Maak kennis met Herman, Consultant Afvalwatertechnologie

Na het werken bij een waterschap zocht Herman de energieke sfeer van een ingenieursbureau met aanbestedingen, tenders en diverse projecten. Royal HaskoningDHV kwam op zijn pad en na ruim 9 jaar bij onze organisatie is zijn werkplezier nog steeds erg hoog. Benieuwd waarom? Lees zijn verhaal!
herman evenblij

De uitdagingen van morgen én het dynamisch draaien van projecten zijn voor mij redenen waarom ik het hier zo naar mijn zin heb.

Herman EvenblijConsultant Afvalwatertechnologie

Waarom Royal HaskoningDHV voor Herman

“Een fijn aspect aan onze organisatie is dat we een grote R&D afdeling hebben. Er is expliciet ruimte voor ontwikkeling en het kijken naar de toekomst en de anticipatie daarop. Hierdoor zijn wij als adviesbureau ook richtinggevend voor de markt. Fijn om hier onderdeel van te zijn! De uitdagingen van morgen én het dynamisch draaien van projecten zijn voor mij redenen waarom ik het hier zo naar mijn zin heb.”

Consultant Afvalwatertechnologie

“Enerzijds werk ik mee aan het uittesten en implementeren van nieuwe technologie bij de waterschappen in Nederland. Dit vergt persoonlijk contact met de beleidsmedewerkers over het wat en waarom, maar ook met de operators over het hoe van nieuwe technologie. Met mijn uitleg wordt het duidelijk waar de technologie hen mee zal helpen en welke prestaties het zal leveren. En dit allemaal op het niveau van de organisatiedoelen. Dit is uiteenlopend, zoals het circulair worden, de verbetering van de waterkwaliteit of energieneutraal worden. Met een beheersbare technologie maken we het werkbaar voor de opdrachtgever. En voor die stap is er natuurlijk veel onderzoek nodig, denk aan haalbaarheidsstudies en kosteninschattingen.”

“In de praktijk betekent dit dat je in de volle breedte bezig bent. Het ene moment ben ik betrokken bij een overleg met een lab om een analyse uit te voeren en de monsters aan te leveren. En het andere moment check ik de pilot installatie. Vervolgens werk je aan een rapportage zodat een bestuurder begrijpt waarom het voor zijn waterschap relevant en actueel is.”

Robuuste technologie met een cruciale taak

“Rioolwater komt 24 uur per dag binnen, en afhankelijk van bijvoorbeeld regen komt het af en toe ineens in heel grote hoeveelheden binnen. Ook de aanwezigheid van allerlei soorten afvalstoffen in het water maakt het een onvoorspelbaar medium. Hierdoor moet de technologie die je inzet ontzettend robuust zijn. Het water willen we wel steeds schoner maken, ook de laatste beetjes medicijnresten willen we eruit halen en daar zijn juist weer meer gevoelige technologieën voor nodig. Hierdoor is er een interessante dynamiek tussen het inbrengen van nieuwe en innovatieve technologieën vanuit bijvoorbeeld drinkwaterbereiding of chemische technologie en de dagelijkse praktijk van rioolwaterzuivering.”

“De urgentie van het vraagstuk van voldoende en schoon water wordt steeds hoger. Het wordt concreter gevoeld door iedereen. Daardoor kom je steeds dichter bij de intrinsieke motivatie van alle betrokkenen. Dat maakt het enerverend om hieraan te werken. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en dat leidt tot steeds concretere projecten. We kunnen niet anders dan hier serieus werk van maken. Er wordt daadwerkelijk impact gemaakt in de leefomgeving.”

De KRW opgave (Kader Richtlijn Water)

“De Kader Richtlijn water is ook een belangrijk onderdeel in het werk van onze adviesgroep. Deze richtlijn geeft waterschappen o.a. aan hoeveel stikstof en fosfaat er in het oppervlaktewater mag zitten, waarbij nadrukkelijk ook naar rioolwaterzuiveringen wordt gekeken als bron van deze stoffen. In een aantal gevallen is de rioolwaterzuivering de laatste ‘knop’ waar nog aan gedraaid kan worden om de kwaliteit van het oppervlaktewater in 2027 op het gewenste niveau te krijgen. We moeten dan met de technologie tot de grenzen van het technisch mogelijke gaan om deze doelen te bereiken. En daar kunnen wij weer vanuit ons R&D team een waardevolle bijdrage leveren.”

Enhancing Society Together

“In mijn baan ben ik dankbaar dat ik bij kan dragen om het verschil te maken. Het geeft perspectief om een opdrachtgever daadwerkelijk verder te helpen en te werken aan een betere morgen. Dat is super waardevol. En dat in een hele fijne atmosfeer in de gehele business unit. Er is goed leiderschap en ik krijg de ruimte om in een veilige werkomgeving de dingen te doen die ik graag wil doen.”

Wil jij ook werken in een belangrijk en dynamisch werkveld?

Dan is een rol in een van onze watertechnologie adviesgroepen iets voor jou!

wastewater
Language is changing...