Maak kennis met Enna, Strategisch Adviseur Afvalwater

Na 15 jaar ervaring bij een waterschap heeft Enna de stap gewaagd naar ons ingenieursbureau. Als technoloog heeft ze interesse en ervaring in milieustudies, innovaties, grondstoffen, energie en nog veel meer. Benieuwd hoe ze het hier heeft? Lees haar verhaal!
enna klaversma

Wat mij aanspreekt bij Royal HaskoningDHV, is dat ik volop aan de slag kan met strategische vraagstukken. Het is verfrissend om in een andere rol te zitten en te werken met een breed netwerk aan collega’s in de organisatie.

Enna KlaversmaStrategisch Adviseur Afvalwater

Aan de andere kant van de tafel

“Wat mij aanspreekt bij Royal HaskoningDHV, is dat ik volop aan de slag kan met strategische vraagstukken. Het is verfrissend om in een andere rol te zitten en te werken met een breed netwerk aan collega’s in de organisatie. Ik kijk nu bij verschillende waterschappen binnen. Zo kom ik erachter dat elk waterschap andere vraagstukken heeft met een verschil in belangen en prioriteiten. Ook is elk waterschap net iets anders qua organisatie en aanpak van innovatie. Dit maak het heel interessant!”

Nieuwe bronnen, duurzaamheid & circulariteit

“Ik doe projecten op het snijvlak van inhoud en strategie. Denk aan het opnieuw inzetten van gezuiverd afvalwater (effluent). Bij waterschap Rivierenland is de wens om extra water beschikbaar te hebben in de droge zomers voor o.a. de fruitteelt. In hoeverre kan effluent hier dan voor gebruikt worden? Welke zuiveringstechnieken komen hier dan bij kijken? Welke waterkwaliteit moet je bereiken om te voldoen aan de vraag? Ook wet- en regelgeving speelt hierin een belangrijke rol. Maar het leukste in dit project was misschien wel dat we oplossingen hebben bedacht voor verschillende klimaatscenario’s, namelijk voor ‘normale’ zomers en voor extreem droge zomers. Dit ontstond, doordat ik in dit project samenwerkte met collega’s uit het klimaatadaptatieteam, die veel meer gewend zijn in verschillende scenario’s te denken.”

De vraag achter de vraag achterhalen

“Als strategisch adviseur werk ik nauw samen met opdrachtgevers. Met zijn allen bundelen we onze kennis. Door werksessies kan ik de vraag achterhalen en de daadwerkelijke uitdagingen en consequenties op papier neerzetten. Soms kom ik er dan ook achter dat er eerst een stapje terug moet worden gedaan naar de basis in de organisatie. Zo kan de inhoud van een opdracht ook 360 graden draaien. Hierdoor kan ik nog beter in beeld brengen wat de toekomstige ontwikkelingen zijn en hoe een opdrachtgever zich daarop moeten voorbereiden, zowel intern als extern. Door de relevantie hoog te houden zorg ik ervoor dat een plan ook wordt uitgevoerd.”

Waarom ik het hier naar mijn zin heb

“De mogelijkheid om zoveel te sparren in deze organisatie is erg prettig. Met de strategische adviseurs van alle wateradviesgroepen zitten we eens in de maand samen. Dan geven we workshops aan elkaar en doen we aan kennisuitwisseling. Doordat je netwerk dan groeit, kan ik ook makkelijker bij die collega’s terecht. Ik had laatst een hele technische vraag over een inwoner equivalent. Ik kan hierbij door andere technologen worden geholpen, dat is super! In de adviezen die ik geef kan ik daardoor nog specifieker dingen verantwoorden. Dat samenspel binnen de organisatie is fijn.”

“Ook kreeg ik vanaf de start vertrouwen en waardering in mij als persoon. Ik mocht direct uitdagende projecten oppakken. Ik merk dat ik daar het meeste van leer.”

Ook met een netwerk aan collega's resultaten boeken?

Dan is een rol binnen onze watertechnologie adviesgroepen wat voor jou!

waste water treatment
Language is changing...