Maak kennis met Remco, Senior projectmanager 

Samen met collega’s, partners en opdrachtgevers gebieden ontwikkelen waarin alle omgevingsaspecten goed tot zijn recht komen. Waar ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie, sociaal welzijn en techniek samenkomen. Daar word hij blij van. Laat dat nou precies zijn waar hij zich als Project- en Procesmanager mee bezighoud.
Jong-Remco-de

Doordat je de vrijheid krijgt zelf na te denken over aan welke projecten je wilt werken, kun je echt een beetje de krenten uit de pap zoeken.

Remco de JongSenior projectmanager integrale gebiedsontwikkeling

We doen het samen

''Ieder project heeft hetzelfde doel: een zo optimaal mogelijk antwoord vinden op de vraag van de opdrachtgever. En dan natuurlijk het liefst zo integraal mogelijk. Dit betekent veel samenwerken met allerlei verschillende partijen, zowel specialisten als generalisten, om samen tot een realistisch plan te komen dat de verwachtingen van de opdrachtgever overtreft. Mijn rol hierin? Dat is het samenbrengen van alle benodigde disciplines en ervoor zorgen dat deze allemaal samen komen in één integrale oplossing. Samen de eindstreep halen, op een manier waarin iedereen zich gehoord voelt en waarbij er draagvlak is bij alle partijen. Dat is waar ik energie van krijg.''

''Het leuke is, dat bij elk project weer nieuwe mensen betrokken zijn. Niet alleen collega’s binnen Royal HaskoningDHV, maar ook externe partijen. Iedereen brengt hierbij weer nieuwe inzichten met zich mee, waardoor ik mezelf ook weer verder ontwikkel. Want speelt er iets in het ene project? Dan neem ik dat bij een volgend project weer mee. Zo wordt het voor jezelf steeds makkelijker om het totaalplaatje te overzien en de opdrachtgever daarin mee te nemen.''

Een grote diversiteit aan opgaven

''Van planvorming tot de realisatie, als Project- en Procesmanager ben ik betrokken bij alle fasen van een project. Doordat je de vrijheid krijgt zelf na te denken over aan welke projecten je wilt werken, kun je echt een beetje de krenten uit de pap zoeken. Zelf houd ik van diversiteit in mijn werk en werk ik dan ook altijd aan meerdere projecten tegelijk. Zo werk ik momenteel aan een groot project in Drenthe: de gebiedsontwikkeling Baggerveen Buffer Zuid. Om het hoogveen hier levend te houden, dient er een waterbuffer aangelegd te met een omvang van 4,5 km lengte en een breedte van 0,5 km. Een complexe hydrologische opgave, in combinatie met een landschappelijke inpassing en het mogelijk maken van recreatieve voorzieningen, maakt dit een integrale opgave die een nauwe samenwerking vraagt met de gebiedspartners.''

''Maar dit is niet het enige project waar ik me momenteel mee bezighoudt. Zo ben ik ook betrokken bij de ecologische verbindingszone in Almere. Hier moeten de biodiversiteit en de onderlinge ecologische verbindingen versterkt worden en moeten deze worden ingepast binnen de woningbouw-groeiopgave van Almere. En ook opgaven in het binnenstedelijk gebied behoren tot mijn werk. Zo werkte ik mee aan het waterproof maken van de Zeeheldenbuurt in Utrecht en ben ik betrokken geweest bij de herinrichting van de woonwijk Deltakwartier met 600 woningen in Arnhem.''

Altijd het onderste uit de kan halen

''Niet alleen de diversiteit in de projecten maakt mijn werk leuk, maar ook de vrijheid die je krijgt. Zo heb ik zelf in de afgelopen 15 jaar veel verschillende rollen gehad. Ik ben contractschrijver geweest, heb zowel grote als kleine projecten geleid en ik heb 6 jaar leidinggegeven aan een afdeling in Nijmegen. Zie je iets voorbijkomen waarvan je denkt “dat wil ik doen!” dan hoef je vaak maar je vinger op te steken en je kan het gaan doen. Hierdoor kan je je zelf continu blijven uitdagen.''

''Deze uitdaging vind je ook terug binnen de projecten. We dagen onszelf namelijk altijd uit om een kwalitatief hoogwaardige oplossing te leveren. We nemen dan ook geen genoegen met een zesje, maar willen onze opdrachtgevers altijd positief verrassen zodat ze ook in de toekomst weer bij ons terugkomen. Onze digitale tools helpen hierbij. We zijn vooruitstrevend en proberen altijd voorop te lopen op het gebied van innovaties. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van iReports en van interactieve 3D ontwerpen waarin we allerlei simulaties uit kunnen voeren. Deze tools helpen mij om de klant gedurende het hele project mee te nemen in het proces en ze inzicht te geven in waarom bepaalde keuzes gemaakt dienen te worden. Dat ik dat via Royal HaskoningDHV kan leveren aan de opdrachtgevers, dat maakt me een trotse Project- en Procesmanager.''

Wil jij ook je eigen projecten kiezen?

Solliciteer dan nu!

rdiamersfort
Language is changing...