardgasvrij

Capelle aan den IJssel wil in 2050 aardgasvrij zijn en bereidt de energietransitie op verschillende manieren voor. Royal HaskoningDHV stroomlijnde het proces richting de transitievisie warmte met de ontwikkeling van de routekaart voor het programma ‘Capelle aan den IJssel aardgasvrij’ en gaf handen en voeten aan de essentiële bewonersparticipatie.

In 2050 aardgasvrij

Capelle aan den IJssel wil in 2050 aardgasvrij zijn. De nieuwe warmtevoorziening moet betaalbaar en betrouwbaar zijn voor particulieren en bedrijven. De gemeente bereidt de energietransitie op verschillende manieren voor in het programma ‘Capelle aan den IJssel aardgasvrij’. Royal HaskoningDHV ontwikkelde daarvoor de routekaart voor Capelle aan den IJssel Aardgasvrij en geeft ook de essentiële bewonersparticipatie in de praktijk handen en voeten.

Energietransitie betaalbaar en betrouwbaar

Capelle aan den IJssel wil in 2050 aardgasvrij zijn, in 2030 zal de helft van de woningen al van het aardgas af zijn. De nieuwe warmtevoorziening moet betaalbaar en betrouwbaar zijn voor particulieren en bedrijven. De gemeente bereidt de energietransitie op verschillende manieren voor in het programma ‘Capelle aan den IJssel aardgasvrij’. Centrale vragen zijn: Wat is er mogelijk en nodig om deze doelstellingen te halen? Waar kunnen we starten en wie hebben we daarbij nodig? Wat zijn beschikbare alternatieve warmtebronnen waarmee we straks kunnen verwarmen? Kunnen en willen bewoners en ondernemers investeren in deze alternatieven? En over welke investeringen gaat het dan?

Participatie met warmte-akkoord en ireport

In co-creatie met zowel bewoners als stakeholders (zoals energiebedrijven en woningcorporaties) heeft Royal HaskoningDHV de route naar een aardgasvrije stad uitgestippeld. Concreet gaat het daarbij om de ontwikkeling van een transitievisie warmte met alternatieven voor aardgas. In combinatie daarmee is Royal HaskoningDHV verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het bewonersparticipatieprogramma. De participatie kreeg onder meer vorm in een energiecafé, inloopbijeenkomsten en bewonersavonden. Met de stakeholders is een Warmte-akkoord gesloten waarin de stakeholders aardgasvrije projecten hebben gedefinieerd die starten in 2019. Het gaat daarbij om de ombouw van een flatgebouw, het ombouwen van bedrijfsgebouwen naar aardgasvrije woningen en een ‘grand design’ voor de hoofdtransportleidingen voor een warmtenet in geheel Capelle.Royal HaskoningDHV bracht het geheel samen in een interactief online iReport. Het iReport vermindert de complexiteit van projecten en verbetert de besluitvorming door toegankelijke, digitale en interactieve teksten en visualisaties. Daardoor zorgt het iReport voor maximaal stakeholder-engagement.

Royal HaskoningDHV heeft een totaaloplossing aangeboden voor de dataverzameling, het participatieproces en het bij elkaar brengen van de stakeholders, zodat draagvlak ontstond om samen in de goede richting verder te gaan richting energietransitie. Juist die combinatie van één aanbieder werkte goed.

Patrick BakkerProgrammamanager duurzaamheid Capelle aan den IJssel

De warmtetransitie is voor de gemeente een grote maatschappelijke, technisch-organisatorische en financiële opgave. Onze toegevoegde waarde is dat we partijen bij elkaar hebben gebracht en inzicht vanuit de verschillende perspectieven hebben geboden in de doelen en de manieren om die te bereiken.

Joost van der VeldtRoyal HaskoningDHV

Het resultaat

Mede dankzij de rol van Royal HaskoningDHV beschikt Capelle aan den IJssel over een duidelijke route op weg naar de energietransitie en een aardgasvrije gemeente in 2050, inclusief de stappen die daarbij moeten worden gezet.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...