Transitie provincie Gelderland naar eerste afvalloze economie in Nederland

De provincie Gelderland wil de eerste afvalloze economie in Nederland worden. Daarbij heeft de provincie de Rijksambitie overgenomen om voor 2030 het grondstofverbruik met 50% te reduceren. De provincie ziet voor zichzelf tevens een actieve rol om bedrijven op weg te helpen naar nieuwe circulaire businessmodellen.
Transitie provincie Gelderland naar eerste afvalloze economie in Nederland l Royal HaskoningDHV

Grondstofstromenanalyse en investeringsagenda

De fase is aangebroken waar de nadruk ligt op het genereren van impact, het versterken van de voorbeeldrol van de provincie, samenwerking in ketens en integratie van circulaire economie in klimaatadaptatie en energietransitie. De provincie wilde daarom weten waar de impact zit (grondstofstromenanalyse) en hoe de provincie financieel kan bijdragen om impact te generen (investeringsagenda). Royal HaskoningDHV helpt de provincie om dit inzicht te krijgen door het opstellen van een Circulaire Atlas en investeringsprogramma's op het gebied van circulaire economie. Dit enerzijds als onderbouwing van beleidskeuzes, anderzijds om impact te genereren en de transitie naar een circulaire economie een stap verder te brengen.

Circulaire atlas

De door Royal HaskoningDHV ontwikkelde Circulaire Atlas tool is gebruikt voor de grondstofstromenanalyse. Deze atlas geeft inzicht in:

  • Een economisch profiel van de provincie: de sterktes in de regionale economie;
  • Een analyse van grondstofstromen in de verschillende economische sectoren;
  • Een overzicht en analyse van bestaande clusters, initiatieven en kansen voor een circulaire economie in geselecteerde kansrijke sectoren.

Aan de hand van de grondstofstromenanalyse is een selectie gemaakt van kansen die aansluiten op de beoogde rollen, middelen en beleidsontwikkeling binnen de provincie Gelderland. Vervolgens zijn (per keten) investeringsagenda’s opgesteld waarbij de impact centraal staat.

Als eindproduct zijn er kansrijke, gedragen en haalbare investeringsagenda’s ter waarde van tientallen miljoenen opgesteld waarmee impact kan worden gerealiseerd. De keuze voor deze agenda’s is systematisch onderbouwd en verantwoord in de Circulaire Atlas.

Versnelling van de transitie naar een circulaire economie

Dit leidt tot een versnelling van de transitie naar een circulaire economie en een stap vooruit naar het waarmaken van de ambitie van de provincie Gelderland: de eerste afvalloze economie in Nederland worden!
Jan Bart Jutte - Senior consultant Sustainability

Jan BartJutte

Senior consultant Sustainability

Language is changing...