Building information modelling: de digitale revolutie in de bouw

In de wereld van bouw en infrastructuur is vernieuwing een sleutelwoord. Building Information Modelling (BIM) staat voor een digitale vernieuwing die de wijze waarop projecten worden gepland, ontworpen, beheerd en geanalyseerd, aanzienlijk verandert.
Bim, building information modelling
Deze geavanceerde digitale methode legt zowel de fysieke als de functionele kenmerken van een bouwproject vast, en biedt een levendige, 3D-weergave van een project. Voor dit blog hebben we de mogelijkheid gehad om te praten met Erik Snip, Global BIM Lead bij Royal HaskoningDHV. Samen met hem gaan we verder in op BIM, onderzoeken we de voordelen en uitdagingen, en bekijken we de impact op de Nederlandse bouwsector.

BIM: meer dan visualisatie 

BIM gaat verder dan alleen visualisatie. Het is een holistisch proces dat de samenwerking tussen architecten, ingenieurs en bouwers bevordert. Door deze geïntegreerde aanpak kunnen bouwprofessionals efficiënter werken, potentiële problemen vroegtijdig identificeren en zorgen voor een soepeler en kosteneffectiever bouwproces. De overgang van traditionele 2D-tekeningen naar 3D-modellering met BIM heeft de bouwsector radicaal veranderd, waardoor een meer geïntegreerde en collaboratieve aanpak mogelijk is.

De voordelen van BIM 

De technologie achter BIM draagt bij aan een efficiënter bouwproces door gedetailleerde planning en visualisatie mogelijk te maken. In plaats van te vertrouwen op 2D-tekeningen, kunnen bouwprofessionals met BIM gedetailleerde 3D-modellen creëren. Deze modellen bieden een realistisch beeld van het verwachte eindproduct, waardoor klanten via virtuele rondleidingen vooraf een duidelijk inzicht krijgen. Dit versterkt het vertrouwen in zowel het bouwproces als het uiteindelijke resultaat. 

Daarnaast bevordert BIM de samenwerking en efficiëntie doordat alle betrokken partijen toegang hebben tot hetzelfde model en dezelfde informatie, wat leidt tot minder miscommunicatie, snellere besluitvorming en een soepeler bouwproces. Het vroegtijdig identificeren van problemen in de ontwerpfase is een ander cruciaal voordeel, waardoor kostbare en tijdrovende wijzigingen tijdens de bouwfase worden voorkomen, resulterend in aanzienlijke kostenbesparingen. 

Door het analyseren van zaken zoals de oriëntatie van het gebouw, isolatie, en de keuze van verwarmings- en koelsystemen, kunnen bouwprofessionals efficiënte ontwerpen realiseren.

Erik SnipGlobal BIM Lead

Bevordering van samenwerking en transformatie 

BIM brengt professionals uit diverse vakgebieden zoals architectuur, engineering en bouw samen, en moedigt hen aan om kennis en inzichten te delen. Dit is een gouden kans, want BIM is meer dan een 3D-modelleertool; het is een proces dat de samenwerking en communicatie tussen verschillende teams en disciplines intensiveert. Hierdoor verbreden professionals hun perspectief, krijgen ze inzicht in de rol en bijdrage van andere disciplines aan het bouwproject, en werken ze effectiever samen. Dit leidt tot een dieper begrip en een versterkte samenwerking tussen architecten, ingenieurs en bouwers, wat cruciaal is voor het succes van BIM-projecten. Het doorbreekt de traditionele silo's en bevordert een geïntegreerde en coöperatieve aanpak. 

Hoewel de implementatie van de software in sommige gevallen organisatorische aanpassingen kan vereisen, is het belangrijk om te benadrukken dat niet elk bedrijf een volledige transformatie hoeft te ondergaan. Bedrijven die al een cultuur van samenwerking en communicatie hebben, zullen merken dat de overgang naar BIM soepeler en natuurlijker verloopt. Het management speelt in deze gevallen nog steeds een actieve en ondersteunende rol, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de bestaande samenwerkings- en communicatiestructuren binnen het bedrijf. 

Bij de implementatie van BIM zijn diverse professionals betrokken, zoals engineers en lead engineers. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Toegang tot de juiste BIM-software, gestandaardiseerde bibliotheken en templates is essentieel en vormt de operationele basis voor het BIM-proces. Met deze hulpmiddelen en een gezamenlijke inspanning zal de implementatie van BIM ongetwijfeld succesvol zijn.

BIM in Nederland en bij Royal HaskoningDHV 

In Nederland wint BIM aan populariteit en wordt het steeds vaker toegepast in bouwprojecten, van omvangrijke infrastructuurwerken tot kleinere bouwinitiatieven. De Nederlandse overheid ziet de waarde ervan in en promoot actief het gebruik ervan door het te integreren in de aanbestedingscriteria voor publieke bouwprojecten. Een belangrijke ontwikkeling in de BIM-wereld is de introductie van de internationale standaard ISO-19650, die zorgt voor uniformiteit en kwaliteitsborging in BIM-projecten wereldwijd. Royal HaskoningDHV is trots geaccrediteerd te zijn voor deze standaard, wat getuigt van onze toewijding aan excellentie en kwaliteit in BIM-geïntegreerde projecten. 

Bij Royal HaskoningDHV staat innovatie centraal, en dit is duidelijk zichtbaar in onze benadering. We integreren BIM niet alleen als een technologische tool, maar omarmen het als een holistisch proces dat de manier waarop we ontwerpen, bouwen en opereren vernieuwt. Eerder dit jaar zijn we een partnership aangegaan met Studio IN-EX in Hongarije om BIM nog succesvoller te kunnen inzetten in onze projecten, waarbij we de voordelen van de ISO-19650-standaard volledig benutten.

BIM draagt bij aan de realisatie van innovatieve en duurzame oplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Erik SnipGlobal BIM Lead

Toekomst van BIM 

In de toekomst zal BIM blijven evolueren. Het gaat niet alleen om het bouwen van 3D-modellen, maar ook om informatie-management. Klanten beginnen het belang in te zien van de informatie die zij aanleveren voor BIM, wat uiteindelijk de opstap is naar effectief informatiebeheer gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw of infrastructuurproject.

Neem contact op voor meer informatie 

Wil je meer weten over de implementatie en voordelen van BIM in jouw bouwprojecten? Neem contact op met de experts voor een gedetailleerde uitleg en advies. Samen kunnen we werken aan efficiëntere, duurzamere en meer geïntegreerde bouwprojecten.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Blijf op de hoogte  - Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Language is changing...