Toekomstbestendig OV in Amsterdam, óók in 30 km-stad

Binnen de gemeente Amsterdam wordt een groot deel van de wegen ingericht naar 30 km/u voor het autoverkeer. Zonder extra maatregelen zorgt dat naar verwachting voor exploitatieverlies voor het openbaar vervoer vanwege mogelijke langere rijtijden door de lagere snelheden, ook voor het openbaar vervoer. Een rekenmodel, ontwikkeld door Royal HaskoningDHV in samenwerking met een aantal andere partners, wijst de weg naar geschikte maatregelen.
Amsterdam OV

Projectfeiten

 • Klant
  Vervoerregio Amsterdam en Gemeente Amsterdam
 • Locatie
  Amsterdam
 • Periode
  Februari – November 2022
 • De uitdaging
  Impact op het OV van inrichten maximumsnelheid naar 30 km per uur.
 • De oplossing
  Mitigerende maatregelen met aandacht voor ambities van de verkeerscirculatie en leefbaarheid in Amsterdam. Doorgerekend met een gedetailleerd rekenmodel dat is ontwikkeld in co-creatie met VRA, gemeente Amsterdam en vervoerders GVB en Connexxion.

De uitdaging: gezonde exploitatie OV bij verlaging snelheid

De Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam streven naar toekomstbestendig openbaar vervoer in een verkeersveilige stad. Maar de verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur heeft een negatieve impact op de exploitatie van het openbaar vervoer. Zo zijn bussen langer onderweg. Zonder maatregelen leidt dit tot een verminderde dienstverlening. Tegelijkertijd is het OV onmisbaar in een schone stad waarin mensen zich gemakkelijk en snel kunnen verplaatsen. Daarom is het zaak de negatieve impact van GOW30 op het openbaar vervoer zoveel mogelijk te beperken.

De oplossing: rekenmodel dat aantoont wat werkt

Royal HaskoningDHV heeft samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, de vervoerders GVB en Connexxion, en Rebel Group onderzoek gedaan. Doel was het in beeld te brengen welke kosteneffectieve maatregelen het berekende exploitatieverlies kunnen opvangen en bijdragen aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig OV.

Royal HaskoningDHV verzorgde de projectcoördinatie en het projectmanagement, en bood inhoudelijke ondersteuning in de vorm van verkeerskundig advies en impact- en rijtijdanalyses. Voor de rijtijdanalyses van bussen en trams is in co-creatie met de stakeholders een gedetailleerd rekenmodel ontwikkeld dat rekening houdt met de feitelijke drukte op de weg en de reikwijdte van de geplande maatregel. Zo kon worden bepaald welk effect er van de maatregelen mocht worden verwacht.

De focus lag op aanpassingen van de verkeerscirculatie, de infrastructuur en de VRI-regelingen. Aanpassingen van het OV-netwerk en de frequentie van het OV vielen buiten de scope van dit onderzoek.

Wilco Bos

Als je de impact van een lagere snelheid op het openbaar vervoer wilt opvangen, moet je kunnen uitrekenen wat echt werkt. Dat kan met dit model, dat we in co-creatie hebben ontwikkeld.

Wilco Bos Adviseur Duurzame mobiliteit Royal HaskoningDHV

Het resultaat: gezond OV in veilig en leefbaar Amsterdam

De samenwerking tussen de stakeholders leidde tot een gedragen set van maatregelen vertaald naar de lokale situatie. Het project leverde een onmisbare hoeksteen voor het realiseren van de transitie naar 30 km per uur voor de gemeente Amsterdam. Deze transitie zal zorgen voor een veiligere en leefbare stad, met minder verkeersongevallen. Tegelijkertijd is het nu duidelijk wat er moet en kan worden gedaan om het openbaar vervoer, een belangrijke duurzame voorziening voor bezoekers en inwoners van Amsterdam, aantrekkelijk te houden.

Royal HaskoningDHV bracht veel waardevolle technische kennis in die onmisbaar is gebleken bij het draagvlak onder alle partijen.

Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam
Milou van Mierlo - Adviseur Mobiliteitstransitie

Milouvan Mierlo

Adviseur Mobiliteitstransitie

Language is changing...