Zeeland kiest voor netwerk van slimme verkeerslichten

In mei 2022 hebben de Zeeuwse weggebruikers op het kruispunt van afrit 33 (A58) bij Kruiningen al kennis kunnen maken met Flowtack: de innovatieve, slimme verkeerslichten software van Royal HaskoningDHV. In navolging hierop wordt Flowtack nu ook over de rest van Zeeland uitgerold, op verkeerslichten van Rijkswaterstaat, de Provincie Zeeland en lokale gemeenten. Met Flowtack wordt het mogelijk om op lokaal, corridor- en netwerkniveau mobiliteitsbeleid te realiseren.
Ontdek Flowtack
Verkeerslichten

Zowel Rijkswaterstaat als de Provincie Zeeland hebben eerder dit jaar een uitvraag gedaan voor het leveren van intelligente verkeerslichtsoftware, de zogenoemde ITS-applicatie. Met beide contracten komen er in één klap 28 intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) bij in de Provincie Zeeland die allen worden uitgerust met Flowtack. 

Bereikbaarheid verbeteren en logistieke keten faciliteren

Rijkswaterstaat had als wens om het mobiliteitsbeleid op zowel lokaal als op netwerkniveau te kunnen realiseren. Ook het verbeteren van de bereikbaarheid stond hierbij centraal. Beide punten waren doorslaggevend voor het aanschaffen van Flowtack voor drie kruispunten op de N59 bij Oude-Tonge. Naast dat de N59 een zeer belangrijke functie heeft voor het dagdagelijkse verkeer in de regio, is het ook een belangrijke omleidingsroute voor Rijkswaterstaat in geval van calamiteiten.

“Doordat Flowtack de actuele verkeersstromen detecteert, eventuele bottlenecks ver van tevoren herkent en daar vervolgens direct op anticipeert, geeft het veel vertrouwen voor een betere doorstroming, ook tijdens calamiteiten. We zien dat Royal HaskoningDHV met Flowtack zeer concreet invulling geeft aan de ambities van Rijkswaterstaat op het gebied van Smart Mobility. Flowtack benut efficiënt en effectief de in-car data en communicatiemogelijkheden die (toekomstige) Smart Mobility diensten bieden. Daarnaast is de N59 een belangrijke logistieke route waar Rijkswaterstaat graag de doorstroming vanuit het beleid wil verbeteren. Flowtack geeft ons daartoe de mogelijkheid door de logistieke dienstverleners beter te kunnen faciliteren.” – Johan Groenewold, Operationeel Verkeerskundige bij Rijkswaterstaat

Flowtack in een notendop

Flowtack combineert alle beschikbare data om de verkeerssituatie real-time te meten en werking van de slimme verkeerslichten daar op het Zeeuwse netwerkniveau op af te stemmen. De wegbeheerders krijgen met Flowtack dé tool in handen om hun beleid op straat te realiseren. Denk hierbij aan het beter faciliteren van fietsers, hulpdiensten, logistieke dienstverleners en openbaar vervoer, maar ook het beter kunnen afhandelen van piekdrukte tijdens calamiteiten en drukke (vakantie)dagen of het verlagen van emissies en verhogen van veiligheid.

Zeeland gaat voor betere doorstroming in het verkeer

Dankzij het toekomstige netwerk met slimme verkeerslichten in Zeeland hoeven weggebruikers straks minder vaak te stoppen bij verkeerslichten. Dit leidt tot minder CO2-uitstoot, betere doorstroming in het verkeer en een verhoging van de bereikbaarheid én leefbaarheid.

Met Flowtack hebben we gekozen voor een toekomstbestendige ITS-applicatie die ons de mogelijkheid biedt ons beleid zowel lokaal als op het Zeeuwse netwerkniveau te operationaliseren. Daarnaast worden we in het technisch en verkeerskundig beheer volledig ontzorgd en besparen we kosten doordat er geen hardware uitbreiding nodig is.

Martijn BiermanCoördinator Smart Mobility bij Provincie Zeeland
We geven graag  een demonstratie! - Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

We geven graag een demonstratie!

Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

Language is changing...