Verbeter bedrijfprestaties met ISO 55000 voor asset management

ISO 55000 is de internationale standaard voor asset management die organisaties helpt om bedrijfsmiddelen op een effectieve en efficiënte manier te beheren, risico's te verminderen en waarde te creëren voor de organisatie.
Verbeter bedrijfprestaties met de ISO 55000 asset management standaard

Bij Royal HaskoningDHV werken we niet alleen volgens deze standaard in projecten, we zijn ook direct betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze norm. Onze asset management expert Dimitri Koenen vertegenwoordigt in mei de Nederlandse ISO-normcommissie tijdens een internationaal event om de verbetering van deze norm te bespreken.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat ISO 55000 is, wat de voordelen ervan zijn, hoe organisaties kunnen voldoen aan de norm en wat de beperkingen zijn.

Wat is het verschil tussen ISO 55000 en ISO 55001?

Naast ISO 55000 wordt er ook vaak gesproken over ISO 55001 om asset management te professionaliseren. Maar wat is het verschil? In het kort gaat ISO 55000 over de basisprincipes en richtlijnen voor asset management, terwijl ISO 55001 specifieke eisen en vereisten bevat voor het implementeren, evalueren en verbeteren van het asset management systeem van een organisatie. Zo wordt er binnen ISO 55001 onder andere gekeken naar:

 1. Planning: De organisatie maakt plannen voor het beheer van bedrijfsmiddelen en stemt deze plannen af op de strategische doelstellingen.
 2. Implementatie: De organisatie implementeert een asset management systeem en beheert de prestaties van de bedrijfsmiddelen door middel van risicoanalyse, onderhoud, monitoring en verbetering.
 3. Evaluatie: De organisatie evalueert het asset management systeem regelmatig en beoordeelt of het aan de gestelde doelen en eisen voldoet.
 4. Verbetering: De organisatie werkt continu aan verbetering van het asset management systeem door het identificeren en beheren van afwijkingen, en het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen.

Wil je weten waar je organisatie op dit moment staat ten opzichte van de ISO 55001 norm? Doe dan onze gratis online quick scan.

Wat zijn de voordelen van ISO 55000?

Hoewel een certificering niet verplicht is, kan het gebruiken van gestandaardiseerde processen en procedures bijdragen aan het succes van de organisatie op de lange termijn.

 1. Verbeterde bedrijfsprestaties: ISO 55000 helpt bij het verbeteren van de efficiëntie van het asset management proces, wat op zijn beurt kan leiden tot betere bedrijfsprestaties. Zo kan je de uptime van bedrijfsmiddelen verbeteren, de levensduur verlengen, het energieverbruik verminderen en de onderhoudskosten verlagen.
 2. Verhoogde klanttevredenheid: Door beter asset management stem je de activiteiten van de organisatie beter af op de behoeften en verwachtingen van je klanten en/of gebruikers wat zorgt voor verhoogde klanttevredenheid en meer behoud van klanten.
 3. Verhoogde betrouwbaarheid en veiligheid: ISO 55000 richt zich ook op het verbeteren van de veiligheid van bedrijfsmiddelen en de betrouwbaarheid van processen. Door risico's beter te beheren, kan je als organisatie de kans op incidenten of storingen verminderen en de veiligheid van je medewerkers en de omgeving waarin zij werken verbeteren.
 4. Verhoogde winstgevendheid: ISO 55000 kan ook bijdragen aan een hogere winstgevendheid voor de organisatie. Door het verbeteren van de efficiëntie van het asset management proces, kan je kosten besparen en de winstmarges verbeteren. Ook kan de organisatie door een betere klanttevredenheid en veiligheid van bedrijfsmiddelen nieuwe klanten aantrekken en de omzet verhogen.

Wat moet je als organisatie doen om te voldoen aan de ISO 55000 standaard?

Wil je als organisatie voldoen aan de ISO 55000 standaard, dan vraagt dit om een gestructureerde en systematische aanpak voor het beheren en verbeteren van de prestaties van je fysieke assets. Dit omvat het ontwikkelen van beleid, processen en procedures, het implementeren van het asset management systeem, het beoordelen van de prestaties en het continu verbeteren van het systeem. Certificering is optioneel, maar kan aantonen dat je voldoet aan de vereisten van de ISO 55000 standaard. Om te voldoen aan de ISO 55000 standaard moet je als organisatie de volgende stappen nemen:

 1. Beoordeel de huidige situatie: Wat is de huidige situatie van het asset management binnen de organisatie en wat zijn de belangrijkste uitdagingen en verbeterpunten. Dit kan worden gedaan door middel van een gap-analyse tussen de huidige processen en de vereisten van de ISO 55000 standaard. Een mooi startpunt is onze online quick scan.
 2. Stel asset management beleid op: Wat zijn de strategische doelstellingen van de organisatie en hoe vertaal je deze naar een asset management beleid dat deze doelstellingen ondersteunt en rekening houdt met de eisen van de ISO 55000 standaard. Als verduurzamen een van je strategische doelstellingen is, wat betekent dit dan voor hoe je met assets omgaat?
 3. Ontwikkel asset management processen: Nieuwe processen en procedures zijn nodig om de prestaties van de bedrijfsmiddelen te beheren, risico's te beoordelen en kansen te identificeren voor verbetering van de prestaties.
 4. Implementeer het asset management systeem: De volgende stap is het implementeren van het asset management systeem in de organisatie en ervoor zorgen dat de processen en procedures worden geïmplementeerd volgens de vereisten van de ISO 55000 standaard.
 5. Beoordeel de prestaties: Als organisatie moet je regelmatig de prestaties van het asset management systeem beoordelen en evalueren of het aan de gestelde doelen en eisen voldoet. Dit kan worden gedaan door middel van interne audits, evaluaties en metingen van prestatie-indicatoren.
 6. Continu verbeteren: Er wordt continu gewerkt aan verbetering van het asset management systeem door het identificeren en beheren van afwijkingen en het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen.
 7. Certificering: Je kan er als organisatie voor kiezen om het asset management systeem te laten certificeren door een externe certificeringsinstantie. Dit houdt in dat de organisatie wordt beoordeeld op het vermogen om aan de vereisten van de ISO 55001 te voldoen. Om de geldigheid van het certificaat te behouden, moet elke 3 jaar een herbeoordeling plaatsvinden om ervoor te zorgen dat het asset management systeem nog steeds aan de vereisten van de ISO 55000 norm voldoet.

Wie vraagt er om een ISO 55001 asset management certificering?

Er is geen specifieke entiteit die vraagt om een ISO 55001 certificering. Toch kan je er als organisatie voor kiezen om je te laten certificeren. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van je reputatie, het aantonen van je vermogen om aan de vereisten van de ISO 55000 en ISO 55001 standaard te voldoen, het verbeteren van de prestaties van bedrijfsmiddelen en het verminderen van risico's.

In sommige gevallen kunnen klanten of andere belanghebbenden vragen om een ISO 55001 certificering als onderdeel van hun eisen om samen te werken. Dit kan vooral het geval zijn in sectoren zoals de energiesector, de transportsector en de mijnbouwsector, waar bedrijfsmiddelen een cruciale rol spelen in de bedrijfsvoering. Op zo’n moment kan de certificering zekerheid bieden over de prestaties en de betrouwbaarheid.

Wat zijn de beperkingen van de ISO 55000 standaard?


Hoewel de ISO 55000 standaard een nuttig raamwerk biedt voor organisaties om hun asset management processen te verbeteren, zijn er enkele beperkingen waarvan organisaties zich bewust moeten zijn.

Zo is de norm niet ontworpen voor een specifieke branche of sector. Vanwege het generieke karakter zal het dus altijd in de praktijk aangepast moeten worden naar de behoeften en context van de industrie waarin gewerkt wordt.

Daarnaast is er beperkte aandacht voor menselijke factoren. Het richt zich voornamelijk op de fysieke aspecten van asset management, zoals onderhoud en vervanging van apparatuur. En op procesmatige verbeteringen. Er wordt minder aandacht besteed aan factoren die van invloed zijn op de prestaties van de bedrijfsmiddelen, zoals het gedrag en de cultuur van de organisatie.

Bij het professionaliseren van een asset management organisatie besteden we bij Royal HaskoningDHV daarom extra aandacht aan de menselijke factoren. Naast het bepalen en vastleggen van taken en verantwoordelijkheden helpen we ook om volgens die manier te gaan werken.

Vanwege de nadruk op het economisch perspectief, het minimaliseren van kosten en het maximaliseren van de prestaties is er minder aandacht voor de impact van het asset management op het milieu en de duurzaamheid van de bedrijfsmiddelen op de lange termijn. Tenzij dit natuurlijk onderdeel is van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Herziening ISO 55000 en ISO 55001

De eerste editie van ISO 55000 en ISO 55001 dateert uit 2014. Ondanks het succes van deze normen die internationaal worden toegepast, is er inmiddels behoefte aan een herziening. Nieuwe inzichten moeten worden toegepast en in de praktijk blijken bepaalde elementen (zoals het strategisch asset management plan, informatie- en kennismanagement en risicomanagement) niet genoeg zijn uitgewerkt. Ook is er behoefte om de eisen rond besluitvorming beter te beschrijven.

Onze asset management expert Dimitri Koenen vertegenwoordigt in mei de Nederlandse ISO-normcommissie tijdens een internationaal event waar deze herziening wordt besproken. De planning is dat de nieuwe versie zal in 2024 worden gepubliceerd.

Wil je meer weten over hoe ISO 55000 en 55001 jouw organisatie kan helpen bij het professionaliseren van asset management? Neem dan contact op met onze experts.
Dimitri Koenen - Consultant Asset management

DimitriKoenen

Consultant Asset management

Language is changing...