Organisatieontwikkeling

Organiseren vanuit mensen en inhoud om de uitvoeringskracht van organisaties te versterken.

Rust brengen in organisaties en tegelijkertijd beweging op de inhoudelijke opgaven; dat is de kunst bij organisatieontwikkeling.

Pieter van ReeProcesverlichter, interimmanager en teamcoach
Transities vragen om organisaties met uitvoeringskracht. Morgen is nog onzeker en tegelijk moeten vandaag stappen worden gezet. Dat vraagt om aanpassingsvermogen; op de strategie en als team. De samenwerking tussen de mensen binnen jouw organisatie bepaalt of je de boel buiten in beweging krijgt en resultaat boekt. Het beste halen uit mensen, binnen en buiten je organisatie.

Als Royal HaskoningDHV zijn we thuis in de wereld van de fysieke leefomgeving. We helpen organisaties om klaar te staan voor de uitdagingen van morgen. Je haalt ons erbij om organisatievraagstukken behapbaar te maken en slimme processen in te richten. Of als je de uitvoeringskracht van je organisatie of team tijdelijk wilt versterken, bijvoorbeeld door een proces- of programmamanager van buiten. We geven een impuls aan opgavegericht en programmatisch werken binnen organisaties en helpen bij de ontwikkeling van directie- en teamplannen en bij implementatie- en leertrajecten. Graag ontdekken we samen om welke opgaven het precies gaat. Waar we op kunnen voortbouwen, waar het knelt én waar kansen liggen om het als organisatie nog beter te doen. Samen zorgen voor daadkracht en werkplezier, dat is ook voor ons heel belangrijk. We brengen beweging in processen en rust in organisaties, vanuit ons fundament in de inhoud.

Samen met ons en onze partners werken aan de inhoud, met een doel voor ogen en vanuit een wendbare en flexibele aanpak, dat is waar Royal HaskoningDHV haar directe toegevoegde waarde laat zien bij onze strategie voor de natuur-, water-, landbouw- en stikstofopgaven in Brabant.

Michèle VlugDirecteur Provincie Noord-Brabant
Pascal Lamberigts - Directeur Strategie & Management Consultants

PascalLamberigts

Directeur Strategie & Management Consultants

Language is changing...