Samenwerken aan een aantrekkelijke binnenstad in Leeuwarden

De Leeuwarder binnenstad verandert steeds meer van een plek waar je even moet zijn naar een plek waar je wilt zijn. Met de ambitie om de binnenstad aantrekkelijker en leefbaarder te maken, speelt Leeuwarden in op deze ontwikkeling.
Binnenstad Leeuwarden

Minder vervoersbewegingen

Sinds 2019 begeleidt Klaas Yde Haarsma het proces op weg naar een aantrekkelijke binnenstad voor Leeuwarden. De lokale opgaven zijn daarbij een belangrijk vertrekpunt. Zo blijkt uit een recente enquête dat vier van de vijf ondernemers en bewoners uit de binnenstad vinden dat er minder vervoersbewegingen horen te zijn. Verdere verdieping laat zien dat er met name in de omgeving van het Gouverneursplein veel onnodige vervoersbewegingen zijn. In die omgeving worden nu de eerste concrete stappen gezet richting een aantrekkelijker omgeving.

Lokaal maatwerk is essentieel voor onze aanpak. Door lokale stakeholders actief te betrekken, krijgen we niet alleen samen zicht op de urgentie, maar gaan stakeholders ook meedenken over mogelijke oplossingen die de binnenstad aantrekkelijker maken.

Klaas Yde HaarsmaProjectmanager bij Royal HaskoningDHV

Autoluwe binnenstad

Bij de aanpak van het Gouverneursplein wordt het perspectief van de veranderende binnenstad niet uit het oog verloren. Juist het boeken van concrete resultaten op korte termijn in een gebied waar veel urgentie en draagvlak is, draagt bij aan (draagvlak voor) het aantrekkelijker maken van de hele binnenstad op de lange termijn. De voorgestelde maatregelen sluiten dan ook aan bij de op 9 maart 2020 breed aangenomen motie Autoluwe Binnenstad Leeuwarden.

“Wat we zien in dit proces is dat juist de anderhalvemetersamenleving de opgave versnelt. Lokale ondernemers, onder aanvoering van de horeca, pleiten voor een versnelde transitie van autogebied naar verblijfsruimte“, aldus Hayo Galema, binnenstadsmanager in Leeuwarden.

“Dat zien wij overigens ook in andere gemeenten die wij adviseren over het autoluw en emissieloos maken van binnensteden, zoals Groningen, Sneek en Haarlem. Juist nu is er veel draagvlak voor pilots, om door te pakken – en als dat goed bevalt bij alle partijen zou die situatie wel eens goed permanent kunnen zijn ”, aldus Erik Regterschot,programmamanager duurzame binnenstedelijke mobiliteit bij Royal HaskoningDHV.

Zero emissie mobiliteit

Regterschot legt uit dat Royal HaskoningDHV samen met lokale ondernemers en in samenspraak met de gemeente werkt aan zero emissie logistiek in diverse grote en middelgrote steden: “Die opgave gaat vrijwel overal gepaard met het creëren van meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de stad. Dat vraagt om het smeden van lokale coalities, om expertise op het gebied van binnenstedelijke mobiliteit en intelligente oplossingen.”

Aan de slag met de mobiliteitstransitie?  - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de mobiliteitstransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...