Maak kennis met Femke, Juridisch Planoloog en Teamleider

Femke begon zo'n 16 jaar geleden als Junior Planoloog bij onze organisatie. Sindsdien is ze doorgegroeid naar juridisch planoloog en vervolgens ook in de projectleidersrol terechtgekomen. En sinds drie jaar is ze ook Teamleider binnen onze adviesgroep Regionale ontwikkeling & Infrastructuur Zwolle. Een rol die ze graag wilde, omdat ze het leuk en belangrijk vindt mensen in hun kracht te zetten en daarmee het bedrijf vooruit te helpen. Benieuwd naar haar verhaal? Lees dan snel verder!
Femke Baarslag

Waar ik echt trots op ben is dat wij - zowel vanuit onze bedrijfsmissie als vanuit onze groep - de omgeving steeds iets beter maken.

Femke BaarslagJuridisch Planoloog & Teamleider

De stap naar teamleider

"Mijn groep bestaat uit adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, landschapsontwerpers, stedenbouwkundigen, adviseurs op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en omgeving én (juridisch) planologen. We werken vooral voor lokale overheden zoals gemeentes, provincies en waterschappen op thema’s als de woningbouwopgave, bedrijventerreinen, natuur- en waterprojecten en infrastructuur. Dit doen we rechtstreeks voor onze klanten. Ook dragen we vaak ook bij aan integrale projecten, waarvoor elders binnen ons bedrijf het projectmanagement ligt. Zo werken we vooral aan grotere integrale en multidisciplinaire plannen die wij van initiatief tot en met oplevering met onze eigen collega’s kunnen realiseren. Hierbij kun je denken aan gave projecten zoals de vernieuwing van de Van Brienenoordbrug, de (her)inrichting van Natura 2000-gebieden en de verbreding van het sluiscomplex Kornwerderzand Afsluitdijk."

"Ik ben in de rol van teamleider terechtgekomen doordat de organisatie actief heeft meegedacht over een andere invulling van mijn rol toen ik herstelde van een burn-out. Het is heel fijn dat er tijdens dit traject vertrouwen en goede begeleiding is gegeven om deze stap te verkennen als nieuwe ontwikkelmogelijkheid! In deze rol geef ik leiding aan een groep van 12 collega’s. Daarnaast vervul ik de rol van aanjager op landelijk niveau in samenwerking met de andere (regio)vestigingen waar het gaat om bestemmingsplannen en omgevingsplannen. Zo zijn we op dit gebied in totaal met zo’n 25 collega’s. Voor deze groep ligt de nadruk op het schrijven en opstellen van juridische plannen. Daarmee zorgen wij ervoor dat bedachte plannen ook echt uitgevoerd mogen worden!"

Werk dat er echt toe doet

"Waar ik echt trots op ben is dat wij - zowel vanuit onze bedrijfsmissie als vanuit onze groep - de omgeving steeds iets beter maken. Zo stellen wij bijvoorbeeld plannen op voor bedrijventerreinen waarbij er zoveel flexibiliteit is dat verschillende bedrijven zich er zouden kunnen vestigen en er tegelijkertijd zoveel kaders gesteld zijn dat de omgeving (omwonenden en natuur) altijd beschermd is."

"De uitdaging voor nu is om als groep in te spelen op de nieuwe Omgevingswet door van én met elkaar te leren en opdrachtgevers mee te nemen in die transitie. Dat doen we enerzijds door ze op te leiden vanuit ons samenwerkingsverband GemeenteDSO of door het opstellen van onderdelen van het omgevingsplan. Daarbij werken wij nauw samen met onze collega’s op het gebied van juridische advisering, planstudies en milieu."

Nooit uitgeleerd

"Onze groep is leergierig: of je nou starter bent of een ervaren collega, we zoeken elkaar op, delen informatie en sparren op de inhoud. Ons team is hecht en we kennen een hoge onderlinge gunfactor. Naast de projectgerelateerde samenwerking versterken wij de landelijke verbinding vanuit een kennisgroep. Hierin worden meerdere onderwerpen besproken die een relatie hebben met het RO-werkveld. Collega’s kunnen ook onderwerpen inschieten om over te sparren, denk bijvoorbeeld aan externe veiligheid en stikstofdepositie."

"Het mooie aan mijn positie is dat ik met oog voor de mens de groei en het ontwikkelpad van mijn teamleden mag waarnemen en daarin mag faciliteren. Daarnaast neem ik in projecten zelf ook nog een actieve rol in. Ik krijg alle kansen vanuit het bedrijf om te ontwikkelen in de richting die ik wil, zowel inhoudelijk, als op projectleiders- en teamleidersvaardigheden. Vrijheid om zelf richting te geven, interne leiderschapscursussen en interactieve bijeenkomsten met collega-teamleiders helpen in deze ontwikkeling."

Iedereen makkelijk benaderbaar

"Er heerst bij ons een informele sfeer waarij je elkaar laagdrempelig kan benaderen door alle lagen van de organisatie heen. Iedereen staat voor elkaar open en wil altijd graag een handje helpen. Daarnaast is het ook gewoon erg gezellig om bij ons te werken; we houden van een grapje en een borrel, hebben regelmatig een uitje en gaan op wintersport. We kijken met ons informele karakter naar de juiste plek voor jou, naar wat je kunt en wie je bent en naar hoe je jezelf kunt zijn."

Wil jij meehelpen Nederland toekomstbestendig te maken?

Word dan onderdeel van onze team! 

Stad & Land
Language is changing...