15-01-2024

IVORY: hoe kan AI bijdragen aan verkeersveiligheid?

Sinds eind 2021 is Royal HaskoningDHV onderdeel van IVORY, een publiek-privaat samenwerkingsproject waarin promotieonderzoek wordt gedaan naar hoe Artificial Intelligence de verkeersveiligheid kan vergroten.
Team IVORY onderzoekt hoe AI kan bijdragen aan verkeersveiligheid
Het consortium van IVORY bestaat uit vier universiteiten (Delft, Hasselt, Athene en Zagreb) en acht Europese bedrijven die actief zijn in onder meer de IT-sector en de automotive branche. IVORY wordt gecoördineerd door de TU Delft.

Doel van IVORY is enerzijds een nieuw raamwerk ontwikkelen voor de integratie van AI in onderzoek naar verkeersveiligheid, anderzijds leidt IVORY een nieuwe generatie onderzoekers op in het werkveld. Hiermee wil het consortium bijdragen aan Sustainable Development Goal 3.6 van de Verenigde Naties (halvering van het aantal verkeersdoden in 2030) en de 'Vision Zero'-strategie van de Europese Unie (het elimineren van verkeersdoden in 2050).

IVORY gaat vijftien promovendi trainen in nieuwe, verantwoorde AI-toepassingen voor bijvoorbeeld assistentie van weggebruikers en veiligheidsbeheer van infrastructuur, en vormt een duurzaam leer- en netwerkplatform. De vijftien promovendi gaan vier jaar lang onderzoek doen. Drie ervan gaan aan de slag bij Royal HaskoningDHV.

In april 2023 werd aan IVORY een Marie Curie beurs van MSCA Doctoral Networks toegekend.

Meer informatie over IVORY vindt u hier.
Aan de slag met de mobiliteitstransitie?  - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de mobiliteitstransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Mobiliteitstransitie: samen aan de slag voor duurzame mobiliteit

De overgang naar duurzame mobiliteit vraagt om een nieuwe verdeling van de ruimte over voetgangers, fietsers, ov en auto’s. Samen met u en andere stakeholders werken wij aan een mobiliteitssysteem dat in balans is. Zo creëren we samen een veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

Mobiliteitstransitie
Language is changing...