Sterke lekdijk, sterke participatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat ongeveer 55 kilometer van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterken. Eerste stap op weg in de milieueffectrapportage is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Royal HaskoningDHV maakte hiervoor een innovatieve iNRD, met behulp van iReport. Dat komt vooral de participatie ten goede.

Leon Nieuwland, projectmanager van De Stichtse Rijnlanden: ‘Wij zijn erg gehecht aan burgerparticipatie. We geven omwonenden bij wijze van spreken een potlood en zeggen: vertel maar hoe je het hebben wilt, ga maar tekenen. Ze zijn immers de experts voor hun eigen directe omgeving. Sterk visuele, digitale informatie werkt dan veel beter dan een dik boekwerk.’

Veel beelden, weinig tekst

Roelof Moll van Royal HaskoningDHV: ‘We zijn er trots op dat we de iNRD, als start van het MER-proces, op die vernieuwende manier en BIM-proof hebben gemaakt en dat dit iReport met enthousiasme is ontvangen. We vertellen het verhaal aan de hand van veel beelden en weinig tekst, Je kunt inzoomen of doorklikken voor meer details. En ook al doe je dat niet, dan heb je toch in een paar minuten een heel behoorlijk beeld.’ Belanghebbenden hebben zo online goed toegang tot het planvormingsproces, wat de kwaliteit van het inspraakproces versterkt.

Geen urenfabriek en flappentap

Leon Nieuwland: ‘Wij zitten als waterschap voor de Sterke Lekdijk met drie ingenieursbureaus aan tafel. Die beschouwen we als volwaardige partners. Dus niet de klassieke verhouding van de urenfabriek en de flappentap. Het is essentieel dat we kennis delen, elkaar uitdagen en van elkaar leren. Mooi voorbeeld is dat Royal HaskoningDHV zijn 3D-ontwerpinstrumentarium heel open beschikbaar stelde voor de andere partijen. Dat ze dat wilden delen, dat ze bereid waren over hun eigen schaduw heen te stappen, dat waardeerde ik zeer.’

Mooi voorbeeld is dat Royal HaskoningDHV zijn 3D-ontwerpinstrumentarium heel open beschikbaar stelde voor de andere partijen. Dat ze dat wilden delen, dat ze bereid waren over hun eigen schaduw heen te stappen, dat waardeerde ik zeer.

Leon NieuwlandProjectmanager van De Stichtse Rijnlanden

Stimulans voor kwaliteit

Roelof Moll: ‘Er is sprake van een groot commitment, het waterschap heeft de intentie om de geselecteerde partijen voor het hele traject aan boord te houden. Dat stimuleert partijen nog eens extra om de beste kwaliteit te leveren. In dat kader hebben we een stukje voorsprong afgestaan aan onze concullega’s, dat was best een stap. De iMER gaan we op dezelfde manier aanpakken, we bouwen door op het neergelegde fundament dan we met de iNRD hebben neergelegd. Je gaat van fase naar fase met dezelfde gegevens; dat is efficiënt, je verkleint het risico op fouten zeer aanzienlijk. En je blijft zorgen voor transparantie en toegankelijkheid.’
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...