Station Ede-Wageningen wordt hoogwaardige hub

Het station Ede-Wageningen wordt een nieuw, hoogwaardig OV-knooppunt, een hub waar reizigers dankzij de ontvlechting van vervoersstromen en de natuurlijke aansluiting op de omgeving makkelijk uitstappen of overstappen op trein, bus, fiets, taxi en ander vervoer. 
Ede Wageningen Station Ede-Wageningen entree naar perron

Fotografie: Jane van Raaphorst

Project facts

 • Klant
  ProRail
 • Locatie
  Station Ede-Wageningen
 • Uitdaging
  Het ontwikkelen van een nieuw, hoogwaardig OV-knooppunt – en de treinen moeten blijven rijden.
 • Oplossing
  Een uitgewerkt ontwerp dat de optelsom van ambities waarmaakt: mooi, duurzaam, bereikbaar en veilig.
 • Datum
  Februari 2024

De uitdaging: nieuw hoogwaardig OV-knooppunt

Het station Ede-Wageningen krijgt te maken met meer reizigers, onder meer als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer dat voorziet in meer treinen tussen Schiphol, Utrecht, Arnhem en Nijmegen. Het wordt een vernieuwde toegangspoort voor de Veluwe en voor de gemeentes Ede en Wageningen (incl. Universiteit). Royal HaskoningDHV kreeg de opdracht om een schetsontwerp verder uit te werken tot een ontwerp en aanbestedingsdossier dat de optelsom van deze ambities in de praktijk waarmaakt.

Winkel open tijdens verbouwing

Alle bestaande spoorinfra en alle reizigersvoorzieningen moesten plaats maken voor een compleet nieuw station en een nieuwe spoorlayout die tegemoetkomt aan de toekomstige behoefte en daarvoor benodigde capaciteit van zowel het spoor als de omgeving. Dit alles kwam samen in het multidisciplinair integraal ontwerp met hoge ambities voor functionaliteit en comfort. Tijdens de verbouwing moest de winkel bovendien openblijven, de reizigers moesten kunnen blijven reizen.

In het echt nóg mooier

Aan de linkerkant een render uit 2022, aan de rechterkant het uiteindelijke resultaat gefotografeerd op 23 februari 2024. En het wordt nóg mooier. De oplevering van de parkeergarage, inrichting van de pleinen en het groen wordt naar verwachting 2026.
logo
logo

De oplossing: multimodale hub

Het integrale team van experts van Royal HaskoningDHV heeft de ambities van de opdrachtgevers, ProRail, NS en de gemeente Ede, vertaald naar een ruimtelijk ontwerp om het station en het gebied er omheen te upgraden en de vervoersverbindingen te verbeteren. Esthetiek, duurzaamheid, bereikbaarheid en een veilig gevoel zijn belangrijke pijlers.

De hub omvat, naast een nieuw stationsgebouw, onder meer een reizigerstunnel, nieuwe perrons een langzaamverkeersbrug, een fietsenstalling (ruim 5.500 plekken), winkels en horeca, een fiets- en voetgangerstunnel, een nieuw busstation en een parkeergarage. Architectonisch springt de reusachtige maar tegelijk ranke, getrapte houten perronkap in het oog. Klimaatadaptatie en duurzaamheid kregen volop aandacht met bijvoorbeeld infiltratie van al het regenwater, bijna 300 zonnepanelen en – als eerste station - winkelunits zonder gasaansluiting.

Extra ogen, integrale blik

De specialisten van Royal HaskoningDHV waren gedurende de werkzaamheden de extra ogen van de bouwmanager. Dat betekende vooral: op locatie het proces bewaken en te zorgen dat alles volgens contract en volgens voorschriften werd uitgevoerd, kijkend door een integrale bril. Issues konden daardoor ter plekke en vaak direct worden opgelost.

In een OV-knooppunt zoals Ede-Wageningen komt heel veel bij elkaar. Die complexiteit vraagt om een integrale aanpak en vooral ook om samenwerking tussen alle betrokken partijen. Door deze goede samenwerking kan je indrukwekkende resultaten bereiken.

Berry van den HoutProjectmanager ProRail

Het resultaat: mooi, duurzaam en functioneel in één

Het nieuwe, hoogwaardige OV-knooppunt Ede-Wageningen is een onmisbare schakel in de mobiliteitstransitie en in de toekomst van het hoogfrequente treinverkeer tussen Schiphol, Utrecht, Arnhem en Nijmegen, met alle eraan gekoppelde vervoersmodaliteiten.

Royal HaskoningDHV tekende, dankzij de inzet van integrale en gebundelde expertise, voor een ontwerp dat esthetiek en duurzaamheid koppelt aan functionaliteit. Verkeersstromen worden ontvlecht waar dat kan en bij elkaar gebracht waar het moet. Voetgangers en fietsers hebben voorrang op auto’s. Het nieuwe station creëert een hub voor duurzaam vervoer en vormt de toegangspoort naar de natuurgebieden van de Veluwe, maar ook naar Wageningen University & Research en past naadloos in de nieuw ontwikkelde wijken rondom het station (ENKA en Kazerne terrein). Het nieuwe station is daarmee een visite kaartje voor de gemeentes Ede en Wageningen.

Zie hier hoe het ontwerp van het station tot stand is gekomen en waar rekening mee is gehouden.

Het station Ede-Wageningen is de droom van elke architect en ingenieur. We hebben bijna elke discipline nodig gehad die we bij Royal HaskoningDHV in huis hebben om goede integrale oplossingen te bedenken. En dat is bij elkaar gekomen in dit resultaat: mooi, comfortabel en klaar voor een duurzame toekomst.

Kirsten ColenbranderArchitect
Station Ede-Wageningen is een architectonisch ontwerp van Mecanoo en Royal HaskoningDHV. Waarbij Mecanoo het schets- en voorlopig ontwerp heeft gemaakt (2014-2016) en Royal HaskoningDHV heeft het aangepaste voorlopig ontwerp tot en met oplevering uitgevoerd (2016-2026). Vakwerk architecten heeft de beeldkwaliteit geborgd tijdens de realisatie (2021 – 2025).
Meer weten of een vraag over mobiliteitshubs? - Neem contact op met onze mobiliteits experts

Meer weten of een vraagover mobiliteitshubs?

Neem contact op met onze mobiliteits experts

Language is changing...