Asset management

Gebouwen en installaties zijn beperkt houdbaar. Gedurende hun levenscyclus zijn ze van wisselende waarde voor uw organisatie. Het doel van asset management is om de waarde van uw bezittingen optimaal te laten renderen voor uw organisatie. Daarbij gaat het om de afweging tussen prestatieverbetering, risicobeheersing en kostenoptimalisatie.
Assetmanagement voor gebouwen image

Asset management voor gebouwen

Gebouwen en installaties zijn beperkt houdbaar. Gedurende hun levenscyclus zijn ze van wisselende waarde voor uw organisatie. Het doel van asset management is om de waarde van uw bezittingen optimaal te laten renderen voor uw organisatie. Daarbij gaat het om de afweging tussen prestatieverbetering, risicobeheersing en kostenoptimalisatie.  

Onze aanpak aan de hand van de 7 bouwstenen voor 'Asset management op maat' helpen u zowel bij het strategisch als operationeel managen van uw assets. Met meer dan honderd collega's zijn we in staat uw beleidskeuzes te vertalen naar onderhoudsplannen, technische inspecties, oplossingen voor gebreken, specificatie, inkoop, aanbesteding en begeleiding van onderhoud, transformatie, revitalisatie, verduurzaming en verbouwingen van terreinen, gebouwen en installaties.

Asset management opleiding voor certificate in asset management

Met de 4-daagse asset management opleiding van Royal HaskoningDHV zet je een belangrijke stap in je professionele ontwikkeling als asset manager. Vergroot je kennis en bereid je voor op het CIAM-examen van het Institute of Asset Management waarmee je je internationaal certificeert als asset manager.

Asset management opleiding voor Certificate in Asset Management, CIAM

Asset management voor industrie

Asset management stelt ons in staat het management proces te optimaliseren. Het geeft meer inzicht en verbeterd de prestatie tegen lagere kosten en risico's. Voor publieke en industriële opdrachtgevers.

De waarde van uw assets kunnen we uitdrukken in geld, maar ook in termen als beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Voor ons betekent asset management veel meer dan het simpele onderhoud van fysieke objecten.

Royal HaskoningDHV is de schakel tussen de eigenaar van de voorziening en de onderhoudsdienstverleners. Wij zijn als schakel kosteneffectief, ontzorgen en bieden toegevoegde waarde. En zijn als eerste advies- en ingenieursbedrijf PAS55 gecertificeerd voor onze activiteiten voor het chemische industrie complex Chemelot. PAS55 en ISO 55000 staan aan de basis van al onze asset management activiteiten. Deze methode voegt onze expertise op het gebied van strategie, management, techniek en engineering samen. Dankzij deze gecombineerde aanpak kunnen we alle management processen rond uw assets verbeteren.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...