Spoorzone Zwolle wordt aardgasvrije wijk

De gemeente Zwolle wil uiterlijk in 2050 helemaal energieneutraal zijn en alle energie duurzaam opwekken. De gemeente wil vaart maken: ze willen dat in 2025 de uitstoot van CO2 25% minder is dan in 1990 en dat 25% van alle energie op duurzame wijze wordt opgewekt.
Technische-verkenning-wijkuitvoeringsplan-Spoorzone-Zwolle
De spoorzone is aangewezen als één van de eerste wijken waar Zwolle aan de slag wil gaan met de energietransitie. De doelstelling voor de spoorzone is een fossielvrije energiehuishouding in 2030, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van energiebronnen in het gebied en een innovatief energie-ecosysteem wordt ontwikkeld.

Hoge warmtevraagdichtheid

Het gebied rond en ten zuiden van station Zwolle kenmerkt zich door een mix van functies zoals werken, leren en in mindere mate wonen. Het is een gebied met een hoge warmtevraagdichtheid. Met de geplande herontwikkeling wordt de Spoorzone meer bij de stad betrokken en neemt het aandeel wonen flink toe met 2000-4000 woningen en appartementen.

De warmtevraag van de bestaande bouw en geplande nieuwbouw en de haalbaarheid van de lokale warmtebronnen is bepaald met behulp van Vesta Mais en aangevuld met lokale kennis en een gebiedsscan door Royal HaskoningDHV. Op basis daarvan zijn verschillende warmteconcepten uitgewerkt in een door ons ontwikkeld businesscasemodel volgens de FAST standaard. We hebben warmteconfiguraties getoetst en vergeleken met behulp van een Multi Criteria Analyse (MCA), waarbij we diverse aspecten hebben uitgewerkt. Zoals duurzaamheid, betaalbaarheid, toekomstbestendigheid en impact op ruimte en organisatie. Een belangrijk onderdeel van het project was het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij de lokale stakeholders. In een drietal werksessies zijn de lokale stakeholders betrokken bij de verkenning.

De uiteindelijke analyse in het model van Royal HaskoningDHV was erg compleet en overzichtelijk. Het model is flexibel zodat scenario’s precies op de ontwikkelingen van de Spoorzone kunnen worden afgestemd. Ook kunnen we nieuwe scenario’s toevoegen of combinaties van strategieën doorrekenen.

Gemeente Zwolle

Kansrijke energietransitie oplossingen

We hebben een verdiepende technische en financiële analyse van vier mogelijke warmteconfiguraties voor de Spoorzone opgeleverd, van een individuele warmteoplossing per gebouw tot een collectieve oplossing in de vorm van een bronnet of gecascadeerd warmtenet. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welke energietransitieoplossingen kansrijk zijn en verder uitgewerkt en afgestemd kunnen worden in het wijkuitvoeringsplan voor de spoorzone.
Aan de slag met  de energietransitie? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de energietransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...