Asset management: uw assets klaar voor de toekomst

Van essentiële infrastructuur zoals havens, spoorlijnen, bruggen, tunnels, wegen, energienetwerken en riolen tot kantoren, ziekenhuizen, faculteiten en industriële complexen: assets vertegenwoordigen een hoge functionele, economische en maatschappelijke waarde. Daarmee dragen ze bij aan de doelen van uw organisatie en onze maatschappij.
Neem contact opNeem contact op

Professioneel en hoogwaardig asset management is daarom essentieel. U krijgt grip op uw assets doordat uw organisatie flexibel kan meebewegen in de razendsnel veranderende samenleving. Met als doel om de assets in de toekomst optimaal te laten renderen en waarde te laten leveren aan stakeholders en gebruikers. Royal HaskoningDHV ondersteunt u daarbij over de volle breedte: van consultancy tot dagelijkse operatie, van data management tot opleidingen, van strategie tot praktijk. We bundelen onze bedrijfskundigekennis met onze domeinkennis voor een compleet en integraal aanbod.

Uitgangspunt is steeds uw visie, uw resultaat, uw doelen en de manier waarop asset management daaraan optimaal kan bijdragen. Daarop sluiten we met onze ondersteuning naadloos aan.

Asset management consultancy

De ontwikkeling van professioneel asset management gaat over de organisatie en over de mensen. In onze advisering zetten we drie logische stappen: waar staat uw organisatie nu, wat is uw ambitie en hoe kunt u die het beste verwezenlijken? Zo komen we tot de beste strategie voor het bepalen én uitvoeren van de gewenste ontwikkelsporen. Daarbij leggen we samen met u de basis voor beleid, creëren we duidelijkheid over de rol van mensen, processen en de benodigde technologie en begeleiden wij u hierin stap voor stap. Uitgangspunten vanuit de (inter)nationale normen en standaarden, zoals ISO 55000 of Crow Esset/iAMPro, zijn hierin voor ons de basis. Ook dragen wij actief bij aan de ontwikkeling hiervan.

Als partner in deze transitie gaan we samen op weg naar de gewenste toekomst. Het resultaat is een heldere en krachtige organisatie die op alle niveaus waarde levert: strategisch, tactisch en operationeel. Daardoor krijgt u grip op het heden én op de uitdagende toekomst.

Royal HaskoningDHV als Asset Manager

Royal HaskoningDHV is al meer dan 15 jaar asset manager (Managing Agent) van zeer uiteenlopende assetportfolio's. Leidend bij de invulling van deze rol is de mate waarin de opdrachtgever ontzorgd wil worden. Die behoefte is bepalend voor de dienstverlening die we voor onze rekening nemen. Als managing agent zijn wij onderscheidend door onze combinatie van bedrijfskundige kennis met onze technische kennis.

Als partner zit samenwerking en betrokkenheid in ons DNA. Onze focus is gericht op uw ambitie en sluit aan bij uw bedrijfsdoelstellingen voor onder andere duurzaamheid, veiligheid, gebruikerservaring (employee experience), digitalisering en effectiviteit. Hiermee ontstaat voor uw organisatie de ruimte om op de primaire processen te focussen.

Contract- en leveranciersmanagement

Wanneer wij het contract- en leveranciersmanagement verzorgen, functioneren we als een verlengstuk van uw organisatie. Vanuit een bedrijfskundige aanpak gericht op voorspelbaarheid dragen wij bij aan het realiseren van uw beleidsdoelstellingen. We structureren en standaardiseren werkprocessen en verzorgen het contractmanagement van uw leveranciers afgestemd op uw beleidsdoelstellingen. Daarnaast monitoren we de budgetten (CAPEX en OPEX), risico’s en de performance. Zo borgen we de integrale kwaliteit van uw asset management organisatie. U bent in control in een veelal budget gestuurde omgeving en kunt gefundeerd de juiste beslissingen nemen.

Datagedreven asset management

Data leggen het fundament voor succesvol asset management. Daarom verbinden we asset management met informatiemanagement. Zo kunnen organisaties data voor zich laten werken. Dat gaat van het strategisch bepalen van de rol en het belang van data, tot de operationele praktijk: het bij elkaar brengen van data uit verschillende systemen. Dat creëert waardevolle inzichten voor bijvoorbeeld voorspellende onderhouds- en investeringsplannen.

Het resultaat: versterkte efficiëntie in de bedrijfsvoering en betere besluitvorming over portefeuille-ontwikkeling, onderhoud en investeringen. De organisatie is dankzij data in control; een voorwaarde om doelen op het gebied van energie, duurzaamheid en circulariteit binnen bereik te brengen. Het is bovendien essentieel vanwege de toenemende druk op compliance, de integratie met HR en facility management, en met het oog op de groeiende krapte op de arbeidsmarkt.

Als partner geven we richting aan uw informatiemanagement, verzorgen de inrichting en verrichten het data management voor uw organisatie.

Asset management Academy

Het succes van de organisatie valt of staat bij de kennis en kunde van mensen en teams. Voor professionalisering van asset management in een organisatie is ontwikkeling van kennis en kunde nodig. Dankzij de kennis, praktijkervaring en competenties van onze trainers zijn wij een gewaardeerde partner voor iedereen die zich wil ontwikkelen in het managen van assets . Dit doen we op beleidsmatig, tactisch of uitvoerend niveau, van leiderschap en organisatie ontwikkeling tot specifieke technische methodieken als Failure Mode Effects and Criticality Analysis (FMECA) en Reliability Centered Maintenance (RCM). We bieden een breed palet van trainingen aan in onze AM Academy. Deze kunnen gepersonaliseerd worden zodat ze aansluiten bij de behoefte van uw organisatie en casuïstiek uit de praktijk. In onze Academy bieden we onder andere een vierdaagse opleiding om het internationaal erkende Certificate in Asset Management, CIAM, te behalen.

Asset management opleiding voor Certificate in Asset Management, CIAM

Technisch specialisme

Wij begrijpen dat de industrie en de gebouwde omgeving een divers scala aan civiele, bouwkundige en infrastructurele systemen herbergt. Binnen ons uitgebreide dienstenaanbod op het gebied van asset management, onderscheidden we specifieke specialismes. Met diepgaande technische expertise beheren we civiele en bouwkundige systemen die essentieel zijn in industriële omgevingen. Onze kennis strekt zich uit over verschillende sectoren, waaronder industrie, gebouwen, infrastructuur, mobiliteit, water en maritiem. Vanaf het ontwikkelen en uitvoeren van beheer- en onderhoudsplannen, statusopnames en grootschalige renovatieprojecten, tot sloop en asbestsanering bieden wij een allesomvattende aanpak.

Door deze specialistische kennis toe te passen gedurende de gehele levenscyclus van assets, kunnen wij u volledig ontzorgen in het beheer van deze systemen. Wij streven ernaar om uw partner te zijn bij het waarborgen van de betrouwbaarheid en efficiëntie van uw assets
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Loading...

Ontdek gerelateerde asset management blogs

    Language is changing...