Het belang van professioneel asset management

Het goed beheren van assets is essentieel om je organisatie doelstellingen te realiseren. Zo helpt professioneel asset management bij het vinden van de ideale balans tussen prestaties, risico's en kosten, waardoor gebouwen, installaties, en andere faciliteiten zo effectief mogelijk worden ingezet.
Het belang van professioneel asset management voor gebouwen en industrie
In dit blog duiken we met asset management expert Geert Füchs dieper in de wereld van professioneel asset management. We zullen de manieren bespreken waarop effectief asset management kan bijdragen aan kostenbesparingen, risicovermindering en het verbeteren van de milieuprestaties.

Wat houdt professioneel asset management precies in?

Asset management is een benadering die gericht is op het professioneel en effectief beheren van assets, zoals gebouwen, installaties en infrastructuur, om de waarde en het gebruiksgemak ervan te optimaliseren. Het omvat strategische, tactische en operationele activiteiten die erop gericht zijn om de prestaties van assets te verbeteren, risico's te beheersen en kosten te minimaliseren.

Zo werkt asset management als een krachtig instrument om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. Een van de doelen die daarbij centraal staan is het maximaliseren van de waarde van de assets. Dit stelt organisaties in staat om aantoonbaar bij te dragen aan hun doelstellingen op alle niveaus, van het onderhoud van installaties tot het maken van strategische beslissingen over hun portfolio.

Naast het doel om de levensduur en de waarde van assets te maximaliseren, is een ander belangrijk doel van asset management het proactief anticiperen op veranderende doelstellingen en uitdagingen van een organisatie.

Het optimaliseren van asset prestaties door data-analyse

In de wereld van asset management is data-analyse een krachtig instrument om de prestaties van assets te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is de analyse van de bezetting van ruimtes in gebouwen. Door te begrijpen welke ruimtes op welke tijden en dagen nauwelijks bezet zijn, kunnen we overwegen om vloeren te sluiten of klimaatregimes aan te passen, wat kan leiden tot aanzienlijke energiebesparingen.

De kracht van data ligt niet in de informatie die het biedt, maar in de acties die we kunnen ondernemen op basis van die informatie. Het is de sleutel tot efficiëntie en duurzaamheid in asset management.

Geert FüchsLeading professional asset management

Betrouwbaarheid en relevantie van data

Het verzamelen van betrouwbare en relevante data is een cruciale stap in dit proces. Het is belangrijk om van tevoren na te denken over waarom we iets willen meten en wat we ermee willen doen. We zien regelmatig dat veel data wordt verzameld, maar dat niet alle data nuttig is. Daarnaast is het belangrijk om de data op één plek op te slaan om zo inconsistenties en verwarringen te voorkomen. Zo zorg je voor een 'single source of truth' op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen.

Ontwikkelingen en uitdagingen binnen asset management

En die beslissingen zullen moeten worden genomen om in te springen op diverse ontwikkelingen en uitdagingen. Een prominente ontwikkeling is de energietransitie, waarbij organisaties zich richten op een duurzamere energievoorziening. Daarnaast is er de uitdaging van verouderde assets, die een efficiënte bedrijfsvoering kunnen belemmeren.

Een bijzonder belangrijke uitdaging is de 'knowledge drain', ofwel het verlies van kennis over assets. Dit fenomeen treedt op wanneer bijvoorbeeld ervaren professionals, die essentiële kennis over bepaalde assets bezitten, de organisatie verlaten. Door middel van geavanceerde data-analyse en kennisdeling wordt geprobeerd de impact van 'knowledge drain' te minimaliseren.

Asset management is eigenlijk een hele goede enabler om alle uitdagingen waar we nu voor staan zoals energietransitie en klimaatadaptatie efficiënt en effectief aan te pakken.

Geert FüchsLeading professional asset management

De impact van asset management op de gebruikerservaring

Professioneel asset management heeft niet alleen voordelen voor de gebouweigenaar of -beheerder, maar ook voor de gebruikers van het gebouw. Door het professioneel beheren van een vastgoedportfolio en de juiste inrichting van de werkplekken en werkomgeving kunnen gebruikers genieten van een comfortabel en veilig gebouw dat aansluit op hun behoeftes. Dit omvat aspecten zoals ergonomie, functionaliteit en esthetiek van de werkomgeving, wat bijdraagt aan de tevredenheid en productiviteit van de gebruikers. Goed onderhouden faciliteiten en een doordachte werkplek kunnen het welzijn van de gebruikers bevorderen en een positieve impact hebben op hun creativiteit, samenwerking en productiviteit.

Bovendien kunnen duurzame gebouwen met doeltreffend asset management voldoen aan de groeiende behoefte aan gezonde en milieuvriendelijke werkplekken. Een zorgvuldig beheer van assets, zoals verwarming, ventilatie en verlichting, zorgt voor een gezond binnenklimaat en draagt bij aan de tevredenheid en gezondheid van de gebruikers.

De toekomst van professioneel asset management in duurzame gebouwen

De toekomst van professioneel asset management biedt tal van mogelijkheden. Dankzij de constante evolutie van technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en slimme sensoren, kunnen eigenaren en beheerders van gebouwen hun assets met een ongekende efficiëntie beheren en onderhouden. Predictive analytics speelt een cruciale rol in deze context, door het mogelijk te maken onderhoudsbehoeften te voorspellen en de levensduur van assets te optimaliseren. De digital twin-technologie, die een digitale kopie van het gebouw creëert, biedt daarnaast de mogelijkheid om assets met een ongeëvenaarde precisie te monitoren en te beheren. Dit alles resulteert in verbeterde prestaties, verhoogde duurzaamheid en aanzienlijke vermindering van operationele kosten.

Neem contact op

Voor meer informatie over professioneel asset management en hoe het kan bijdragen aan jouw organisatie, neem vandaag nog contact op.
Geert Füchs  - Leading professional Asset management

GeertFüchs

Leading professional Asset management

Language is changing...