13-02-2023

Meer aandacht voor diversiteit, inclusie en sociale veiligheid in de bouw- en infrasector

Logo initiatief Hee, ben jij oké?

Royal HaskoningDHV is partner geworden van ‘Hee, ben jij oké?’. Dit is een initiatief waarbij vertegenwoordigers vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, opdrachtgevers, kennisinstellingen en aannemers samenwerken aan het bevorderen van diversiteit, inclusie en sociale veiligheid in de bouw- en infrasector.

Met het initiatief ‘Hee, ben jij oké?’, werken we samen aan oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen in de sector. Wij geloven dat er plaats is voor iedereen binnen de sector, waarbij je jezelf kunt uitspreken, de gevestigde orde kunt uitdagen, vragen kunt stellen, zorgen kunt uiten, fouten mag maken, met het vertrouwen op positieve waardering.

 

Anton van der Sanden

We doen er alles aan om onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dit is wat ons betreft het fundament voor persoonlijke en professionele groei binnen ons bedrijf én in de sector.

Anton van der SandenDirecteur Nederland

De komende tijd zal het Hee, ben jij oké?’ gedachtengoed via tal van initiatieven concreet worden uitgewerkt. Zo wordt in de week van 17 - 21 april 2023 een landelijke ‘Hee, ben jij oké? Week’ georganiseerd met een breed scala aan initiatieven om aandacht te vragen voor sociale veiligheid, diversiteit en inclusie.

Meer weten over hoe we een werkomgeving creëren waarin je je thuis voelt en jezelf kunt zijn?


Brand, Marketing & Communications -

Brand, Marketing& Communications

Language is changing...