4 Adviezen voor hergebruik van bruggen en viaducten

Auteur: Jan Brouwer
Hergebruik van bruggen

Royal HaskoningDHV loopt voorop bij het hergebruik van bruggen en viaducten, één van de kansen in de transitie naar een circulaire economie. Het platform van de Bruggenbank is daarbij essentieel. In dit blog delen we onze ervaringen en geven we vier adviezen waar u bij een dergelijk project aan kunt denken.

Bij een project hergebruik van een brug werken we met veel verschillende stakeholders samen. Jan Brouwer (Project Manager Infrastructuur) vertelt: ‘Het leuke van een bruggenproject is het interactieve karakter ervan. De samenwerking in de keten geeft veel energie. Het vervolgens delen van de opgedane ervaringen is niet alleen leuk om te doen, het helpt ons ook allemaal verder op het gebied van duurzaamheid. Daarom katalyseren we als bruggenbank.nl niet alleen de verplaatsing van bruggen, we geven ook lezingen en gratis advies om die kennis en nieuwe inzichten te delen.’

Interactief karakter 

Het interactieve karakter bij het hergebruiken van een brug zit in het feit, dat je verschillende aspecten met elkaar in balans brengt. Je gaat niet uit van een ‘Programma van Eisen’ waarna je vervolgens een ontwerp uitwerkt als bij een nieuwe brug, maar je kijkt naar de situatie en op welke manier de beschikbare brug het beste op de nieuwe locatie ingepast kan worden. Met andere woorden, je gaat uit van wat er is en hoe een bestaande brug of delen ervan op een nieuwe locatie ingepast kunnen worden. 

Hergebruik van een brug 

Het antwoord op de vraag ‘Kunnen we hier een gebruikte brug toepassen?’ is vaak snel met ‘ja’ te beantwoorden. De invulling ervan vraagt een beschouwing vanuit meerdere perspectieven. Dit zijn: de functie (door de opdrachtgever), de engineering & inpassing (door de adviseur) en tenslotte de uitvoerbaarheid en realisatie (door de aannemer). Ervaring leert, dat de beste resultaten behaald worden wanneer alle drie stakeholders een evenredige rol spelen. Zo kom je tot een goede afweging en succesvol hergebruik.

Criteria

Leeftijd en materiaal (staal, beton, hout, …) zijn geen criteria om een brug af te wijzen voor hergebruik. Belangrijker is de staat van de brug. Is deze goed of kan dit op een goed niveau gebracht worden? Zo ja, dan kun je kijken naar het gebruik en de belastingen van de brug op de nieuwe locatie. Is dat een match? Als dat ook past, dan kijk je naar de uitvoerbaarheid.

Advies

Via de Bruggenbank delen we graag onze ervaringen en geven we advies. Vier adviezen die we hier alvast graag delen: 

  1. Neem de vergunningverleners mee in het voorbereidingsproces. Het is voor hen ook vaak nieuw dat bruggen worden hergebruikt. 
  2. Doe wat praktische onderzoeken aan de te verplaatsen brug. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek op Chroom-6. 
  3. Denk (verder) in oplossingen wat contractvorm betreft. Wat is het beste voor het project en hoe zet ik de expertise van de verschillende partijen het beste in?
  4. Het hergebruiken van een brug heeft ook een positieve publiciteitswaarde voor de overheid en de betrokken gemeente. Betrek niet alleen de wethouder of gedeputeerde erbij, maar ook de afdeling communicatie. Samen zetten we duurzaamheid in ons vak op de kaart.

 

 
Ook op weg naar een circulaire economie? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Ook op weg naareen circulaire economie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...