Klimaatrobuuste rivieren en uiterwaarden

Nederland is als deltaland kwetsbaar voor overstromingen. Maar ook periodes van laag water komen in de toekomst vaker voor. Deze veranderingen vragen om integrale, klimaatrobuuste maatregelen voor rivieren en uiterwaarden. Royal HaskoningDHV biedt maatwerk met nature-based solutions.
Uiterwaarden in Nederland

Het veranderende klimaat veroorzaakt vaker natte periodes met hoge afvoeren én vaker periodes met lage afvoeren. Ook zien we dat de riverbodem zich insnijdt, met lagere waterstanden tot gevolg. En dat heeft weer impact op de bevaarbaarheid. Het is aan Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen om de uitdagingen op hoogwaterveiligheid, waterverdeling, natuurontwikkeling, scheepvaart en schoon water samen te brengen in één klimaatrobuust riviersysteem.

Royal HaskoningDHV helpt hierbij en zet in op maatregelen die het natuurlijke riviersysteem versterken. Omdat ze duurzaam, uitbreidbaar en daarmee toekomstbestendig zijn. Nature-based solutions dus. Zoals het graven van nevengeulen en het vergroten van de biodiversiteit in de uiterwaarden.

Hiervoor is een multidisciplinaire en integrale aanpak nodig. En dat is precies onze kracht: het samenbrengen van kennis en doelen om tot een doortimmerd plan te komen. We zorgen voor een uitvoerbaar en vergunbaar plan, dat zowel de hoogwaterveiligheid en de waterkwaliteit vergroot, als de biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit.

Van breed vizier tot kennis op lokaal niveau

Alle benodigde expertises onder één dak

Om tot een solide ontwerp te komen, heeft Royal HaskoningDHV alle benodigde expertises onder één dak. Van rivierkunde, geohydrologie, ecologie, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid tot waterhuishouding, scheepvaart, planprocedures en stakeholdermanagement. Daarbij zijn we gewend om niet alleen integraal, maar zeker ook buiten ons eigen vakgebied te denken. Multidisciplinaire uitdagingen vragen om een gezamenlijke oplossing.

IJzersterk portfolio in binnen- en buitenland

Wereldwijd hebben we een ijzersterk portfolio met ontwerp van rivier- en uiterwaardmaatregelen. Ook met onze projecten in Nederland – koploper in watermanagement en hoogwaterbescherming – gooien we hoge ogen. Zoals Ruimte voor de Rivier Nijmegen. De integrale combinatie van hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en stedelijke ontwikkeling in dit project trekt nationaal en internationaal de aandacht.

Doelmatig en beheerbaar ontwerp

Onze ambitie om te gaan voor nature-based solutions en duurzaamheid in projecten is torenhoog. Uitgangspunt is de natuurlijke dynamiek van de rivier, aangevuld met nature-based bouwstenen. Denk aan natuurlijke oplossingen als rietkragen in plaats van steenbestorting als oeververdediging. Of aan herstel van ooibos op stromingsluwe gronden. Ander uitgangspunt is dat we in het ontwerp al rekening houden met het beheer. Doelmatig én beheerbaar dus.

Kennis van rivierengebied en stakeholders

De kennis en de mensen in de teams bij Royal HaskoningDHV zijn verspreid over het land. Daardoor hebben we zeker ook tot op lokaal niveau kennis van de rivierengebieden in ons land. Op die wijze staan wij prima gesteld om mee te denken over de uitdagingen en kansen. Nog een pluspunt: we hebben een directe lijn met onze opdrachtgevers en kennen de stakeholders in het gebied.

Zorgeloze uitvoering voor alle betrokkenen

Waar we ook sterk in zijn: de begeleiding van complexe omgevingsprocessen. Royal HaskoningDHV is hierin de schakel tussen de opdrachtgever, de omgeving – omwonenden, boeren, andere grondeigenaren, recreatie – en de uitvoerende partij. We betrekken belanghebbenden actief bij het hele traject, creëren draagvlak voor de plannen en regelen alle vergunningen die nodig zijn. Dat doen we met één doel voor ogen: een zorgeloze, veilige uitvoering van het rivierontwerp voor alle betrokken partijen. Én een opgeleverd werk waar de omgeving trots op is.

Dit bieden we

 • Klimaatrobuust ontwerp
 • Ontwerprapport met technisch ontwerp
 • Rivierkundige beoordeling
 • Biodiversiteitsadvies
 • Waterhuishoudingsplan
 • Milieueffectrapport
 • Beeldkwaliteitsplan
 • 3D-model/ontwerp
 • Stakeholderanalyse
 • Beheer- en onderhoudsplan
 • Waterbouwkundig advies
Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...