Maak kennis met Wiebe, Technisch Manager en Ontwerpleider Integrale Inrichting Rivieren

Door de jaren heen heeft Wiebe zich, vanuit zijn rivierkundige specialisme, ontwikkeld tot een kundig technisch manager en ontwerpleider in projecten in het Nederlandse Rivierengebied. Benieuwd naar wat zijn rol inhoudt en waarom hij hier na 18 jaar nog steeds met veel plezier werkt? Lees dan verder!
Wiebe de Jong

Het combineren van alle verschillende aspecten in één integraal project – dat is wat het werk uitdagend maakt.

Wiebe de JongTechnisch Manager en Ontwerpleider Integrale Inrichting Rivieren

Van afstudeerstage tot Technisch Manager en Ontwerpleider

Wiebe studeerde Civiele Techniek aan de Universiteit van Twente, met een specialisatie in de richting van water en rivieren. Toen het in 2005 tijd was voor zijn afstudeerstage, kwam hij bij ons terecht. Dit beviel hem zo goed, dat hij na zijn afstuderen bij ons in dienst kwam. “Na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan als rivierkundige en in deze rol hield ik me vooral bezig met modellering. Zowel modellering van riviergebieden als kusten. Alles waar water stroomt en waar sediment beweegt, daar werkte ik aan. Zowel in binnenlandse als buitenlandse projecten.”

Bij ons heb je je ontwikkeling in eigen hand en krijg je de vrijheid om je carrière vorm te geven op basis van je eigen interesses en ambities. “Als junior begon ik vrij breed en werkte ik aan een grote diversiteit aan projecten. Erg fijn als je pas net aan de slag bent. Door de jaren heen heb ik de kustsystemen en havenprojecten langzaamaan losgelaten en ben ik me meer gaan focussen op rivieren. Ook veranderde mijn rol steeds meer. Waar ik begon als modelleur, pakte ik steeds vaker de rol van Technisch Manager of Ontwerpleider op.”

Met een multidisciplinair team werken aan complexe projecten

Elke dag werk je in multidisciplinaire en uitdagende projecten die een positieve invloed hebben op de samenleving.  Zo werkt Wiebe veel aan projecten met betrekking op klimaatrobuuste rivieren en uiterwaarden en integrale groen-blauwe oplossingen.“Een project waar ik nu al een paar jaar als Ontwerpleider aan werk, is het project Meanderende Maas. Een groot ruimtelijk ontwikkelingsproject, waarbij niet alleen 26 kilometer aan dijk versterkt moet worden, maar waar ook 5 uiterwaarden heringericht moeten worden met verschillende doelen. Zo moeten we voor de hoogwaterveiligheid een waterstandsdaling realiseren. Dit doen we onder andere door maaiveldverlaging en het graven van geulen. En deze geulen dienen dan tegelijk ook voor de KRW-doelen – namelijk het verbeteren van de waterkwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit. Maar ook zit er een doel in qua ontwikkeling van riviernatuur, en ontwikkeling we bij 100 hectare aan ooibos en 45 ha rietmoeras in de uiterwaarden en kijken we naar recreatieve mogelijkheden. En dit alles om een zo duurzaam mogelijke manier. Zo gebruikten we bijvoorbeeld de grond die vrijkomt bij het graven van de uitwaarden weer in de dijk.”

Meanderende Maas
“Als Ontwerpleider Rivier ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp op een manier dat het allemaal vergunbaar en maakbaar is, draagvlak heeft, en waarbij de procedures allemaal worden doorlopen, zodat het uiteindelijk tot uitvoering kan komen. Een heel integraal project waar we met een multidisciplinair team aan werken, waarbij je niet alleen samenwerkt met collega’s, maar ook met de aannemer en andere stakeholders zoals Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Een ontzettend leuke klus om als Ontwerpleider aan mee te werken.”

Elk project een nieuwe uitdaging

Inmiddels werkt Wiebe alweer bijna 20 jaar bij ons. Wat maakt zijn werk en onze organisatie nou zo leuk? “Een van de redenen is dat je elke keer weer in nieuwe uitdagingen terecht komt. Elk project is anders. Zowel de omgeving, als je opdrachtgever en stakeholders. Zo werk je bij het ene project nauw samen met een aannemer, en bij een ander project met een Waterschap of een lokale overheid. Dit maakt het afwisselend en zorgt ervoor dat je een hoop verschillende mensen leert kennen. En in deze projecten neem je steeds weer een andere rol aan. Je krijgt echt de ruimte om je te ontwikkelen, te groeien in je rol en door te groeien naar andere rollen.”

“Een ander aspect dat mijn werk uitdagend houdt, is de manier waarop onze opdrachtgever kijken naar het riviersysteem en hoe dit door de tijd heen verandert. Toen ik begon met werken, liep het programma Ruimte voor de Rivier, dat echt ging om waterveiligheid. In de loop der jaren zijn aspecten zoals biodiversiteit, natuurherstel, scheepvaart, klimaatrobuustheid, recreatie en ruimtelijke kwaliteit steeds belangrijkere thema’s geworden. Er zijn dus steeds meer actoren die een rol spelen, waardoor je dus steeds integraler naar een project moet kijken. Dat brengt een hoop uitdaging met zich mee.”

Wil jij ook werken aan uitdagende integrale projecten in het rivierengebied?

Sluit je dan aan bij ons snelgroeiende team. We zijn altijd op zoek naar talent dat samen met ons de samenleving wil verbeteren. Talent dat graag wordt uitgedaagd om bij te blijven met de nieuwste innovaties en vraagstukken in ons vakgebied. Ben jij het talent dat we zoeken?

Rivieren en dijken
Language is changing...